r.
Szkolny zestaw programów nauczania
Poniżej zamieszczono wykaz programów nauczania obowiązujących od roku szkolnego 2022/2023 w naszych szkołach.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEProgramy nauczania LO


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIAProgramy nauczania BS


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCHProgramy nauczania LOD