r.
Deklaracje maturalne
26.09.2019|12:05:21
Dnia 30.09.2019 (poniedziałek) mija termin składania przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemnej wstępnej deklaracji dotyczącej obowiązkowych egzaminów z:
- języka polskiego
– wyboru języka obcego nowożytnego
– matematyki
- przedmiotów zdawanych dodatkowo
- środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania wybranych z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE, w przypadku wyboru informatyki jako przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci deklaracje ostateczną mogą złożyć do 7.02.2020
Anna Tywanek
Opieka stomatologiczna
20.09.2019|10:57:00
Od 12 września 2019 roku obowiązuje ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Według niej każda szkoła musi mieć do dyspozycji dentystę oraz pielęgniarkę lub higienistkę.

Gabinet stomatologiczny SPZOZ w Garwolinie, ul. Staszica 18 będzie świadczyć opiekę stomatologiczną nad uczniami naszej szkoły w dniach:
- poniedziałek 12.30 - 15.30
- wtorek 9.30 - 13.00
- środa 8.30 - 11.30
- czwartek 10.30 - 13.00

Uczniowie pełnoletni i rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich będą musieli w gabinecie złożyć druk wyrażenia zgody na objęcie ucznia świadczeniem ogólnostomatologicznym (wzór druku w sekretariacie szkoły).
Po ustaleniu przez Dyrektora szkoły z kierownictwem gabinetu zasad korzystania z usługi, rozpocznie się świadczenie opieki stomatologicznej.

O terminie jej rozpoczęcia poinformujemy na stronie szkoły.
Anna Tywanek
Zebranie z rodzicami
18.09.2019|12:03:49


W dniu 24 września 2019 (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i BS
W programie:
*spotkanie z p.Iwoną Kurowską - vicestarostą Powiatu Garwolińskiego
*prelekcja pracownika Komendy Powiatowej Policji „Wartość rodziny i uwarunkowania prawne opieki rodzicielskiej”:
*spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach na których zostaną wybrane Rady Klasowe Rodziców oraz delegaci do Szkolnej Rady Rodziców
- kl.I
*zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły i WSO
*instruktaż z obsługi Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (dziennik elektroniczny Synergia)
*informacja o WDŻWR
- kl.III
* zapoznanie Rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020
*spotkanie komitetu organizacyjnego Studniówki z wychowawcami klas trzecich
*spotkanie Szkolnej Rady Rodziców z Dyrektorem

Obecność Rodziców na zebraniach obowiązkowa.
Anna Tywanek
Piesza Pielgrzymka do Górek
18.09.2019|10:35:13
W czwartek 19 września 2019 o godzinie 8:00 sprzed budynku naszej szkoły wyruszy VI Szkolna Piesza Pielgrzymka do Górek.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami w planie lekcji.
Anna Tywanek
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
16.09.2019|21:00:45
Po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie ustalił w roku szkolnym 2019/2020 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2.01.20
3.01.20
4.05.20 (matura)
5.05.20 (matura)
6.05.20 (matura)
12.06.20
Anna Tywanek
Informacje o wychowaniu do życia w rodzinie
16.09.2019|20:17:52
W prezentacji poniżej znajdują się niezbędne dla rodziców informacje o zajęciach wychowanie do życia w rodzinie.

Prezentacja o wdżr
Zachęcamy rodziców do zapoznania się z tym materiałem.
Anna Tywanek
Życzenia Ministra Edukacji Narodowej na nowy rok szkolny 2019/2020
06.09.2019|13:01:38


Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski na rozpoczynający się nowy rok szkolny 2019/20 skierował najlepsze życzenia do uczniów
»treść listu do uczniów
oraz list do nauczycieli
»treść listu do nauczycieli

Jarosław Zabielski
Informacja dla słuchaczy LOD
03.09.2019|17:56:10


Zajęcia w klasie II oraz III LOD rozpoczynają się 14.09.2019

Harmonogram zjazdów oraz plan lekcji jest dostępny na stronie szkoły

Aktualności -> Terminy zajęć LOD
Plan lekcji —> plan LOD
Anna Tywanek
Informacje do planu lekcji
30.08.2019|22:32:25


W zakładce plan lekcji została udostępniona wstępna wersja planu LO i BS do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

Oznaczenia grup dla przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasach trzecich są identyczne jak w poprzednim roku szkolnym(małe litery)

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH:
GEO ZR - geografia- zakres rozszerzony
WOS ZR - wos- zakres rozszerzony
POL ZR - j. polski - zakres rozszerzony
INFO ZR - informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 ZR, ANG2 ZR - j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM ZR - chemia- zakres rozszerzony
MAT ZR- matematyka- zakres rozszerzony
BIOL ZR - biologia- zakres rozszerzony
FIZ ZR - fizyka- zakres rozszerzony

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach PIERWSZYCH (po szkole podstawowej)
MAT1 ZRP1, MAT2 ZRP1 - matematyka- zakres rozszerzony
GEO ZRP1 - geografia- zakres rozszerzony
WOS ZRP1 - wos- zakres rozszerzony
POL ZRP1 - j. polski - zakres rozszerzony
INFO ZRP1, INFO ZRP2 - informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 ZRP1, ANG2 ZRP1, ANG3 ZRP1 - j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM ZRP1 - chemia- zakres rozszerzony
HIS ZRP1 – historia - zakres rozszerzony
BIOL ZRP1 - biologia- zakres rozszerzony
FIZ ZRP1 - fizyka- zakres rozszerzony

Składy grup z przedmiotów rozszerzonych w klasach drugich oraz w klasach pierwszych (po szkole podstawowej) są wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będą dostępne w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.
W klasach pierwszych podział uczniów na grupy z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz z informatyki przeprowadzą nauczyciele przedmiotów na pierwszych zajęciach.
Anna Tywanek
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
28.08.2019|23:07:21


Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w dniu 02-09-2019:

• 9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (hala sportowa)

• 9.30 Spotkania z wychowawcami:

Klasa Ia LO wych. E. Lewandowska sala nr - 13
Klasa Ib LO wych. M. Pałysa sala nr - 8
Klasa Ic LO wych. A. Dudziak sala nr – 11
Klasa Idp LO wych. E. Łapacz sala nr - 4
Klasa Iep LO wych. M. Głodała sala nr - 10
Klasa Ifp LO wych. I. Krupa sala nr - 14

Klasa Ia BSI° wych. I. Seremak sala nr – 2
Klasa Iap BSI° wych. M. Trzmiel sala nr – 3

Klasa IIb LO wych. I. Urawska sala nr - 16
Klasa IIc LO wych. I. Karczmarczyk - sala nr - 15

Klasa IIa BSI° wych. S. Cyrny sala nr – 6

Klasa IIIa LO wych. B. Rutkowska sala nr - 9
Klasa IIIb LO wych. P. Kalbarczyk sala nr - 7
Klasa IIIc LO wych. A. Rucińska sala nr - 12

Klasa IIIa BS wych. K. Zduńczyk sala nr - 5

• 9.45 Przejście z pocztem sztandarowym do kościoła pw. Św. Rodziny

• 10.00 Msza Święta
Anna Tywanek
< Poprzednia   |   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73  |   Następna >