|   r.
PatronPatronem Zespołu Szkół w Sobolewie jest Tadeusz Andrzej Bonawentura Kościuszko.
Urodził się 4 lutego 1746r. w Mereczowszczyźnie na Polesiu. Pochodził z drobnej szlachty. Po ukończeniu szkoły średniej kształcił się w Szkole Rycerskiej i po roku uzyskał stopień instruktora podbrygadiera.
Następnie jako stypendysta królewski wyjechał do Paryża i tam pogłębił wiedzę ogólną i wojskową.
Zwiedził: Anglię, Szwajcarię, Włochy i Niemcy. W 1774r. w stopniu kapitana wraca do kraju.
W 1775r. wyjeżdża do Ameryki by wziąć udział w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Jako inżynier fortyfikował Filadelfię, obozy amerykańskiej armii północnej oraz West Point, ważny punkt strategiczny, jedną z kwater prezydenta Waszyngtona.
W październiku 1775r. został mianowany przez Kongres pułkownikiem. Szczególnie
odznaczył się przy oblężeniu Saratogi (1777r.). W 1783r. został mianowany
generałem brygady. W następnym roku wrócił do kraju i osiadł na swoim majątku w Siechowiczach.
W 1778r. został powołany do rozbudowującej się armii krajowej w stopniu generała majora.
W czasie wojny z Rosją w 1792r. dowodził jedną z dywizji księcia Józefa Poniatowskiego.
Za bitwę pod Zieleńcami uzyskał złoty medal Virtuti Millitari, za bitwę pod Dubienką - stopień generała lejtnanta i szefostwo ósmego regimentu pieszego.
W momencie kiedy król przystąpił do Targowicy, złożył dymisję (30.VII) i wyjechał do Lipska.
Rewolucja Francuska uczciła go tytułem honorowego obywatela (26.VIII).
Na emigracji w Lipsku (25.XII) należał z Ignacym Potockim i Hugo Kołłątajem do kierownictwa walki o niepodległość.
Wysłany do Paryża bez powodzenia starał się uzyskać konkretną pomoc Francji.
We wrześniu 1793r. przyjął w Dreźnie ofiarowaną godność naczelnika powstania i zaraz wyjechał do Podgórza, by sprawdzić jak wyglądają przygotowania. Uznał je za niedostateczne, pozostawił dyrektywy, a sam wyjechał do Włoch dla odwrócenia uwagi.
Z końcem lutego1794r. powrócił do Drezna i wobec ustalonego na koniec marca terminu redukcji armii podążył do Krakowa, który miał zapoczątkować akcję. 24 marca 1794r. Kościuszko proklamował na krakowskim Rynku powstanie narodowe przyjmując tytuł Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej. Nastąpiło 200 dni zmagań zaznaczonych Racławicami (4 IV), Uniwersałem Połanieckim (2 V), Szczekocinami, obroną Warszawy, wyprawą do Wielkopolski, które zamknęła przegrana pod Maciejowicami (10 X).
Ciężko ranny Kościuszko został wywieziony do twierdzy pietropawałowskiej i zwolniony dopiero po dwóch latach przez cara Pawła I wtedy, kiedy złożył przysięgę wierności. Na emigracji przystąpił do Towarzystwa Republikanów Polskich.
Pełen nieufności do Napoleona, na propozycję współpracy w 1806r. odpowiedział żądaniem gwarancji:
ustrój angielski, granice od morza do morza, uwłaszczenie.
Na tychże warunkach proponował tron polski zwycięskiemu Aleksandrowi w 1814r.
Ostatnie lata spędził w Solurze w Szwajcarii, gdzie zmarł 15 października 1817r.
W następnym roku sprowadzono jego zwłoki do kraju i pochowano na Wawelu.
Czytając ten życiorys można poznać jak wielkim i cenionym człowiekiem był Tadeusz Kościuszko nie tylko przez Polaków, ale także przez inne narody. W Australii znajduje się Góra Kościuszki, nazwana na jego cześć, również wiele miast w USA nazywa swoje ulice jego imieniem i nazwiskiem.
Jego imię przybierają szkoły wojskowe i nie tylko.
Zespół Szkół w Sobolewie należy do tego grona i od 1994r. przyjął za patrona Kościuszkę.
Wiąże się to niewątpliwie z obecnością jego osoby w naszych okolicach.
Około 11 km od Sobolewa znajdują się Maciejowice, a tam jego pomnik i muzeum
upamiętniające bitwę.
Prócz tego można zobaczyć "Drzewo Kościuszki" , miejsce, gdzie odpoczywał.
Około 6km od Sobolewa znajduje się kopiec, gdzie się zatrzymał będąc rannym po bitwie maciejowickiej.
Jesteśmy dumni, że nasza szkoła ma takiego patrona!

Sylwia Jajszczyk i Sebastian Brojek