r.

Plan lekcji dla LO, ZSZ i BS
08.09.2017|20:40:13


Od poniedziałku 11.09.2017 obowiązuje nowy plan lekcji.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Zajęcia nauczania indywidualnego rozpoczynają się od 18.09.2017
Anna Tywanek
Wrześniowa Akcja Krwiodawstwa
08.09.2017|12:46:56
Dnia 20 września 2017 roku w naszej placówce odbędzie się akcja krwiodawstwa. Wszyscy chętni do oddawania krwi zapraszamy na korytarz przed hala w godzinach 9-13 (wejście od strony ul.Błachnio). Osoby chcące pomóc w organizacji akcji min. przygotowanie plakatów oraz kawiarenki proszone są o kontakt z panią profesor Elżbietą Skoczek.

Aby wziąć udział w akcji trzeba spełnić określone warunki oraz odpowiednio się przygotować:
• należy mieć ukończone 18 lat
• konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
• ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg
• osoba oddająca krew nie może być pod wpływem środków odurzających
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
• należy być wyspanym
• trzeba koniecznie spożyć lekkie śniadanie
• należy ograniczyć palenie papierosów

Każdy dawca po oddaniu krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 kcal – 8 tabliczek czekolady.


Kamila Ptasińska
Dodatkowe dni wolne od zajęć w nowym roku szkolnym
05.09.2017|10:48:56
Dyrektor szkoły po analizie kalendarza roku szkolnego 2017/18 zaproponował następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 30 kwietnia, 2,4,7,8 maja oraz 1 czerwca 2018 roku.
Jarosław Zabielski
List Minister Edukacji Narodowej na nowy rok szkolny
05.09.2017|10:32:58


Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska na rozpoczynający się nowy rok szkolny 2017/18 skierowała list do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.
»treść listu

Jarosław Zabielski
Informacje do planu
31.08.2017|11:45:31
W zakładce plan lekcji została udostępniona wstępna wersja planu LO, ZSZ oraz BS do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

Plan lekcji dla uczniów realizujących nauczanie indywidualne będzie dostępny na stronie szkoły w piątek 1.09.17.

Oznaczenia grup dla przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasach trzecich są identyczne jak w poprzednim roku szkolnym.

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH:
GR1, GR2 - geografia- zakres rozszerzony
WR - wos- zakres rozszerzony
PR1, PR2 - j. polski - zakres rozszerzony
IR - informatyka -zakres rozszerzony
AR1, AR2 - j. angielski- zakres rozszerzony
CHR - chemia- zakres rozszerzony
MR1, MR2- matematyka- zakres rozszerzony
BR - biologia- zakres rozszerzony


Składy grup klas drugich są wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będą dostępne w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.

W klasach pierwszych podział uczniów na grupy z języka angielskiego,niemieckiego i rosyjskiego przeprowadzą nauczyciele przedmiotów po testach diagnozujących 4.09.17 :)

Z informatyki w klasach 1 podział na grupy przeprowadzi nauczyciel prowadzący zajęcia.


Anna Tywanek
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
28.08.2017|15:35:51
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18 w dniu 04-09-2017:

• 9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (hala sportowa)

• 9.30 Spotkania z wychowawcami:
Klasa Ia LO wych. M. Trzmiel sala nr - 11
Klasa Ib LO wych. P. Kalbarczyk sala nr - 7
Klasa Ic LO wych. A. Rucińska sala nr - 12
Klasa Ia BS1° wych. K. Zduńczyk sala nr – 6

Klasa IIa LO wych. E. Lewandowska sala nr - 13
Klasa IIb LO wych. M. Pałysa sala nr - 8
Klasa IIc LO wych. I. Karczmarczyk - sala nr - 16
Klasa IIa ZSZ wych. I. Krupa sala nr - 10

Klasa IIIa LO wych. E. Łapacz sala nr - 4
Klasa IIIb LO wych. I. Urawska sala nr - 15
Klasa IIIc LO wych. I. Karczmarczyk sala nr - 16
Klasa IIIa ZSZ wych. A.Chmielak sala nr - 3

• 9.45 Przejście z pocztem sztandarowym do kościoła pw. Św. Rodziny
• 10.00 Msza Święta
• Po Mszy Świętej uczniowie klas pierwszych wracają do szkoły w celu napisania testu z języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego warunkującego podział na grupy ze względu na stopień zaawansowania.
Anna Tywanek
Podręczniki
31.07.2017|22:02:41
W dziale Dokumenty znajduje się aktualna lista podręczników na nowy rok szkolny.

Zalecamy jednak ostrożność, a najlepiej wstrzymanie się z zakupami do pierwszej lekcji ze swoim nauczycielem przedmiotu, który wskaże podręcznik dla danej klasy bądź grupy. Dotyczy to szczególnie podręczników do klas I z języków obcych, gdzie ważny jest poziom nauczania języka obcego.

Przy okazji informujemy, że nasza szkoła tradycyjnie w pierwszym tygodniu nauki organizuje kiermasz książek używanych, gdzie można będzie sprzedać lub kupić podręczniki od innych uczniów.
Jarosław Zabielski
Harmonogram egzaminów poprawkowych
14.07.2017|22:19:05
Egzaminy poprawkowe odbędą się we wtorek 22 sierpnia 2017:


PrzedmiotGodzinaKomisja
matematyka8:30P. Kalbarczyk, J. Zabielski
j.polski11:00E. Łapacz, E. Lewandowska
j. angielski13:00K. Zduńczyk, S. Cyrny


Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej 22 sierpnia 2017 godz. 9.00.
Anna Tywanek
Listy przyjętych do klas pierwszych
14.07.2017|12:03:09
Opublikowaliśmy długo oczekiwane listy klas pierwszych.
Są one dostępne na naszej stronie po podaniu peselu Kandydata oraz w szkole, na tablicy ogłoszeń.

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasie uniwersyteckiej oraz w Branżowej Szkole.

Gratulujemy przyjętym i zapraszamy do naszej szkoły!

Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów
06.07.2017|21:32:11
W sobotę, 8 lipca, w godzinach 8.00 - 13.00 będzie czynny sekretariat szkoły. Można więc będzie w sobotę przynieść oryginały świadectw.

Jednocześnie przypominamy Kandydatom, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji, oryginały świadectw należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w piątek, 14 lipca do godz. 12.00.

Zapraszamy!
Jarosław Zabielski