r.Projekty unijne
25.11.2022|23:38:35


MAZOWIECKI PROGRAM PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA ZDALNEGO
Flaga     Godło RP

Powiat Garwoliński w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. 'Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego' w ramach X Osi priorytetowej 'Edukacja dla rozwoju regionu', Działania 10.1 'Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży', Poddziałania 10.1.1 'Edukacja ogólna' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi: 70 624 291,63 zł natomiast dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi: 2 374 495,00 zł. Projekt ma na celu podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego i przygotowanie ich do nauki zdalnej, poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli.