r.

Roczny przydział godzin w klasach LO dla Dorosłych
Roczny przydział godzin w klasach Liceum dla Dorosłych przedstawia się następująco:

Plan nauczania oddziałów LO
dla Dorosłych
PrzedmiotII klasa
h/rok
III klasa
h/rok
Razem
h/cykl nauki
Język polski6955124
Język angielski503787
Historia---
Wiedza o społeczeństwie---
Matematyka602181
Fizyka---
Chemia---
Biologia---
Geografia---
Podstawy przedsiębiorczości---
Informatyka---
Matematyka p. rozszerzony405090
Geografia p. rozszerzony7055125
Historia i społeczeństwo - przed. uzupełniający152035
razem304238542