|   r.
Klasa mundurowa Bezpieczeństwo Publiczne
Od roku szkolnego 2010/2011 w naszym Liceum prowadzimy innowację pedagogiczną Bezpieczeństwo Publiczne.

• Klasa mundurowa Bezpieczeństwo Publiczne

Przedmioty kierunkowe:
• pierwsza pomoc przedmedyczna
• przygotowanie do służby w formacjach porządku publicznego (zagadnienia z prawa o ruchu drogowym, służby publiczne, strzelectwo sportowe)
• samoobrona

Rozszerzenia z przedmiotów ogólnych do wyboru w klasie drugiej.

Zdobyte uprawnienia:
• Certyfikat Podstawowego Kursu Pierwszej Pomocy
• specjalista ds. taktyki i technik interwencji
• ułatwienia i zniżki w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Specjalistyczna kadra praktyków bezpieczeństwa publicznego:
• Stanisław Madejski
- mgr w zakresie specjalizacji prawno-administracyjnej oraz ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego
- podinspektor policji
- instruktor dyscypliny sportu - strzelectwo sportowe
- instruktor samoobrony
• Łukasz Świesiulski
- dowódca zastępu w Państwowej Straży Pożarnej
- ratownik medyczny - karetka pogotowia ratunkowego oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy
- w czasie pandemii praca na oddziale COVID-19 oraz OIT COVID-19

Nauka w tej klasie zwiększy Twoje szanse podczas rekrutacji do służby w policji, straży pożarnej, wojsku. Ułatwi także naukę na takich kierunkach studiów jak: bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne czy ratownictwo medyczne.


Egzamin z pierwszej pomocy

Klasa mundurowa
Brązowa odznaka strzelecka
Klasa mundurowa
Strzelnica pneumatyczna