|   r.

Szkoły i profile
W skład naszego zespołu wchodzą następujące szkoły dla młodzieży i dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I Stopnia, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W Liceum Ogólnokształcącym mamy następujące klasy:

 klasa uniwersytecka - od września 2013
Przedmioty rozszerzone do wyboru w klasie drugiej.

 klasa politechniczna - od września 2013
Przedmioty rozszerzone do wyboru w klasie drugiej.

 klasa bezpieczeństwo publiczne
Klasa mundurowa z przedmiotami specjalistycznymi: pierwsza pomoc, formacje porządku publicznego i samoobrona. Przedmioty rozszerzone do wyboru w klasie drugiej. Jest to innowacja pedagogiczna wprowadzona w 2010 roku.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 klasa wielozawodowa
Nauka trwa 3 lata, wybór zawodu zależy od indywidualnej praktyki zawodowej ucznia w zakładzie pracy.

Tygodniowy przydział godzin w klasach BS zobacz tutaj.


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 klasy wielozawodowe
Nauka trwa 3 lata, wybór zawodu zależy od indywidualnej praktyki zawodowej ucznia w zakładzie pracy.

Tygodniowy przydział godzin w klasach ZSZ zobacz tutaj.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
Szkoła na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnia, kończy się maturą.

Roczny przydział godzin w LOD zobacz tutaj.