r.


Informacje dla Kandydatów - zmiana terminów rekrutacji
25.07.2016|9:32:06
Informujemy, że Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił w ostatnich dniach termin publikacji list klas pierwszych na piątek 29 lipca. Wydłużeniu uległ również termin składania oryginałów dokumentów do piątku 29 lipca do godz. 12:00.

Jednocześnie uspokajamy, że ze względu na niż demograficzny prawdopodobnie wszyscy Kandydaci, którzy złożyli oryginały dokumentów, zostaną przyjęci do naszej szkoły.

Zmieniony szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się w dziale Dla Kandydatów.

Zapraszamy!
Jarosław Zabielski
Lista podręczników na rok szkolny 2016/2017
20.07.2016|16:41:52
W dziale Dokumenty opublikowaliśmy aktualną listę podręczników na nowy rok szkolny.

Zalecamy jednak ostrożność, a najlepiej wstrzymanie się z zakupami do pierwszej lekcji ze swoim nauczycielem przedmiotu, który precyzyjnie wskaże podręcznik dla danej klasy bądź grupy. Dotyczy to szczególnie podręczników do klas I z języków obcych, gdzie ważny jest poziom nauczania języka obcego.

Przy okazji informujemy, że nasza szkoła tradycyjnie w pierwszym tygodniu nauki organizuje kiermasz książek używanych, gdzie można będzie sprzedać lub kupić podręczniki od innych uczniów.
Jarosław Zabielski
Nabór na obóz szkoleniowy dla uczniów klas mundurowych
20.07.2016|12:03:18
Rozpoczynamy nabór dla uczniów klas mundurowych na trzydniowy obóz szkoleniowy we wrześniu. Swój udział mogą również zgłaszać Kandydaci do klasy pierwszej mundurowej.
Tematyka:
  • Taktyka wojskowa - działanie zespołu szturmowego. Taktyka pola walki, urban patrol, Dragon System (ratownictwo pola walki), techniki linowe. Ćwiczenia z wykorzystaniem markerów do Paintball'a.
  • Taktyka specjalna - działanie zespołu na tyłach przeciwnika, baza, rozpoznanie, sabotaż. Ćwiczenia z atrapami broni palnej, szkolenie dzienno-nocne.
  • Taktyka specjalna tzw. czarna taktyka strzelań dynamicznych, działania grup bojowych w terenie zabudowanym - ćwiczenia z wykorzystaniem markerów ASG.
  • Szkolenie kryzysowe - karta ICE
W technikach ASG jest wykorzystywany taki sprzęt jak przez wojsko.

Szkoła zapewnia wyżywienie, dofinansowanie szkolenia ASG i zakwaterowanie.
Koszt dla ucznia ok. 200 zł.

Chętnych prosimy o jak najszybszy kontakt z Dyrektorem poprzez dziennik Librus lub media społecznościowe albo z sekretariatem szkoły - tel.: 25 682 50 49, e-mail: poczta@losobolew.pl.
Film poglądowy można pobrać tutaj i obejrzeć w dowolnej przeglądarce internetowej:

Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów - wstępne listy klas
15.07.2016|9:16:15
Opublikowane listy klas są wstępnymi wynikami rekrutacji.

Ze względu na niż demograficzny prawdopodobnie wszyscy kandydaci, którzy złożą oryginały dokumentów zostaną przyjęci do szkoły.

W klasach IC i I ZSZ ze względu na liczbę kandydatów listę wstępną można traktować jako listę przyjętych.

Odległe miejsce na liście w klasie IA i IB nie świadczy o odrzuceniu kandydata. Ostateczne rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi po dostarczeniu oryginałów świadectw najpóźniej do godz. 16:00 w poniedziałek, 25 lipca.

Listy są dostępne w szkole oraz na naszej stronie internetowej (zahasłowane peselem), na której można też sprawdzić liczbę uzyskanych punktów.

Gratulujemy wyniku i zapraszamy!
Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów
14.07.2016|18:55:57
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w piątek 15 lipca do godz. 16-tej, opublikujemy wstępne listy klas. Będą one dostępne w szkole oraz na naszej stronie internetowej (zahasłowane peselem).

Szczegółowe zasady oraz harmonogram rekrutacji - w tym sposób naliczania punktów - można sprawdzić w dziale "Dla Kandydatów".

Zapraszamy!
Jarosław Zabielski
Wyniki konkursu na najlepszą frekwencję
07.07.2016|16:47:07
Ranking klas w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2015/2016:

Klasa% obecności
uczniów
na lekcjach
PKT% obecności
rodziców na wywiadówkach
PKTŚrednia liczba punktów
z zachowania
PKTSuma pkt.
miejsce -
w rankingu
1a LO89,00951,094190,00821 - 7
1b LO93,401374,1113240,001339 - 1
1c LO90,001159,489193,00929 - 4
2a LO88,00856,457210,001126 - 5
2b LO90,701271,9712212,001236 - 2
2c LO87,60760,0010182,00623 - 6
2d LO80,50358,468138,00415 - 9
3a LO83,10640,861175,00512 - 10
3b LO89,901067,7411201,001031 - 3
3c LO81,50553,915185,00717 - 8
1a ZSZ81,10454,556130,00212 - 10
2a ZSZ77,50248,813106,0016 - 11
3a ZSZ62,60147,502131,0036 - 11

Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wycieczki klasowej.
Anna Tywanek
Bardzo dobre wyniki tegorocznych matur!
06.07.2016|14:27:28

Drodzy Maturzyści!!!

W imieniu całej społeczności szkolnej,
Dyrekcji i Grona Pedagogicznego
gratulujemy Wam bardzo dobrych wyników matur
i życzymy dalszych sukcesów w dorosłym życiu!
Powodzenia!

Jarosław Zabielski
Termin poprawkowy egzaminu maturalnego
05.07.2016|11:25:54
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w/g nowej formuły może przystąpić absolwent, który:
- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych : język polski, matematyka, język obcy nowożytny
– przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony
- nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w/g starej formuły może przystąpić absolwent, który:
-nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego w 2016 roku
- ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe w latach 2011 - 2016

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 12 lipca 2016 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7a_N lub 7b_S), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Termin egzaminu poprawkowego:
- w części ustnej między 24 a 26 sierpnia 2016 r
- w części pisemnej 23 sierpnia 2016 godz.9.00

Anna Tywanek
Wakacyjne życzenia
04.07.2016|13:11:13

Droga Młodzieży!!!

Trwają wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po miesiącach ciężkiej pracy.
Całej społeczności szkolnej życzymy, by były one udane, aby pogoda dopisywała, abyście prawdziwie odpoczęli i radośnie spędzili czas.
Wracajcie po wakacjach wypoczęci i pełni nowych sił do nauki. Wszystkiego dobrego!

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

Jarosław Zabielski
Świadectwa maturalne - informacje dla Maturzystów
04.07.2016|12:51:36
Wydawanie świadectw maturalnych rozpocznie się w dniu 5 lipca 2016 r. (wtorek) od godz. 13:00.
Świadectwa należy odbierać osobiście lub poprzez osobę z pisemnym upoważnieniem.

Wyniki można będzie też sprawdzić przez internet pod adresem:
https://hermes.oke.waw.pl/egzaminy
Aby się zalogować, należy wpisać jako login swój pesel oraz otrzymane wcześniej hasło.
Jarosław Zabielski