|   r.
Szkolny zestaw programów nauczania
Poniżej zamieszczono wykaz programów nauczania obowiązujących od roku szkolnego 2020/2021 w naszych szkołach.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


Programy nauczania
LO 3-letnie
(po gimnazjum)

Programy nauczania
LO 4-letnie
(po podstawowej)


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


Programy nauczania
BS
(po gimnazjum)

Programy nauczania
BS
(po podstawowej)


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH


Programy nauczania
LOD