r.Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni

Urawski Leszek
dyrektor
mgr wychowania fizycznego
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne
specjalizacja: trener II klasy z lekkiej atletyki

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
Wydziału Zamiejscowego w Białej Podlaskiej

W naszej szkole pracuje od roku 1989
staż pracy: 34 lata

O sobie: Hobby - turystyka motocyklowaTywanek Anna
wicedyrektor
mgr chemii
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: chemia
egzaminator egz. maturalnego z chemii

W naszej szkole pracuje od roku 2003
staż pracy: 26 lat


Cyrny Switłana

mgr języka angielskiego
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: język angielski
specjalizacja: filolog, wykładowca języka angielskiego i literatury angielskiej, tłumacz

Absolwent Filologii angielskiej Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki w Lwowie

W naszej szkole pracuje od roku 2010
staż pracy: 13 lat


Dudziak Anna

mgr filologii polskiej
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: język polski, wiedza o społeczeństwie
egzaminator egz. gimnazjalnego w części humanistycznej

Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Studia podyplomowe: Wiedza o społeczeństwie,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii
Studia podyplomowe 2: "Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się",
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna i Polskie Towarzystwo Dysleksji w Warszawie,
uzyskany tytuł - terapeuta pedagogiczny

W naszej szkole pracuje od roku 2008
staż pracy: 32 lata


Głodała Marta

mgr pedagogiki
nauczyciel mianowany
nauczane przedmioty: język angielski
specjalizacja: język angielski - dydaktyka języków obcych oraz literatura amerykańska

Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu, licencjat z filologii angielskiej, Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora - specjalność dydaktyka języków obcych
Studia podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydział Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

W naszej szkole pracuje od roku 2005
staż pracy: 18 lat


Huńczak Izabela

mgr filologii germańskiej
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: język niemiecki
egzaminator egz. maturalnego z języka niemieckiego

Absolwent Wydziału Neofilologii Germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego

W naszej szkole pracuje od roku 2016
staż pracy: 24 lata


Kalbarczyk Paweł

mgr matematyki
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: matematyka
egzaminator egz. maturalnego z matematyki

Absolwent Wydziału Chemiczno-Matematycznego
Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach
(obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny)

W naszej szkole pracuje od roku 2002
staż pracy: 26 lat


Karczmarczyk Irena

mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: podstawy przedsiębiorczości

Absolwent Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie,
Instytut Pedagogiki w Warszawie
Studia podyplomowe: Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie
- nauczanie podstaw przedsiębiorczości

W naszej szkole pracuje od roku 1985
staż pracy: 39 lat


Kornas Beata

mgr filologii rosyjskiej
nauczyciel mianowany
nauczane przedmioty: język rosyjski

Absolwent Wydz. Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W naszej szkole pracuje od roku 2008
staż pracy: 15 lat


Krupa Izabela

mgr wychowania fizycznego
nauczyciel mianowany
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne
specjalizacja: korektywa, instruktor koszykówki

Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

W naszej szkole pracuje od roku 2012
staż pracy: 11 lat

O sobie: Zainteresowania: lubię grać w piłkę ręczną, siatkówkę oraz koszykówkę. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze ze znajomymi.Lewandowska Ewa

mgr pedagogiki, mgr filologii polskiej
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: język polski, wiedza o kulturze
egzaminator egz. maturalnego z języka polskiego

Absolwent Wydziału Pedagogicznego
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach,
Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Studia podyplomowe: Podyplomowe Studium Uzupełniające
w zakresie Filologii Polskiej

W naszej szkole pracuje od roku 1991
staż pracy: 32 lata


Łapacz Ewa

mgr filologii polskiej
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: język polski, wiedza o kulturze
egzaminator egz. maturalnego z języka polskiego

Absolwent Wydziału Filologii Polskiej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe: Podyplomowe Studia Humanistyczne.
Polska Akademia Nauk w Warszawie

W naszej szkole pracuje od roku 1992
staż pracy: 31 lat


Łapacz Marek

mgr wychowania obronnego
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: przysposobienie obronne

Absolwent Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy

W naszej szkole pracuje od roku 2003
staż pracy: 46 lat


Maćkowiak Ryszard

dr nauk geofizycznych, mgr fizyki
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: fizyka, technologia informacyjna
egzaminator egz. maturalnego z fizyki
specjalizacja: fizyka atmosfery

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Instytutu Meteorologii, Klimatologii, Hydrologii i Oceanologii
w Petersburgu
Studia podyplomowe: Podyplomowe Studia Informatyki,
Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego

