|   r.Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2011/2012
28.09.2011|12:20:23
Po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. T. Kościuszki w Sobolewie ustalił w roku szkolnym 2011/2012 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1) poniedziałek 31 października 2011r.
2) poniedziałek 30 kwietnia 2012.
3) środa 2 maja 2012r.
4) piątek 4 maja 2012r. (matura z j. polskiego)
5) wtorek 8 maja 2012r. (matura z matematyki)
6) czwartek 10 maja 2012r. (matura z j. angielskiego)
7) piątek 8 czerwca 2012r.

Ponadto osoby, które uczestniczyły w sobotę 17 września w sprzątaniu świata, mają wolny także czwartek 13 października br.
Jarosław Zabielski
Zebranie rodziców
21.09.2011|9:43:37
W dniu 27 września (wtorek) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i ZSZ poświęcone m.in. szkoleniu Rodziców z dziennika elektronicznego.

Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania Rodziców z wychowawcami, na których zostaną omówione problemy klasowe, wybrane 'trójki klasowe' oraz delegaci do Szkolnej Rady Rodziców.

Dla rodziców uczniów klas III będzie to jednocześnie zebranie organizacyjne Studniówki 2012.

Zapraszamy serdecznie wszystkich Rodziców!
Jarosław Zabielski
Terminarz i plan zajęć w Liceum dla Dorosłych
06.09.2011|23:15:47
W dziale Aktualności dostępny już jest terminarz zajęć oraz plan lekcji dla słuchaczy Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Plan lekcji dla dorosłych zamieszczony jest razem z planem lekcji dla młodzieży /na dole tabeli/.
Jarosław Zabielski
Kiermasz używanych podręczników
06.09.2011|23:09:40
Zapraszamy zarówno uczniów poszukujących używanych książek, jak i tych sprzedających podręczniki, do wzięcia udziału w kiermaszu organizowanym przez naszą bibliotekę szkolną.

Zachęcamy szczególnie absolwentów do sprzedaży na kiermaszu podręczników do klasy trzeciej i innych pozycji przygotowujących do matury.
Jarosław Zabielski
Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego
06.09.2011|22:58:18
W dziale Matura dostępne są już propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego.
Jarosław Zabielski
Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
02.09.2011|17:41:57
Rada Pedagogiczna na podstawie analizy wyników z zachowania w ubiegłym roku szkolnym przyjęła uchwałę o podniesieniu progów punktowych dla najlepszych ocen z zachowania.
Powodem zmian był anormalny rozkład ocen z dominacją ocen najwyższych.

Nowe progi punktowe przedstawiają się następująco:
· wzorowe 220 pkt i więcej/było od 200 pkt/
· bardzo dobre 180 pkt – 219 pkt/było od 170 pkt/
· dobre 140 pkt – 179 pkt/było do 169 pkt/

Ponadto postanowiono dopisać w §8 punkt 24 w brzmieniu:
"Za każdorazowe nieusprawiedliwione opuszczenie zadeklarowanego udziału w przedsięwzięciach szkolnych utrudniające pracę lub występ całej grupie -15 pkt".

Aktualny Wewnątrzszkolny System Oceniania można znaleźć w dziale Dokumenty - 'WSO i Programy Szkoły'.
Ocenianie zachowania opisują §7 i §8 na stronach 11-13. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Życzymy jak najlepszych ocen w nowym roku szkolnym - mimo podniesienia poprzeczki!
Jarosław Zabielski
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2011/2012
31.08.2011|12:08:42
Serdecznie zapraszamy całą naszą społeczność szkolną na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012.

Program uroczystości:
8:00 - Msza św. w kościele parafialnym w intencji i z udziałem dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz pocztów sztandarowych ze szkół naszej parafii
9:30 - szkolna część uroczystości

O przygotowaniach do nowego roku szkolnego i wykonanych pracach można przeczytać w Kronice.
Jarosław Zabielski
Projekt planu lekcji na rok szkolny 2011/12
29.08.2011|13:04:38
Proszę zapoznać się z zamieszczonym projektem planu zajęć. Wszelkie uwagi należy kierować na mój adres w Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus - jeśli oczywiście pamięta się swój login i hasło :)
Paweł Kalbarczyk
Wolne miejsca dla Kandydatów do LO dla Dorosłych
29.08.2011|10:22:19
Mamy jeszcze kilka ostatnich wolnych miejsc na liście Kandydatów do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich znajomych chciałby podnieść swoje wykształcenie - serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji, w tym wymagane dokumenty oraz formularz podania, można znaleźć w dziale Dla Kandydatów.
Jarosław Zabielski
Egzaminy poprawkowe
22.08.2011|9:33:06
Przypominam uczniom o zbliżającym się terminie egzaminów poprawkowych. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym uczniom przez wychowawców na zakońcenie roku szkolnego poprawki odbęda sie w dniu 25 sierpnia ( czwartek) 2011 od godziny 8.00.
Paweł Kalbarczyk