r.Zjazdy Absolwentów
 

70-lecie Szkoły i IV Zjazd Absolwentów (II)

70-lecie Liceum i IV Zjazd Absolwentów (I)

55-lecie Liceum i I Zjazd Absolwentów

65-lecie Liceum i III Zjazd Absolwentów

60-lecie Liceum i II Zjazd Absolwentów
[1]