r.


Roczny przydział godzin w klasach LO dla Dorosłych
Roczny przydział godzin w klasach Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przedstawia się następująco:

3 LOD
Rok szkolny2022/232023/242024/25Efektywna liczba godzin
Rok/Semestr234
Liczba tygodni37,237,237,8
Efektywna liczba tygodni363636
j.polski56r56r48r160
j.angielski36r36r36r108
historia32r32r16r80
geografia16r16r8r40
biologia16r16r8r40
chemia16r16r8r40
fizyka16r16r8r40
matematyka42r45r43r130
r_matematyka33r;6dyr34r;6dyr33r;6dyr100
r_geografia33r;6dyr34r;6dyr33r;6dyr100
Razem296301241838

4 LOD
Rok szkolny2021/222022/232023/24Efektywna liczba godzin
Rok/Semestr234
Liczba tygodni37,437,229,8
Efektywna liczba tygodni363636
j.polski56r56r48r160
j.angielski36r36r36r108
historia32r32r16r80
geografia16r16r8r40
biologia16r16r8r40
chemia16r16r8r40
fizyka16r16r8r40
matematyka42r45r43r130
r_matematyka33r;6dyr34r;6dyr33r;6dyr100
r_geografia33r;6dyr34r;6dyr33r;6dyr100
Razem296301241838