r.Lista podręczników na rok szkolny 2016/2017
20.07.2016|16:41:52
W dziale Dokumenty opublikowaliśmy aktualną listę podręczników na nowy rok szkolny.

Zalecamy jednak ostrożność, a najlepiej wstrzymanie się z zakupami do pierwszej lekcji ze swoim nauczycielem przedmiotu, który precyzyjnie wskaże podręcznik dla danej klasy bądź grupy. Dotyczy to szczególnie podręczników do klas I z języków obcych, gdzie ważny jest poziom nauczania języka obcego.

Przy okazji informujemy, że nasza szkoła tradycyjnie w pierwszym tygodniu nauki organizuje kiermasz książek używanych, gdzie można będzie sprzedać lub kupić podręczniki od innych uczniów.
Jarosław Zabielski
Nabór na obóz szkoleniowy dla uczniów klas mundurowych
20.07.2016|12:03:18
Rozpoczynamy nabór dla uczniów klas mundurowych na trzydniowy obóz szkoleniowy we wrześniu. Swój udział mogą również zgłaszać Kandydaci do klasy pierwszej mundurowej.
Tematyka:
  • Taktyka wojskowa - działanie zespołu szturmowego. Taktyka pola walki, urban patrol, Dragon System (ratownictwo pola walki), techniki linowe. Ćwiczenia z wykorzystaniem markerów do Paintball'a.
  • Taktyka specjalna - działanie zespołu na tyłach przeciwnika, baza, rozpoznanie, sabotaż. Ćwiczenia z atrapami broni palnej, szkolenie dzienno-nocne.
  • Taktyka specjalna tzw. czarna taktyka strzelań dynamicznych, działania grup bojowych w terenie zabudowanym - ćwiczenia z wykorzystaniem markerów ASG.
  • Szkolenie kryzysowe - karta ICE
W technikach ASG jest wykorzystywany taki sprzęt jak przez wojsko.

Szkoła zapewnia wyżywienie, dofinansowanie szkolenia ASG i zakwaterowanie.
Koszt dla ucznia ok. 200 zł.

Chętnych prosimy o jak najszybszy kontakt z Dyrektorem poprzez dziennik Librus lub media społecznościowe albo z sekretariatem szkoły - tel.: 25 682 50 49, e-mail: poczta@losobolew.pl.
Film poglądowy można pobrać tutaj i obejrzeć w dowolnej przeglądarce internetowej:

Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów - wstępne listy klas
15.07.2016|9:16:15
Opublikowane listy klas są wstępnymi wynikami rekrutacji.

Ze względu na niż demograficzny prawdopodobnie wszyscy kandydaci, którzy złożą oryginały dokumentów zostaną przyjęci do szkoły.

W klasach IC i I ZSZ ze względu na liczbę kandydatów listę wstępną można traktować jako listę przyjętych.

Odległe miejsce na liście w klasie IA i IB nie świadczy o odrzuceniu kandydata. Ostateczne rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi po dostarczeniu oryginałów świadectw najpóźniej do godz. 16:00 w poniedziałek, 25 lipca.

Listy są dostępne w szkole oraz na naszej stronie internetowej (zahasłowane peselem), na której można też sprawdzić liczbę uzyskanych punktów.

Gratulujemy wyniku i zapraszamy!
Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów
14.07.2016|18:55:57
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w piątek 15 lipca do godz. 16-tej, opublikujemy wstępne listy klas. Będą one dostępne w szkole oraz na naszej stronie internetowej (zahasłowane peselem).

Szczegółowe zasady oraz harmonogram rekrutacji - w tym sposób naliczania punktów - można sprawdzić w dziale "Dla Kandydatów".

Zapraszamy!
Jarosław Zabielski
Wyniki konkursu na najlepszą frekwencję
07.07.2016|16:47:07
Ranking klas w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2015/2016:

Klasa% obecności
uczniów
na lekcjach
PKT% obecności
rodziców na wywiadówkach
PKTŚrednia liczba punktów
z zachowania
PKTSuma pkt.
miejsce -
w rankingu
1a LO89,00951,094190,00821 - 7
1b LO93,401374,1113240,001339 - 1
1c LO90,001159,489193,00929 - 4
2a LO88,00856,457210,001126 - 5
2b LO90,701271,9712212,001236 - 2
2c LO87,60760,0010182,00623 - 6
2d LO80,50358,468138,00415 - 9
3a LO83,10640,861175,00512 - 10
3b LO89,901067,7411201,001031 - 3
3c LO81,50553,915185,00717 - 8
1a ZSZ81,10454,556130,00212 - 10
2a ZSZ77,50248,813106,0016 - 11
3a ZSZ62,60147,502131,0036 - 11

Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wycieczki klasowej.
Anna Tywanek
Bardzo dobre wyniki tegorocznych matur!
06.07.2016|14:27:28

Drodzy Maturzyści!!!

W imieniu całej społeczności szkolnej,
Dyrekcji i Grona Pedagogicznego
gratulujemy Wam bardzo dobrych wyników matur
i życzymy dalszych sukcesów w dorosłym życiu!
Powodzenia!

Jarosław Zabielski
Termin poprawkowy egzaminu maturalnego
05.07.2016|11:25:54
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w/g nowej formuły może przystąpić absolwent, który:
- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych : język polski, matematyka, język obcy nowożytny
– przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony
- nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w/g starej formuły może przystąpić absolwent, który:
-nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego w 2016 roku
- ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe w latach 2011 - 2016

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 12 lipca 2016 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7a_N lub 7b_S), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Termin egzaminu poprawkowego:
- w części ustnej między 24 a 26 sierpnia 2016 r
- w części pisemnej 23 sierpnia 2016 godz.9.00

Anna Tywanek
Wakacyjne życzenia
04.07.2016|13:11:13

Droga Młodzieży!!!

Trwają wakacje – czas zasłużonego odpoczynku po miesiącach ciężkiej pracy.
Całej społeczności szkolnej życzymy, by były one udane, aby pogoda dopisywała, abyście prawdziwie odpoczęli i radośnie spędzili czas.
Wracajcie po wakacjach wypoczęci i pełni nowych sił do nauki. Wszystkiego dobrego!

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

Jarosław Zabielski
Świadectwa maturalne - informacje dla Maturzystów
04.07.2016|12:51:36
Wydawanie świadectw maturalnych rozpocznie się w dniu 5 lipca 2016 r. (wtorek) od godz. 13:00.
Świadectwa należy odbierać osobiście lub poprzez osobę z pisemnym upoważnieniem.

Wyniki można będzie też sprawdzić przez internet pod adresem:
https://hermes.oke.waw.pl/egzaminy
Aby się zalogować, należy wpisać jako login swój pesel oraz otrzymane wcześniej hasło.
Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów
24.06.2016|9:39:26
W sobotę, 25 czerwca, w godzinach 9.00 - 12.00 będzie czynny sekretariat szkoły. Można więc będzie w sobotę przynieść świadectwa.

Jednocześnie przypominamy Kandydatom, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji, świadectwa gimnazjalne lub ich kopie należy dostarczyć do szkoły najpóźniej we wtorek, 28 czerwca do godz.16.00.

Zachęcamy również Kandydatów do samodzielnego wprowadzenia danych ze świadectw do systemu rekrutacji, aby od razu poznać liczbę uzyskanych punktów.

Zapraszamy!
Anna Tywanek
<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78  |   >