r.Ranking frekwencji
08.10.2015|10:06:42
Zgodnie z WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc wrzesień 2015

I B LO - 95,50%
II A LO - 95,28%
I C LO - 95,03%
II B LO - 93,73%
I A LO - 93,62%

Dla klasy I B LO 22.10.2015 (czwartek) jest dniem wolnym od pytania i kartkówek.

Zwycięskiej klasie gratulujemy.
Anna Tywanek
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
02.10.2015|12:40:47

Dawid Filipowicz
Projekt „Oblicza dialogu”
28.09.2015|14:12:57
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna III edycję projektu cyklicznego „Oblicza dialogu”, w nadchodzącym roku szkolnym pod hasłem: Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii.

Termin zgłoszenia do 20 października 2015 r.

Więcej informacji na:
http://idmjp2.pl/index.php/pl/1116-oblicza-dialogu-iii-edycja
http://obliczadialogu.pl/2015na16/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym całorocznym programie edukacyjnym.
Jarosław Zabielski
Zebranie z rodzicami
23.09.2015|8:32:51
W dniu 29 września 2015 (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i ZSZ
W programie:
*instruktaż z obsługi Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (dziennik elektroniczny Synergia)
*spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach na których zostaną wybrane Rady Klasowe Rodziców oraz delegaci do Szkolnej Rady Rodziców
*spotkanie Rodziców uczniów klas III z Dyrekcją w sprawie organizacji studniówki.

Obecność Rodziców na zebraniach obowiązkowa.
Anna Tywanek
Konkurs „Przytomni”
18.09.2015|12:04:18
» więcej
Jarosław Zabielski
II Szkolna Piesza Pielgrzymka do Górek
16.09.2015|17:04:44
Zaproszenie od ks. Radka:

Wzorem ubiegłego roku zapraszam wszystkich chętnych (nauczycieli i uczniów) do udziału w II Szkolnej Pieszej Pielgrzymce do Górek.

Pielgrzymowanie nasze planujemy w sobotę 26 września br. Wyjście spod szkoły o godz. 8.00. Dojście do Sanktuarium w Górkach planowane jest na godz. 13.00.
Po wspólnej mszy św. sprawowanej w intencji nauczycieli i uczniów naszej szkoły przewidziane jest wspólna zabawa przy ognisku i kiełbasce.

Powrót do Sobolewa ok 17. Jest możliwość powrotu autokarem.

Wychowawców proszę o zapisanie chętnych uczniów z zaznaczeniem czy wracają autokarem czy na własną rękę, oraz zbiórkę składki w wysokości 5 zł (koszt kiełbaski, napoju i chleba na ognisko).

Pozdrawiam i życzę dobrego dnia.
~Ks. Radek.
Karolina Bielecka
Dodatkowe dni wolne w naszej szkole
14.09.2015|23:09:29
Po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie ustalił w roku szkolnym 2015/2016 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

4.01.16
5.01.16
2.05.16
4.05.16 (matura)
5.05.16 (matura)
6.05.16 (matura)
27.05.16
Anna Tywanek
Zajęcia w LOD
03.09.2015|11:26:52
Zajęcia w LOD rozpoczynają się 12.09.2015

Harmonogram zjazdów oraz plan lekcji znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce PLAN LEKCJI —> plan LOD oraz na tablicy ogłoszeń(przy sekretariacie).
Anna Tywanek
Informacja dla klasy 1c
01.09.2015|15:37:01
W dniu 2.09.2015 (środa) ok. godz.10.00 do szkoły przyjeżdża firma, która szyje mundury. Prosimy wszystkich uczniów tej klasy o obecność w szkole w celu ustalenia rozmiaru mundurów.
Anna Tywanek
Informacje do planu
28.08.2015|13:14:31
W zakładce plan lekcji została udostępniona wstępna wersja planu do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

Oznaczenia grup dla przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasach trzecich są identyczne jak w poprzednim roku szkolnym.

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH:
Gr1, Gr2 - geografia- zakres rozszerzony
Wr - wos- zakres rozszerzony
Pr - j. polski - zakres rozszerzony
Fr - fizyka -zakres rozszerzony
Ar1, Ar2, Ar3 - j. angielski- zakres rozszerzony
Cr - chemia- zakres rozszerzony
Rr - j. rosyjski- zakres rozszerzony
Mr1, Mr2, Mr3 - matematyka- zakres rozszerzony
Br1, Br2 - biologia- zakres rozszerzony
Ir - informatyka - zakres rozszerzony

Składy grup klas drugich są wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będą dostępne w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.

W klasach pierwszych podział uczniów na grupy językowe przeprowadzą nauczyciele przedmiotów po testach diagnozujących 1.09.15 :)

Z informatyki w klasie 1a i 1b podział na grupy przeprowadzą wychowawcy klas 1.09.15. W kl. 1c listy uczniów z przydziałem do odpowiedniej grupy znajdują sie w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie).
Anna Tywanek