W naszej szkole pracuje od roku 1984
staż pracy: 53 lata

Sukcesy: Wielu moich uczniów zdało egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym i zostało studentami uczelni technicznych: Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, itp.Madejski Stanisław

mgr nauk społecznych
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo publiczne, samoobrona, strzelectwo sportowe
egzaminator - licencje I i II stopnia, pracownik kwalifikowany ochrony osób i mienia
specjalizacja: ekspert Wydziału Prewencji Komendy Policji - obecnie podinspektor Policji w stanie spoczynku, instruktor samoobrony, strzelectwa sportowego i bojowego, sędzia strzelectwa sportowego, młodszy ratownik WOPR

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie - specjalizacja w zakresie prawno-administracyjnym oraz ochrony bezpieczeństwa państwa
Studia podyplomowe: Politologia i nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim
Studia podyplomowe 2: Edukacja dla Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Warszawskim

W naszej szkole pracuje od roku 2011
staż pracy: 17 lat

Sukcesy: Zdobywca Korony Maratonów Polskich w 2015 r.Pałysa Małgorzata

mgr geografii
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: geografia, funkcjonowanie firm w dobie gospodarki rynkowej, elementy rachunkowości
egzaminator egz. maturalnego z geografii

Absolwent Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe: w zakresie przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

W naszej szkole pracuje od roku 1997
staż pracy: 26 lat


Pietrzak Katarzyna

mgr germanistyki
nauczyciel kontraktowy
nauczane przedmioty: język niemiecki
specjalizacja: nauczycielsko-tłumaczeniowa

Absolwent Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego

W naszej szkole pracuje od roku 2007
staż pracy: 18 lat


Ragus Beata

mgr
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: język francuski, nauczyciel bibliotekarz
specjalizacja: lingwistyka stosowana; specjalność nauczycielska z języka francuskiego

Absolwent Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego
Studia podyplomowe: Studia Podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

W naszej szkole pracuje od roku 2006
staż pracy: 21 lat


Rucińska Anna

mgr historii
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: historia
egzaminator egz. maturalnego z historii
specjalizacja: historia

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

W naszej szkole pracuje od roku 1983
staż pracy: 42 lata


Rutkowska Beata

mgr matematyki
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: matematyka

Absolwent Wydziału Chemiczno-Matematycznego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny)
Studia podyplomowe: "Matematyka w nowej szkole" przy Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny)

W naszej szkole pracuje od roku 1997
staż pracy: 34 lata


Seremak Iwona
nauczyciel
mgr historii
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: historia, informatyka
specjalizacja: nauczycielska

Absolwent Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny)
Studia podyplomowe: Informatyka na Wydziale Nauk Ścisłych w Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny)
Studia podyplomowe 2: Wiedza o społeczeństwie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Uniwersytecie Warszawskim
Studia podyplomowe 3: Geografia dla nauczycieli na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Uniwersytecie Warszawskim

W naszej szkole pracuje od roku 2019
staż pracy: 18 lat


Skoczek Elżbieta

mgr biologii
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: biologia
egzaminator egz. gimnazjalnego części matematyczno-przyrodniczej

Absolwent Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny)
Studia podyplomowe: Kształcenie Blokowe w zakresie Przyrody w Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny)

W naszej szkole pracuje od roku 2008
oraz wcześniej w latach 1996-2002

staż pracy: 27 lat


Trzmiel Małgorzata

mgr filologii polskiej
nauczyciel mianowany
nauczane przedmioty: język polski

Absolwent Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego (w ramach programu Erasmus studia na Uniwersytecie Wileńskim)
Studia podyplomowe: Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim

W naszej szkole pracuje od roku 2013
staż pracy: 11 lat


Urawska Iwona
opiekun Uczniowskiego Klubu Sportowego "Bartosz"
mgr wychowania fizycznego
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne
specjalizacja: trener II klasy z lekkiej atletyki

Absolwent Wydziału Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku

W naszej szkole pracuje od roku 1996
staż pracy: 32 lata


Zabielski Jarosław

mgr matematyki
nauczyciel dyplomowany
nauczane przedmioty: informatyczne, matematyka
egzaminator egz. maturalnego z matematyki

Absolwent Wydziału Chemiczno-Matematycznego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny)
Studia podyplomowe: Studia Podyplomowe w zakresie podstaw informatyki w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny)
Studia podyplomowe 2: Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Studia podyplomowe 3: Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

W naszej szkole pracuje od roku 1991
staż pracy: 33 lata


Zduńczyk Karolina
opiekun Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
mgr filologii angielskiej
nauczyciel mianowany
nauczane przedmioty: język angielski
specjalizacja: nauczycielska, tłumaczenia ustne i pisemne

Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Studia podyplomowe: Tłumaczenia specjalistyczne: uwierzytelnione i prawnicze, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

W naszej szkole pracuje od roku 2013
staż pracy: 10 lat


Zięba Anna
pedagog szkolny
mgr resocjalizacji
nauczyciel mianowany

Absolwent Wydział Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

W naszej szkole pracuje od roku 2004
staż pracy: 19 lat