r.Materiały i przybory pomocnicze na maturę
Tutaj możesz sprawdzić listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego w 2023 roku.


Pomoce maturalne
Materiały i przybory pomocnicze