|   r.

Harmonogram sesji egzaminacyjnej LOD
Harmonogram egzaminów dla VI semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przedstawia się następująco:
Klasa III - sem. VI
sobota, 13.04.2019
godzinaprzedmiotegzamin
08:00j.angielskipisemny
09:30matematykapisemny
11:00j.polskipisemny
12:30historia i społeczeństwoustny
niedziela, 14.04.2019
08:00j.polskiustny
09:30matematykaustny
11:00j. angielskiustny
12:30geografiaustny