|   r.

Kontynuacja zdalnego nauczania
28.02.2021|12:20:07


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. T. Kościuszki w Sobolewie zostaje ograniczone
od 1 marca 2021 roku do 14 marca 2021.
Zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Anna Tywanek
Próbny egzamin maturalny
18.02.2021|9:46:19


W dniach 3.03.21 - 16.03.2021r odbędzie się próbny egzamin maturalny dla uczniów klas trzecich organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Szczegółowe informacje w dzienniku Librus


Anna Tywanek
Kontynuacja zdalnego nauczania
13.02.2021|18:41:19


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. T. Kościuszki w Sobolewie zostaje ograniczone
od 15 lutego 2021 roku do 26 lutego 2021.
Zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Anna Tywanek
Zmiana planu lekcji
02.02.2021|9:47:35


Od środy 3 lutego 2021 obowiązuje nowy plan lekcji(dostępny na stronie szkoły).
Proszę zapoznać się ze zmianami
Anna Tywanek
Kontynuacja zdalnego nauczania
31.01.2021|16:20:37


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. T. Kościuszki w Sobolewie zostaje ograniczone
od 1 lutego 2021 roku do 14 lutego 2021.
Zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Anna Tywanek
Kontynuacja zdalnego nauczania
15.01.2021|19:48:03


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. T. Kościuszki w Sobolewie zostaje ograniczone od 18 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021.
Zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W szkole, dla uczniów klas maturalnych mogą odbywać się konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Prosimy aby na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora szkoły.
Anna Tywanek
Akcja Nakręceni na pomaganie - zbierajmy plastikowe nakrętki!
14.01.2021|1:32:35Beata Kornas
Jarosław Zabielski
Konsultacje maturalne
06.01.2021|23:46:46


W dniach 21.01 - 29.01.2021r odbędą się konsultacje maturalne dla uczniów klas trzecich.

Szczegółowe informacje w dzienniku Librus


Anna Tywanek
Informacja dla maturzystów
04.01.2021|23:54:50


Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej mija 7 lutego 2021 roku.

Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2021 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 Dz .U z 2020 r. pod poz. 2314
egzamin maturalny w 2021 r będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Szczegółowe informacje na stronach CKE, OKE, stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku Librus
Anna Tywanek
Klip świąteczny Zepołu NIEprzeciętni
22.12.2020|23:25:16
Uczniowie naszego Liceum z Zespołu NIEprzeciętni przygotowali klip na Święta Bożego Narodzenia 2020.


Jarosław Zabielski