r.Dyrektor Marianna Wiśnioch (1982 - 1992)


1.Jak długo pani pracuje w Liceum Ogólnokształcącym w Sobolewie?
-Pracuję tu już 23 lata.

2.Jak długo była pani dyrektorem?
-Dyrektorem szkoły zostałam w 1982 roku i pełniłam tę funkcję przez dwie kadencje do 1992 roku.

3. Jak zaczęła się pani fascynacja językiem rosyjskim?
-Zaczęło to się tak. Pracę w zawodzie nauczycielskim podjęłam w roku 1960, po ukończeniu Liceum Pedagogicznego. W Szkole Podstawowej w Sobolewie brak było nauczyciela do języka rosyjskiego. Otrzymałam więc skierowanie z Instytutu Oświaty w Garwolinie na studia na filologię rosyjską i tak się zaczęła moja przygoda z językiem rosyjskim.

4. Jakie szkoły pani ukończyła?
- W 1960 r. ukończyłam Liceum Pedagogiczne w Otwocku. W 1964 r. zaoczne Studia Nauczycielskie w Warszawie - kierunek filologia rosyjska. W 1979 r. na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie ukończyłam studia magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej.

5. Czym powinien odznaczać się dyrektor?
-Trudno powiedzieć, zależy to od bardzo wielu czynników: osobowości, doświadczenia, pewnych umiejętności, wykształcenia, itd. Ja zostałam dyrektorem naszego Liceum mając 41 lat.

6. Co pani zdziałała podczas swojej dyrektorskiej pracy?
-Osiągnięć było wiele:
# nowy budynek dla Liceum (rok 1988 - obecnie jest to tzw. stare skrzydło),
# umeblowanie, zagospodarowanie, zakup pierwszych komputerów,
# nadanie imienia szkole,
# wielokrotne pierwsze miejsca w rywalizacji Hufców OHP na terenie województwa i kraju,
# rozbudzanie w młodzieży potrzeb dalszego kształcenia,
# aktywna współpraca z lokalnym środowiskiem: rodzicami, zakładami pracy, jednostką wojskową w Życzynie (wieczory poetyckie i taneczne, akademie).
Wymienione osiągnięcia to efekt pracy wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.
Zamierzałam zorganizować chór szkolny, poczyniłam wiele starań, kupiłam nowe pianino, akordeon i inne drobne instrumenty. Jednak największe trudności były z pozyskaniem nauczyciela muzyki i nie udało się.

7.Co było najważniejszym wydarzeniem podczas pani dyrektorskiej pracy?
-Za najważniejsze wydarzenie uważam oddanie do użytku nowego budynku dla Liceum. Od tej chwili rozpoczyna się nowy rozdział w życiu szkoły.

8.Co jest najprzyjemniejsze w pracy nauczycielskiej?
-Za najprzyjemniejszą chwilę uważam wręczanie świadectw dojrzałości.

9. Jak zmienia się młodzież na przestrzeni lat pani pracy?
- Zmiany w życiu młodzieży są podyktowane zmianami gospodarczo-politycznymi kraju. Obecnie młodzi ludzie mają więcej swobody, szerszy dostęp do nauki, środków technicznych. Każdy absolwent może kształcić się dalej (bez życiowych ograniczeń), zgodnie ze swoimi
zdolnościami i potrzebami. Należy jednak pamiętać o tym, iż podstawy do dalszej nauki zdobył w NASZYM Liceum.

Dziękujemy Pani za rozmowę.

Wywiad przeprowadziły:
SYLWIA JAJSZCZYK i DOROTA CZYSZEK /2002 r./