r.


Zakończenie roku szkolnego
17.06.2021|8:24:46

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w piątek 25 czerwca 2021:

8.30 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego na hali
9.00 - Spotkania z wychowawcami
10.00 - Msza Święta w kościele pw. Świętej Rodziny w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkół naszej miejscowości

Serdecznie zapraszamy!
Anna Tywanek
Życzenia na Dzień Dziecka
01.06.2021|16:49:25


Z okazji Dnia Dziecka
życzymy Uczniom i Absolwentom
zdrowia, radości, sukcesów
oraz pokoju i nadziei
na świetlaną przyszłość.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


Jarosław Zabielski
Skrócone zajęcia lekcyjne
30.05.2021|19:01:33
Decyzją Dyrektora ZSP na wniosek samorządu uczniowskiego w dniu
2 czerwca 2021 zajęcia lekcyjne zostają skrócone do 30 minut z 5 minutowymi przerwami lekcyjnymi.


1.8.00 - 8.30
2.8.35 - 9.05
3.9.10 - 9.40
4.9.45 - 10.15
5.10.20 - 10.50
6.10.55 - 11.25
przerwa obiadowa
7.11.50 - 12.20
8.12.25 - 12.55
9.13.00 - 13.30
10.13.35 - 14.05

Anna Tywanek
Zebranie z rodzicami
17.05.2021|10:49:03


W dniu 31 maja 2021 (poniedziałek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i BS z wychowawcami
Zebrania odbędą się poprzez platformę Teams, Zoom lub inny komunikator ustalony przez wychowawców klas.
Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy poprzez dziennik Librus.

Zachęcamy Rodziców do kontaktu z nauczycielami poprzez dziennik Librus.
Anna Tywanek
Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej.
04.05.2021|10:02:54


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. T. Kościuszki w Sobolewie pozostaje ograniczone do 16 maja 2021, a zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 17 do 30 maja po przechodzimy na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
Od 17 do 23 maja uczniowie klas I LO i wszystkich klas Branżowej Szkoły rozpoczynają naukę stacjonarną w szkole, a uczniowie klas II LO kontynuują naukę on-line.
Od 24 do 30 maja uczniowie klas II rozpoczynają naukę stacjonarną w szkole, a uczniowie klas I LO i wszystkich klas Branżowej Szkoły realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Słuchacze LOD od 22 maja realizują zajęcia stacjonarnie w szkole.

Od 31 maja 2021 uczniowie wszystkich klas LO oraz BS rozpoczynają naukę stacjonarną w szkole.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

4 - 6.05.21 - dni wole od zajęć dydaktycznych ze w/z na egzamin maturalny.

Prosimy aby na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora szkoły.
Anna Tywanek
Życzenia dla maturzystów
29.04.2021|9:37:59
Naszym drogim Maturzystom
samych dobrych natchnień,
pokoju ducha
podczas ostatnich przygotowań
i na samych egzaminach
oraz jak najlepszych wyników

życzy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i cała społeczność szkolna


Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego przekazujemy poprzez dziennik Librus.
Anna Tywanek
Pożegnanie absolwentów
29.04.2021|9:29:56
W piątek 30 kwietnia 2021 o godz. 10.00 odbędzie się on-line uroczyste pożegnanie tegorocznych Absolwentów Liceum Ogólnokształcących i Liceum dla Dorosłych

Program uroczystości:
-część oficjalna
-przyznanie nagród i wyróżnień
-Gala Tadeuszków przygotowana przez uczniów klas II

2 maja o godz.10.00 - Msza św. w intencji Absolwentów (transmisja on-line)

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły:
kl.3b - 4.05.2021 - godz.12.00
kl.3c - 5.05.2021 - godz.12.00
kl.LOD w dniach 10 - 14 maja 2021 w godz.10.00 - 15.00

Zapraszamy Absolwentów i wszystkich chętnych do obejrzenia uroczystości w kronice wydarzeń.
Anna Tywanek
Kontynuacja nauczania zdalnego - zmiany dla uczniów BS
22.04.2021|22:55:36


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. T. Kościuszki w Sobolewie zostaje przedłużone
do dnia 2 maja 2021.
Zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 26 kwietnia br uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.
Anna Tywanek
Zmiana planu lekcji
22.04.2021|22:50:07


Od poniedziałku 3 maja 2021 obowiązuje nowy plan lekcji(dostępny na stronie szkoły).
Proszę zapoznać się ze zmianami
Anna Tywanek
Nauczanie zdalne - zmiany dla uczniów kl.3 BS
16.04.2021|22:16:17


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 kwietnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. T. Kościuszki w Sobolewie pozostaje ograniczone
do 25 kwietnia 2021

Zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W szkole, dla uczniów klas maturalnych mogą odbywać się konsultacje indywidualne lub w małych grupach. W ramach konsultacji, mogą być zorganizowane w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Od 19 kwietnia br. uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Prosimy aby na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora szkoły.
Anna Tywanek