r.

Akcja Nakręceni na pomaganie - zbierajmy plastikowe nakrętki!
14.01.2021|1:32:35Beata Kornas
Jarosław Zabielski
Konsultacje maturalne
06.01.2021|23:46:46


W dniach 21.01 - 29.01.2021r odbędą się konsultacje maturalne dla uczniów klas trzecich.

Szczegółowe informacje w dzienniku Librus


Anna Tywanek
Informacja dla maturzystów
04.01.2021|23:54:50


Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej mija 7 lutego 2021 roku.

Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2021 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 Dz .U z 2020 r. pod poz. 2314
egzamin maturalny w 2021 r będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Szczegółowe informacje na stronach CKE, OKE, stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku Librus
Anna Tywanek
Klip świąteczny Zepołu NIEprzeciętni
22.12.2020|23:25:16
Uczniowie naszego Liceum z Zespołu NIEprzeciętni przygotowali klip na Święta Bożego Narodzenia 2020.


Jarosław Zabielski
Świąteczne życzenia
22.12.2020|23:03:16
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Uczniom, Rodzicom, Absolwentom,
byłym i obecnym Pracownikom, Emerytom
oraz wszystkim odwiedzającym naszą stronę

zdrowia, pogody ducha i nadziei na lepszy czas.

Aby przy świątecznym stole
nie zabrakło nikogo bliskiego
a blask Nocy Betlejemskiej rozświetlił
nasze serca i naszą przyszłość.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Jarosław Zabielski
Film promujący czytelnictwo
22.12.2020|11:29:02
Zapraszamy do obejrzenia filmiku przygotowanego przez Karolinę Zduńczyk.


Jarosław Zabielski
Szkolenie dla rodziców i nauczycieli
11.12.2020|1:02:06


W dniu 16.12.2020 (środa) o godz.18.00 zapraszamy wszystkich rodziców uczniów LO i BS oraz nauczycieli na szkolenie on-line, które poprowadzi pracownik Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
Temat spotkania:
"Czynniki ryzyka decydujące o podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych (używki, internet) oraz zwiekszające możliwość wystąpienia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych"

Link do spotkania zostanie udostępniony w dzienniku Librus.

Anna Tywanek
Monitorowanie realizacji zdalnego nauczania
09.12.2020|10:41:19


Kuratorium Oświaty w Warszawie rozpoczyna monitorowanie realizacji zdalnego nauczania w szkołach.
Celem monitorowania jest pozyskanie informacji od dyrektora, nauczycieli i rodziców o tym, jak zorganizowane jest zdalne nauczanie w szkołach, które zadania szkoły wykonują prawidłowo, a w których obszarach konieczne jest udzielenie im wsparcia.
Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej, link do formularza anonimowej ankiety dla nauczycieli i rodziców jest dostępny w dzienniku Librus.

Bardzo proszę nauczycieli i rodziców o wypełnienie ankiety do czwartku 10.12.2020.
Anna Tywanek
Życzenia od Samorządu Uczniowskiego
06.12.2020|16:25:12


Jarosław Zabielski
Zebranie z rodzicami
06.12.2020|12:58:07


W dniu 22 grudnia 2020 (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i BS z wychowawcami
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły zebrania odbędą się poprzez platformę Teams, Zoom lub inny komunikator ustalony przez wychowawców klas.
Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy poprzez dziennik Librus.

Zachęcamy Rodziców do kontaktów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów poprzez dziennik Librus
Anna Tywanek