r.

Dostosowania egzaminów dla osób ze specjalnymi potrzebami
Poniżej zamieszczamy komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2024.Dostosowania
Komunikat Dyrektora CKE
ws dostosowań