r.Roczny przydział godzin w klasach LO dla Dorosłych
Roczny przydział godzin w klasach Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przedstawia się następująco:

Klasa 2 LOD
Rok szkolny 2020/21 2021/22 2022/23 Efektywna liczba godzin
Rok nauki 2 3 4
Liczba tygodni 37,6 37,8 37,8
Efektywna liczba tygodni 36 36 36
j.polski 56r 56r 48r 160
j.angielski 36r 36r 36r 108
historia 32r 32r 16r 80
geografia 16r 16r 8r 40
biologia 16r 16r 8r 40
chemia 16r 16r 8r 40
fizyka 16r 16r 8r 40
matematyka 42r 45r 43r 130
r_matematyka 33r;6dyr 34r;6dyr 33r;6dyr 100
r_geografia 33r;6dyr 34r;6dyr 33r;6dyr 100
Razem 296 301 241 838