r.
Pracownicy niepedagogiczniCałczyńska Zofia


sekretarz szkoły


W naszej szkole pracuje od roku 1997
(24 lata)
Kwaśniak Barbara


główna księgowa


W naszej szkole pracuje od roku 1992
(29 lat)
Mańkowska Jadwiga


samodzielny referent


W naszej szkole pracuje od roku 1999
(22 lata)
Utnicka Danuta


starszy intendent


W naszej szkole pracuje od roku 1995
(26 lat)
Bieńko Elżbieta


pomoc kuchni


W naszej szkole pracuje od roku 1994
(27 lat)
Kobus Anna


sprzątaczka


W naszej szkole pracuje od roku 2009
(12 lat)
Kuśmieruk Renata


starsza woźna


W naszej szkole pracuje od roku 2002
(19 lat)
Ostrowska Anna


starsza woźna


W naszej szkole pracuje od roku 1998
(23 lata)
Papiernik Ewa


starsza woźna


W naszej szkole pracuje od roku 1994
(27 lat)
Urawska Jadwiga


sprzątaczka


W naszej szkole pracuje od roku 2009
(12 lat)
Urawski Wiesław


konserwator


W naszej szkole pracuje od roku 2015
(6 lat)
Wiśniewska Teresa


kucharka


W naszej szkole pracuje od roku 1994
(27 lat)
Żubertowska Danuta


woźna


W naszej szkole pracuje od roku 1992
(29 lat)

O sobie: Czuję zadowolenie z pracy