r.

Uroczyste obchody Dnia Patrona
05.10.2016|8:18:51
W piątek 7.10.2016 o godz.12.20 zapraszamy na uroczyste obchody Dnia Patrona

Harmonogram uroczystości:
12.20 - przejście na halę sportową uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
- część oficjalna
- ślubowanie klas pierwszych
- awans klas mundurowych
- wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia taktyczno - wojskowego dla klas mundurowych
- wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu pierwszej pomocy
- wręczenie "czeku" na dofinansowanie wycieczki klasowej w konkursie na najlepszą frekwencje w roku szkolnym 2015/2016
- część artystyczna
- ognisko integracyjne klas pierwszych

Anna Tywanek
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
03.10.2016|8:20:09
Po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie ustalił w roku szkolnym 2016/2017 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.16
2.05.17
4.05.17 (matura)
5.05.17 (matura)
8.05.17 (matura)
16.06.17
Anna Tywanek
Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej (klas)
30.09.2016|18:06:32
Rozlosowano grupy do szkolnych mistrzostw w piłkę siatkową!

Gr .A Gr .B Gr .C Gr .D
III D I C III B II B
I B III A I A N
III C I ZSZ II C II A


Szczegóły harmonogramu już wkrótce

Dawid Filipowicz
Zebranie z rodzicami
26.09.2016|11:01:46
W dniu 29 września 2016 (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i ZSZ
W programie:
*prelekcja pracownika Komendy Powiatowej Policji "Konsekwencja w wychowaniu jako czynnik zapobiegający:
- ryzykownym zachowaniom
- popełnianiu czynów karalnych"
*informacja o WDŻWR
*instruktaż z obsługi Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (dziennik elektroniczny Synergia) kl.I
*spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach na których zostaną wybrane Rady Klasowe Rodziców oraz delegaci do Szkolnej Rady Rodziców
- kl.I zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły i WSO
- kl.III zapoznanie Rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
*spotkanie Szkolnej Rady Rodziców Z Dyrektorem

Obecność Rodziców na zebraniach obowiązkowa.
Anna Tywanek
Plan lekcji dla LO i ZSZ
22.09.2016|9:20:52
Od poniedziałku 26.09.2016 obowiązuje nowy plan lekcji

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
Anna Tywanek
Informacja dla LOD
20.09.2016|21:26:07
Zajęcia w klasie II oraz III LOD rozpoczynają się 24.09.2016 od godz.8.00

Harmonogram zjazdów oraz plan lekcji znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie).

PLAN LEKCJI —> plan LOD
Anna Tywanek
Nowości w bibliotece szkolnej!
16.09.2016|20:25:30

Dawid Filipowicz
Informacja dla LOD
16.09.2016|16:51:50
Z przyczyn organizacyjnych rok szkolny 2016/2017 dla słuchaczy II i III klasy LOD rozpocznie się dnia 24.09.2016
Anna Tywanek
Informacja dla LOD
16.09.2016|12:21:41
Z przyczyn organizacyjnych decyzja o rozpoczęciu zajęć w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zostanie podjęta w dniu dzisiejszym ok. godziny 16.00

Termin rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 może być przesunięty na 24.09.2016

Prosimy o sprawdzenie informacji na stronie szkoły po godz.16.00
Anna Tywanek
Akcja Honorowego Krwiodawstwa wrzesień 2016 r.
07.09.2016|21:04:11
Ambulans do poboru krwi z pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Garwolinie będzie gościł w Sobolewie już we wrześniu.

W środę 21 września 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie odbędzie się już trzynasta, a pierwsza w tym roku szkolnym Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Krew będzie można oddać w ambulansie do poboru krwi w godzinach od 9.00 do 13.00. Ambulans będzie znajdował się obok wejścia do szkoły od strony hali, przy ul. O. Błachnio.

Aby wziąć udział w akcji trzeba spełnić określone warunki oraz odpowiednio się przygotować:
• należy mieć ukończone 18 lat
• konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
• ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg
• osoba oddająca krew nie może być pod wpływem środków odurzających
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
• należy być wyspanym
• trzeba spożyć lekkie śniadanie
• należy ograniczyć palenie papierosów

Każdy dawca po oddaniu krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4.500 kcal – 8 tabliczek czekolady.

Do udziału w akcji zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców Sobolewa i okolic.

Renata Bany
<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  |   >