r.

WZO i Regulamin internatu i klasy mundurowej
Poniżej zamieszczono Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Regulamin internatu i Regulamin Klasy Mundurowej. Zachęcamy osoby zainteresowane do zapoznania się z tymi dokumentami.


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Wewnątrzszkolne
Zasady Oceniania


Regulamin Internatu

Regulamin Internatu


Regulamin Klasy Mundurowej

Regulamin Klasy Mundurowej