|   r.
Informacje dla Kandydatów - wstępne listy klas
12.08.2020|12:01:27
Opublikowane listy klas są wstępnymi wynikami rekrutacji.

Miejsce na liście rezerwowej nie świadczy o odrzuceniu kandydata. Ostateczne rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi po dostarczeniu oryginałów świadectw najpóźniej do godz. 15:00 we wtorek 18 sierpnia.

Listy są dostępne w szkole oraz na naszej stronie internetowej.

Gratulujemy wyniku i zapraszamy z oryginałami dokumentów.
Jarosław Zabielski
Termin poprawkowy egzaminu maturalnego
05.08.2020|10:12:12


Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w/g nowej formuły może przystąpić absolwent, który:
  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony
  • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego
W terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 14 sierpnia 2020 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7 1905), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Termin egzaminu poprawkowego:
- w części pisemnej 8 września 2020 (wtorek) godz.14.00

Anna Tywanek
Odbiór świadectw maturalnych
05.08.2020|9:29:03


Wydawanie świadectw maturalnych rozpocznie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) od godz. 13:30.
Świadectwa należy odbierać osobiście lub poprzez osobę z pisemnym upoważnieniem.
Osoby odbierające świadectwa maturalne zobowiązane są do:
- zachowania bezpiecznej odległości społecznej
- dezynfekcji rąk
- założenia maseczki zakrywającej nos i usta
- podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem

Wyniki można sprawdzić od 11 sierpnia przez internet pod adresem:
https://hermes.oke.waw.pl/egzaminy
Aby się zalogować, należy wpisać jako login swój pesel oraz otrzymane wcześniej hasło.
Anna Tywanek
Informacje dla Kandydatów
30.07.2020|10:08:02

Po otrzymaniu zaświadczenia o wynikach egzaminów należy najpóźniej do wtorku 4 sierpnia przynieść je do szkoły (oryginał lub poświadczoną kopię).

Informujemy również, że wyniki egzaminów wprowadza do systemu rekrutacji szkoła a nie Kandydat.

Zapraszamy Kandydatów codziennie w godz. 8-16:00.


Jarosław Zabielski
Wakacyjne życzenia
27.06.2020|9:55:45

Droga Młodzieży!

Gratulując zakończenia pełnego
nietypowych wrażeń roku szkolnego,
życzymy Wam
zdrowych, słonecznych
i bezpiecznych wakacji
oraz udanego wypoczynku.

Do zobaczenia - mamy nadzieję
- we wrześniu!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów
25.06.2020|15:12:10

Po otrzymaniu świadectwa należy najpóźniej do 10 lipca:
  • wprowadzić do systemu rekrutacji swoje oceny i osiągnięcia ze świadectwa

  • przynieść do szkoły wydrukowany i podpisany wniosek oraz świadectwo.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zalogowaniu się do Systemu rekrutacyjnego i wypełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, przyjdź do nas. Pomożemy w procedurze rejestracyjnej i wydrukujemy gotowy już wniosek.

Zapraszamy Kandydatów codziennie w godz. 10-13:00.

Jarosław Zabielski
Harmonogram egzaminów poprawkowych
25.06.2020|9:48:23
Egzaminy poprawkowe odbędą się w środę 26 sierpnia 2020 r. według poniższego harmonogramu:
PrzedmiotGodz.KomisjaLiczba uczniów
matematyka9.00Ru B, Ka P2
j.angielski9.00Zd K; Cy S4
j. polski11.00Le E, Trz M3
historia13.00Se I; Ru A2

Anna Tywanek
Zakończenie roku szkolnego
24.06.2020|12:26:34

Ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie mogą zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej.
Świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody będą rozdawane uczniom 26 czerwca zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w dzienniku Librus.

O godzinie 16.00 - Msza Święta w kościele pw. Świętej Rodziny w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkół naszej miejscowości

Serdecznie zapraszamy!
Anna Tywanek
Informacja dla Kandydatów do Internatu
23.06.2020|19:11:24

Jeśli chcesz mieszkać w Internacie,
zapisz się do Internatu wypełniając formularz:
Zapis do Internatu.

Zapraszamy Kandydatów do Internatu!
Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów do Liceum i Branżowej Szkoły
23.06.2020|18:23:20

Do 10 lipca trwa rejestracja kandydatów i składanie wniosków o przyjęcie do Liceum i Branżowej Szkoły.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zalogowaniu się do Systemu rekrutacyjnego i wypełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, przyjdź do nas. Pomożemy w procedurze rejestracyjnej i wydrukujemy gotowy już wniosek.

Zapraszamy w poniższych terminach:

25, 30 czerwca i 2, 6, 8 lipca 2020 r.
w godz. 10-13:00
,

a w wyjątkowych sytuacjach codziennie w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy Kandydatów do naszej szkoły!
Jarosław Zabielski