|   r.Szkoły i profile
W skład naszego zespołu wchodzą następujące szkoły dla młodzieży i dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Liceum Ogólnokształcące po gimnazjum jest 3-letnie, a po szkole podstawowej 4-letnie. W Liceum mamy następujące klasy:

 klasa uniwersytecka - od września 2013
Przedmioty rozszerzone do wyboru w klasie pierwszej (po szkole podstawowej) lub w klasie drugiej (po gimnazjum).

 klasa politechniczna - od września 2013
Przedmioty rozszerzone do wyboru w klasie pierwszej (po szkole podstawowej) lub w klasie drugiej (po gimnazjum).

 klasa bezpieczeństwo publiczne
Klasa mundurowa z przedmiotami specjalistycznymi: pierwsza pomoc, formacje porządku publicznego i samoobrona. Przedmioty rozszerzone do wyboru. Jest to innowacja pedagogiczna wprowadzona w 2010 roku.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 klasa wielozawodowa
Nauka trwa 3 lata, wybór zawodu zależy od indywidualnej praktyki zawodowej ucznia w zakładzie pracy.

Tygodniowy przydział godzin w klasach BS zobacz tutaj.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
Szkoła na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, trzyletnia, kończy się maturą.

Roczny przydział godzin w LOD zobacz tutaj.