r.


Dostosowania egzaminów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Poniżej zamieszczamy komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2022.Dostosowania
Komunikat Dyrektora CKE
ws dostosowań