r.Harmonogram sesji egzaminacyjnej LOD
Harmonogram egzaminów dla III i V semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przedstawia się następująco:

Klasa II - sem. III
sobota, 25.01.2020
godzinaprzedmiotegzamin
08:00matematykapisemny
09:30j. polskipisemny
11:00geografiaustny
12:30j. angielskipisemny
niedziela, 26.01.2020
08:00matematykaustny
09:30j. polskiustny
11:00j. angielskiustny
12:30historia i społ.ustny


Klasa III - sem. V
sobota, 25.01.2020
godzinaprzedmiotegzamin
08:00j. polskipisemny
09:30matematykapisemny
11:00j. angielskipisemny
12:30geografiaustny
niedziela, 26.01.2020
08:00j. polskiustny
09:30matematykaustny
11:00historia i społ.ustny
12:30j. angielskiustny