r.Zebranie z rodzicami
19.09.2023|13:31:19


W dniu 28 września 2023 (czwartek) o godz. 17:30 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i BS
W programie:
*prelekcja pracownika Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie
- Przejawy demoralizacji młodzieży na terenie gminy Sobolew
Odpowiedzialność nieletnich na podstawie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich
- Przeciwdziałanie przemocy domowej - zmiany procedury Niebieskiej Karty
*spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach na których zostaną wybrane Rady Klasowe Rodziców oraz delegaci do Szkolnej Rady Rodziców
- kl.I
*zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły i WZO
*instruktaż z obsługi Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (dziennik elektroniczny Synergia)
*informacja o WDŻWR
- kl. II i III
* zapoznanie rodziców ze zmianami w Statucie szkoły
- kl. IV maturalne
* zapoznanie rodziców ze zmianami w Statucie szkoły
* zapoznanie Rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024
*spotkanie komitetu organizacyjnego Studniówki z Dyrektorem i wychowawcami klas czwartych
*spotkanie przedstawicieli Rodziców uczniów z Dyrektorem w celu wyboru Prezydium Rady Rodziców

Obecność Rodziców na zebraniach obowiązkowa.


Anna Tywanek
Informacje o zajęciach - wychowanie do życia w rodzinie
19.09.2023|13:24:38
W prezentacji poniżej znajdują się niezbędne dla rodziców informacje o zajęciach wychowanie do życia w rodzinie.

Prezentacja o wdżr
Zachęcamy rodziców do zapoznania się z tym materiałem.
Anna Tywanek
Informacje do planu lekcji
30.08.2023|12:00:22


W zakładce plan lekcji został udostępniony plan LO i BS do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach drugich, trzecich i czwartych pozostają z poprzednich lat, zmieniamy tylko poziom np.:
POL1 ZRP3 - j. polski- grupa1 - zakres rozszerzony(klasa 3) --> POL ZRP4 - j. polski - zakres rozszerzony(klasa 4)

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach PIERWSZYCH:
MAT1 ZR1, MAT2 ZR1 - matematyka- zakres rozszerzony
GEO ZR1 - geografia- zakres rozszerzony
WOS ZR1 - wos- zakres rozszerzony
POL ZR1 - j. polski - zakres rozszerzony
INFO1 ZR1,INFO2 ZR1- informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 ZR1, ANG2 ZR1, ANG3 ZR1 j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM ZR1 - chemia- zakres rozszerzony
HIS ZR1 - historia - zakres rozszerzony
BIOL1 ZR1, BIOL2 ZR1 - biologia- zakres rozszerzony
FIZ ZR1 - fizyka- zakres rozszerzony
BIZ ZR1 - biznes i zarzadzanie- zakres rozszerzony

Skład grup z przedmiotów na poziomie rozszerzonym w klasach pierwszych jest wywieszony w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będzie dostępny w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.

W klasach pierwszych LO podział uczniów na grupy z języka angielskiego i niemieckiego oraz z informatyki w LO i BS przeprowadzą nauczyciele przedmiotów na pierwszych zajęciach.


Anna Tywanek
Harmonogram zjazdów i plan zajęć LOD
30.08.2023|10:30:15
Zajęcia w LOD rozpoczynają się 16.09.2023
Harmonogram zjazdów i plan jest dostępny w dzienniku Librus oraz na stronie szkoły
Aktualności -> Harmonogram zajęć LOD
Aktualności -> plan lekcji -> plan LOD
Anna Tywanek
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
30.08.2023|10:11:34
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 w dniu 04-09-2023:

*9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (hala sportowa)

*9.30 Spotkania z wychowawcami:

Klasa Ia LO wych. M. Głodała sala nr - 10
Klasa Ib LO wych. E. Łapacz sala nr - 4
Klasa Ic LO wych. A. Dudziak sala nr - 11
Klasa Ia BSI° wych. M. Bojanowska sala nr - 12

Klasa IIa LO wych. E.Lewandowska sala nr - 13
Klasa IIb LO wych. M.Pałysa sala nr - 8
Klasa IIc LO wych. I.Krupa sala nr - 15
Klasa IId LO wych. B.Kornas sala nr - 3
Klasa IIa BSI° wych. I.Seremak sala nr - 14

Klasa IIIb LO wych. I.Urawska sala nr - 16
Klasa IIIa,c LO wych. I.Karczmarczyk sala nr - 2
Klasa IIIa BSI° wych. S.Cyrny sala nr - 5

Klasa IVa LO wych. B. Rutkowska sala nr - 9
Klasa IVb LO wych. P. Kalbarczyk sala nr - 7
Klasa IVc LO wych. K. Zduńczyk sala nr - 6

*10.00 Msza Święta w kościele pw. Św. Rodziny


Anna Tywanek
Promujemy Krwiodawstwo!
25.08.2023|8:54:13
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji promującej i zachęcającej do udziału w akcjach krwiodawstwa, które jak co roku będą odbywały się w naszej szkole w nadchodzącym roku szkolnym.

Prezenację przygotowała Agata Błachnio.


Jarosław Zabielski
Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
24.08.2023|11:05:31

Przypominamy, że trwa nabór kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Formularz wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:

Do podania należy dołączyć: świadectwo ukończenia ZSZ lub BS I stopnia, gimnazjum lub SP oraz 3 zdjęcia.


Jarosław Zabielski
Listy podręczników na rok szkolny 2023-2024
24.08.2023|10:36:05
W dziale Dokumenty znajduje się aktualna lista podręczników na nowy rok szkolny.

Zalecamy jednak ostrożność, a najlepiej wstrzymanie się z zakupami do pierwszej lekcji ze swoim nauczycielem przedmiotu, który wskaże podręcznik dla danej klasy bądź grupy.

Wzorem lat ubiegłych możemy spodziewać się w pierwszym tygodniu nauki tradycyjnego kiermaszu książek używanych, gdzie można będzie sprzedać lub kupić podręczniki od innych uczniów.
Jarosław Zabielski
Listy do klas pierwszych
27.07.2023|9:58:42
Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 zostaną wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń w dniu 27.07.23 o godz.11.00

Gratulujemy przyjętym i zapraszamy do naszej szkoły!
Anna Tywanek
Termin poprawkowy egzaminu maturalnego
10.07.2023|10:28:08


Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny
  • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego
W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu
(nie później niż 14 lipca 2023 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Termin egzaminu poprawkowego:
- w części pisemnej 22 sierpnia 2023 (wtorek) godz.9.00

Anna Tywanek