|   r.


Terminarz egzaminów maturalnych
Tutaj możesz sprawdzić terminarz organizacji oraz harmonogram przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2019 roku.

Terminarz organizacji egzaminów
Terminarz organizacji
egzaminów maturalnych
Terminarz egzaminów
Komunikat dyrektora CKE
w sprawie harmonogramu egzaminów