r.

WZO i Regulaminy: internatu, klasy mundurowej i szafek szkolnych
Poniżej zamieszczono Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Regulamin internatu, Regulamin Klasy Mundurowej i Regulamin korzystania z szafek szkolnych.

Zachęcamy osoby zainteresowane do zapoznania się z tymi dokumentami.


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania


Regulamin Internatu


Regulamin Klasy Mundurowej


Regulamin korzystania z szafek szkolnych