|   r.


Rada Rodziców 2023/2024

W naszej szkole działa Rada Rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 przedstawia się następująco:
 1. Błachnio Kinga - przewodnicząca

 2. Grabowiecka Urszula - z-ca przewodniczącej

 3. Majsterek Anna - sekretarz

 4. Boryń Grzegorz - komisja rewizyjna

 5. Włodarczyk Tomasz - komisja rewizyjna

 6. Wiśnioch Anna - komisja rewizyjna

 7. Członkowie:
 8. Jończyk Agata

 9. Komar Agnieszka

 10. Komar Anna

 11. Mąkowska Małgorzata

 12. Mamczak Aneta

 13. Michalczyk Magdalena

 14. Osiak Dorota

 15. Pietrzak Paweł

 16. Szopa Anna