r.
Dyrektorzy


1. Michał Korzempa (1945 - 1950)

2. Teodor Łoś (1950 - 1958)

3. mgr Bolesław Kłembukowski (1958 - 1961)

4. mgr Wacław Piątek (1961 - 1966)

5. mgr Ryszard Darnowski (1966 - 1968)

6. mgr Kazimierz Boguta (1968 - 1972)

7. mgr Jerzy Wilde (1972 -1974)

8. mgr Władysława Włodarczyk (1974 - 1978)

9. mgr Stanisław Gurba (1978 - 1982)

10. mgr Marianna Wiśnioch (1982 - 1992)

11. mgr Włodzimierz Kostecki (1992 - 2007)

- z-ca dyr. Henryk Lewandowski (1997 - 1999)

- z-ca dyr. mgr Leszek Urawski (1999 - 2007)


12. mgr Leszek Urawski (2007 - i obecnie)

- z-ca dyr. mgr Paweł Kalbarczyk (2007 - 2014)

- z-ca dyr. mgr Anna Tywanek (2014 - i obecnie)