r.Dodatkowe obostrzenia w strefach żółtych - COVID 19
11.10.2020|11:54:32
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 10 października obowiązuje zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych na terenie całego kraju.

Usta i nos należy zasłonić w przestrzeni zamkniętej ? np. w szkole, w sklepach, w komunikacji zbiorowej, a także w przestrzeni otwartej - na ulicy, na bulwarach, na cmentarzach.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
? na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
? w autobusie, tramwaju i pociągu,
? w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
? w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
? w kinie i teatrze,
? u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
? w kościele i szkole, na uczelni
? w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej.

Na ternie ZSP w Sobolewie obowiązują procedury bezpieczeństwa żółtej strefy ustalone przez Dyrektora Szkoły. Szczegółowe informacje w dzienniku Librus

Prosimy aby na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora szkoły.
Anna Tywanek
Książka w podróży - szkolna akcja bookcrossingu
05.10.2020|17:42:31


Informujemy, że w naszej szkole, niebawem, ruszy akcja bookcrossingu, czyli nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawienie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo do tego utworzonych, po to aby znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej.

W naszej szkole regał z książkami, które nie chcą być więzione na półkach, a wolą krążyć z rąk do rąk i być czytane, umiejscowiony będzie na górnym korytarzu na nowym skrzydle (obok sali nr 14).

TWOJA KSIĄŻKA JEST DAREM DLA INNYCH...

Proste zasady:
1. Przynieś ukochaną przez siebie książkę z własnej biblioteczki i zostaw ją na półce.
2. Wymień ją na inną.
3. Zabierz ją ze sobą i przeczytaj.
4. Przejdź do punktu 1 :)


PS Prosimy również o przynoszenie książek w dniach od 05 do 09 października żeby można było wystartować z inicjatywą!!!

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.
Małgorzata Trzmiel
Ewa Rogulska
Mateusz Skoczek
Deklaracje maturalne
22.09.2020|21:15:25


Dnia 30.09.2020 (środa) mija termin składania przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (Dyrektorowi Szkoły) pisemnej wstępnej deklaracji dotyczącej obowiązkowych egzaminów z:
- języka polskiego
– wyboru języka obcego nowożytnego
– matematyki
- przedmiotów zdawanych dodatkowo na poziomie rozszerzonym
- środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania wybranych z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE, w przypadku wyboru informatyki jako przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci deklaracje ostateczną mogą złożyć do 7.02.2021

Deklaracje do wypełnienia można pobrać ze strony szkoły z zakładki MATURA 2021 lub z sekretariatu.
Anna Tywanek
Zebranie z rodzicami
16.09.2020|14:04:18


W dniu 28 września 2020 (poniedziałek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i BS
W programie:
*prelekcja pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Garwolinie z zakresu WZW, cukrzycy, profilaktyki raka oraz zasad zapobiegania COVID-19 w środowisku szkolnym i poza szkołą
*Przedstawienie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w szkole
*spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach na których zostaną wybrane Rady Klasowe Rodziców oraz delegaci do Szkolnej Rady Rodziców
- kl.I
*zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły i WSO
*instruktaż z obsługi Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (dziennik elektroniczny Synergia)
*informacja o WDŻWR
- kl.III
* zapoznanie Rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
*spotkanie komitetu organizacyjnego Studniówki z Dyrektorem i wychowawcami klas trzecich
*spotkanie przedstawicieli Rodziców uczniów z Dyrektorem w celu wyboru Prezydium Rady Rodziców

Obecność Rodziców na zebraniach obowiązkowa.

Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczki lub przyłbicy.
Anna Tywanek
Informacje o wychowaniu do życia w rodzinie
16.09.2020|9:47:10
W prezentacji poniżej znajdują się niezbędne dla rodziców informacje o zajęciach wychowanie do życia w rodzinie.

