r.Zebranie z rodzicami
26.09.2016|11:01:46
W dniu 29 września 2016 (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i ZSZ
W programie:
*prelekcja pracownika Komendy Powiatowej Policji "Konsekwencja w wychowaniu jako czynnik zapobiegający:
- ryzykownym zachowaniom
- popełnianiu czynów karalnych"
*informacja o WDŻWR
*instruktaż z obsługi Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (dziennik elektroniczny Synergia) kl.I
*spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach na których zostaną wybrane Rady Klasowe Rodziców oraz delegaci do Szkolnej Rady Rodziców
- kl.I zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły i WSO
- kl.III zapoznanie Rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
*spotkanie Szkolnej Rady Rodziców Z Dyrektorem

Obecność Rodziców na zebraniach obowiązkowa.
Anna Tywanek
Plan lekcji dla LO i ZSZ
22.09.2016|9:20:52
Od poniedziałku 26.09.2016 obowiązuje nowy plan lekcji

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
Anna Tywanek
Informacja dla LOD
20.09.2016|21:26:07
Zajęcia w klasie II oraz III LOD rozpoczynają się 24.09.2016 od godz.8.00

Harmonogram zjazdów oraz plan lekcji znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie).

PLAN LEKCJI —> plan LOD
Anna Tywanek
Nowości w bibliotece szkolnej!
16.09.2016|20:25:30

Dawid Filipowicz
Informacja dla LOD
16.09.2016|16:51:50
Z przyczyn organizacyjnych rok szkolny 2016/2017 dla słuchaczy II i III klasy LOD rozpocznie się dnia 24.09.2016
Anna Tywanek
Informacja dla LOD
16.09.2016|12:21:41
Z przyczyn organizacyjnych decyzja o rozpoczęciu zajęć w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zostanie podjęta w dniu dzisiejszym ok. godziny 16.00

Termin rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 może być przesunięty na 24.09.2016

Prosimy o sprawdzenie informacji na stronie szkoły po godz.16.00
Anna Tywanek
Akcja Honorowego Krwiodawstwa wrzesień 2016 r.
07.09.2016|21:04:11
Ambulans do poboru krwi z pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Garwolinie będzie gościł w Sobolewie już we wrześniu.

W środę 21 września 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie odbędzie się już trzynasta, a pierwsza w tym roku szkolnym Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Krew będzie można oddać w ambulansie do poboru krwi w godzinach od 9.00 do 13.00. Ambulans będzie znajdował się obok wejścia do szkoły od strony hali, przy ul. O. Błachnio.

Aby wziąć udział w akcji trzeba spełnić określone warunki oraz odpowiednio się przygotować:
• należy mieć ukończone 18 lat
• konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
• ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg
• osoba oddająca krew nie może być pod wpływem środków odurzających
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
• należy być wyspanym
• trzeba spożyć lekkie śniadanie
• należy ograniczyć palenie papierosów

Każdy dawca po oddaniu krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4.500 kcal – 8 tabliczek czekolady.

Do udziału w akcji zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców Sobolewa i okolic.

Renata Bany
Harmonogram zajęć w Liceum dla Dorosłych
07.09.2016|11:41:25
W dziale Aktualności opublikowaliśmy harmonogram zajęć w Liceum dla Dorosłych w roku szkolnym 2016/2017.
Jarosław Zabielski
Informacje do planu
29.08.2016|10:07:45
W zakładce plan lekcji została udostępniona wstępna wersja planu do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

Oznaczenia grup dla przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasach trzecich są identyczne jak w poprzednim roku szkolnym.

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH:
gr1, gr2 - geografia- zakres rozszerzony
wr1,wr2 - wos- zakres rozszerzony
pr - j. polski - zakres rozszerzony
ir - informatyka -zakres rozszerzony
ar1, ar2 - j. angielski- zakres rozszerzony
chr - chemia- zakres rozszerzony
mr1, mr2- matematyka- zakres rozszerzony
br1, br2 - biologia- zakres rozszerzony


Składy grup klas drugich są wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będą dostępne w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.

W klasach pierwszych podział uczniów na grupy z języka angielskiego,niemieckiego i rosyjskiego przeprowadzą nauczyciele przedmiotów po testach diagnozujących 1.09.16 :)

Z informatyki w klasie 1b podział na grupy przeprowadzi wychowawca klasy 1.09.16.
Anna Tywanek
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
29.08.2016|9:56:45
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17 w dniu 01-09-2016:

• 9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (na patio lub na hali sportowej)

• 9.30 Spotkania z wychowawcami:
Klasa Ia LO wych. E. Lewandowska sala nr - 16
Klasa Ib LO wych. B. Kornas sala nr - 3
Klasa Ic LO wych. I. Karczmarczyk sala nr - 13
Klasa Ia ZSZ wych. I. Wiśniewska sala nr –15

Klasa IIa LO wych. E. Łapacz sala nr - 4
Klasa IIb LO wych. I. Urawska sala nr - 9
Klasa IIc LO wych. A. Dudziak - sala nr - 11
Klasa IIa ZSZ wych. A. Chmielak sala nr - 6

Klasa III a LO wych. M.Trzmiel sala nr - 10
Klasa IIIb LO wych. M.Pałysa sala nr - 8
Klasa III c LO wych. A.Rucińska sala nr - 12
Klasa III d LO wych. K.Zduńczyk sala nr - 5
Klasa III a ZSZ wych. A.Chmielak sala nr - 6

• 9.45 Przejście z pocztem sztandarowym do kościoła pw. Św. Rodziny
• 10.00 Msza Święta
• Po Mszy Świętej uczniowie klas pierwszych wracają do szkoły w celu napisania testu z języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego warunkującego podział na grupy ze względu na stopień zaawansowania.
Anna Tywanek
<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80  |   >