r.

Informacja
08.04.2019|9:53:58
W dniu dzisiejszym 8.04.19 ze w/z na strajk nauczycieli odbywają się tylko zajęcia opiekuńcze.

W wyniku braku chętnych działalność internatu i stołówki szkolnej jest zawieszona.

Informacja o zajęciach we wtorek ukaże się po godzinie 16.00 w dzienniku elektronicznym – zakładka OGŁOSZENIA
Anna Tywanek
Informacja dla rodziców
04.04.2019|12:17:53
Ze w/z na zapowiedź strajku nauczycieli od dnia 8.04.2019 informujemy Państwa o prawdopodobnym zawieszeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności internatu.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć dydaktycznych będą zorganizowane dla młodzieży zajęcia opiekuńcze.
Jeżeli Państwo podejmiecie decyzje o pozostawieniu dziecka w domu prosimy o pisemne powiadomienie/ usprawiedliwienie skierowane do dyrekcji szkoły.

Informacje dotyczące bieżącej pracy szkoły będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym
Anna Tywanek
Informacja dla uczniów
04.04.2019|12:16:49
Ze w/z na zapowiedź strajku nauczycieli od dnia 8.04.2019 istnieje możliwość zawieszenia zajęć dydaktycznych oraz działalności internatu.

Informacje dotyczące bieżącej pracy szkoły będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym
Anna Tywanek
Zebranie z rodzicami
01.04.2019|19:03:36


W dniu 4 kwietnia 2019 (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO, ZSZ, BS

Obecność Rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.
Anna Tywanek
Akcja Honorowego Krwiodawstwa i KOMÓRKOMANIA
17.03.2019|17:04:16
Kolejna Akcja Honorowego Krwiodawstwa odbędzie się tym razem nietypowo w poniedziałek 25 marca 2019 r. Krew będzie można oddać w ambulansie do poboru krwi w godzinach od 9.00 do 13.00. Ambulans będzie znajdował się obok wejścia do szkoły od strony hali, przy ul. O. Błachnio.

Aby wziąć udział w akcji trzeba spełnić określone warunki oraz odpowiednio się przygotować:
• należy mieć ukończone 18 lat
• konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
• ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg
• osoba oddająca krew nie może być pod wpływem środków odurzających
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
• trzeba koniecznie spożyć lekkie śniadanie (i wypić więcej płynu, co zapewni łatwiejsze pobieranie krwi)
• należy ograniczyć palenie papierosów

Każdy dawca po oddaniu krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 kcal – 8 tabliczek czekolady.

Tym razem Akcji Honorowego Krwiodawstwa będzie towarzyszyła Rejestracja Potencjalnych Dawców Szpiku. Zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych mogą zdrowe osoby, w wieku 18-55 lat, ważące minimum 50 kg. Przeszkodą są tylko choroby przewlekłe.
Rejestracja polega na wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. To niewiele, a jednocześnie świadoma rejestracja to ofiarowanie komuś szansy na życie i powrót do zdrowia.
Do udziału w akcji serdecznie zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów naszej szkoły, pracowników oraz mieszkańców Sobolewa i okolic.
Mateusz Skoczek
Życzenia na Dzień Kobiet
08.03.2019|14:31:02


Drogim Paniom,

pracującym i uczącym się w naszej Szkole

życzymy

samych sukcesów

oraz zawsze słonecznych

i pełnych słodkich chwil dni.

Jarosław Zabielski
Zebranie z rodzicami uczniów klas 3 LO
01.03.2019|0:02:24


W dniu 5 marca 2019 (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów klas 3 LO

- informacja o przygotowaniu młodzieży do egzaminu maturalnego
- omówienie próbnych matur

Obecność Rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.
Anna Tywanek
Próbny egzamin maturalny
28.02.2019|11:12:41


W dniach 11.03.19 - 15.03.19 odbędzie się próbny egzamin maturalny dla uczniów klas trzecich.

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie).


Anna Tywanek
Ranking frekwencji
19.02.2019|9:14:23
Zgodnie z WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc styczeń 2019

I B LO - 88,59%
I A BS - 88,33%
III A ZSZ - 88,17%

Dla uczniów klasy I B LO - 26.02.2019 (wtorek)- dzień wolny od pytania i kartkówek.

Anna Tywanek
Ranking frekwencji
19.02.2019|9:10:51
Zgodnie z WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc grudzień 2018

I B LO - 90,88%
III B LO - 90,76%
II A LO - 90,02%

Dla uczniów klasy I B LO - 19.02.2019 (wtorek)- dzień wolny od pytania i kartkówek.

Anna Tywanek