Prezentacja o wdżr
Zachęcamy rodziców do zapoznania się z tym materiałem.
Anna Tywanek
Informacja dla słuchaczy LOD
04.09.2020|11:43:08


Zajęcia w kl. II(sem.3) oraz kl.III(sem.5) LOD rozpoczynają się 12.09.2020

Harmonogram zjazdów oraz plan lekcji jest dostępny na stronie szkoły

Aktualności -> Terminy zajęć LOD
Plan lekcji —> plan LOD
Anna Tywanek
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
31.08.2020|17:46:22
Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. T. Kościuszki w Sobolewie w okresie pandemii COVID-19:

Procedury bezpieczeństwa
w okresie pandemii COVID-19

Jarosław Zabielski
List Ministra Edukacji Narodowej na nowy rok szkolny 2020/2021
31.08.2020|17:30:04


Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski na rozpoczynający się nowy rok szkolny 2020/21 skierował list do uczniów, rodziców i nauczycieli
»treść listu

Jarosław Zabielski
Godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych
31.08.2020|11:30:13


Od 1 września wprowadzono zmiany w godzinach rozpoczęcia zajęć lekcyjnych:
lekcja - czas trwania
1. 8.10 – 8.55
2. 9.00 – 9.45
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.40 – 12.25
6. 12.45 – 13.30
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30
9. 15.35 – 16.20
10. 16.25 – 17.10

Anna Tywanek
Informacje do planu lekcji
28.08.2020|10:06:45


W zakładce plan lekcji została udostępniona wstępna wersja planu LO i BS do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

Oznaczenia grup dla przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasach TRZECICH po gimnazjum są identyczne jak w poprzednim roku szkolnym (oznaczenia - duże litery).

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH po gimnazjum:
GEO zr - geografia- zakres rozszerzony
WOS zr - wos- zakres rozszerzony
POL1 zr,POL2 zr - j. polski - zakres rozszerzony
INFO zr - informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 zr, ANG2 zr - j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM zr - chemia- zakres rozszerzony
MAT1 zr, MAT2 zr- matematyka- zakres rozszerzony
BIOL1zr, BIOL2 zr - biologia- zakres rozszerzony
FIZ zr - fizyka- zakres rozszerzony

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach PIERWSZYCH (po szkole podstawowej):
MAT1 ZRP1, MAT2 ZRP1 - matematyka- zakres rozszerzony
GEO ZRP1 - geografia- zakres rozszerzony
WOS ZRP1 - wos- zakres rozszerzony
POL ZRP1 - j. polski - zakres rozszerzony
INFO ZRP1 - informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 ZRP1, ANG2 ZRP1, ANG3 ZRP1,ANG4 ZR1 - j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM ZRP1 - chemia- zakres rozszerzony
HIS ZRP1 – historia - zakres rozszerzony
BIOL1 ZRP1, BIOL2 ZRP1 - biologia- zakres rozszerzony
FIZ ZRP1 - fizyka- zakres rozszerzony

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH (po szkole podstawowej):
MAT1 ZRP2, MAT2 ZRP2 - matematyka- zakres rozszerzony
GEO ZRP2 - geografia- zakres rozszerzony
WOS ZRP2 - wos- zakres rozszerzony
POL ZRP2 - j. polski - zakres rozszerzony
INFO1 ZRP2,INFO2 ZRP2 - informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 ZRP2, ANG2 ZRP2, ANG3 ZRP2, - j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM ZRP2 - chemia- zakres rozszerzony
HIS ZRP2 – historia - zakres rozszerzony
BIOL1 ZRP12, BIOL2 ZRP2 - biologia- zakres rozszerzony
FIZ ZRP2 - fizyka- zakres rozszerzony

Skład grup z przedmiotów rozszerzonych w klasach drugich (po gimnazjum) oraz w klasach pierwszych (po szkole podstawowej) są wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będą dostępne w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.
Skład grup wirtualnych z matematyki p. rozszerzony w klasach 2a,b,c LO ustalą nauczyciele prowadzący zajęcia.
Skład grup wirtualnych z j.angielskiego - grupa 3 i 4 p. rozszerzony w klasach 1a,b,c LO ustalą nauczyciele prowadzący zajęcia.
W klasach pierwszych LO podział uczniów na grupy z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz z informatyki w LO oraz BS przeprowadzą nauczyciele przedmiotów na pierwszych zajęciach.

Przypominamy o zachowaniu bezpiecznych odległości społecznych oraz noszeniu maseczek lub przyłbic w szkole.
Anna Tywanek