|   r.
Dostosowania egzaminów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Maturzyści ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi składają odpowiednie dokumenty u wychowawcy klasy.

Poniżej zamieszczamy komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2020.


Dostosowania
Komunikat Dyrektora CKE
ws dostosowań