r.
Dostosowania egzaminów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Maturzyści ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi składają odpowiednie dokumenty u wychowawcy klasy. Mogą to być następujące dokumenty:
  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
  • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
Poniżej zamieszczamy komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych
sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku 2017.


Dostosowania
Komunikat ws dostosowańUWAGA! Jeżeli Twój komputer nie potrafi odczytać tego pliku, to znaczy, że powinieneś zainstalować na nim w pełni darmowy program Adobe Reader. Można go pobrać z witryny producenta www.adobe.pl.