|   r.
Szkolny zestaw programów nauczania oraz wykaz podręczników
Poniżej znajdują się programy nauczania oraz wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019:


Zestaw programów nauczania

Programy do LO

Programy do BS

Programy do ZSZ

Programy do LOD


Wykaz podręczników
do Liceum Ogólnokształcącego

Klasy I LO

Klasy II LO

Klasy III LO


Wykaz podręczników
do Branżowej Szkoły Iº oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Klasa I BS

Klasa II BS

Klasa III ZSZ