r.Szkolne obchody Dnia Patrona i Dnia Edukacji Narodowej
05.10.2022|11:28:43
W poniedziałek 10.10.2022 o godz.10.30 zapraszamy na uroczyste obchody Dnia Patrona i Dnia Edukacji Narodowej

Harmonogram uroczystości:
10.30 - przejście na halę sportową uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
10.40 - część oficjalna
- ślubowanie klas pierwszych
- awans klas mundurowych
- montaż słowno - muzyczny " Tadeusz Kościuszko - patron szkoły, bohater narodowy"
- część artystyczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.00 spotkanie integracyjne klas pierwszych
Anna Tywanek
Test diagnozujący dla klas maturalnych
15.09.2022|12:03:37


W dniach 28.09 - 30.09.2022 odbędzie się test diagnozujący dla uczniów klas maturalnych z j.polskiego, j.obcego oraz matematyki.

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz w dzienniku Librus.

Proszę o sprawdzenie zmian w planie lekcji.
Anna Tywanek
Informacje o zajęciach - wychowanie do życia w rodzinie
15.09.2022|12:00:33
W prezentacji poniżej znajdują się niezbędne dla rodziców informacje o zajęciach wychowanie do życia w rodzinie.

Prezentacja o wdżr
Zachęcamy rodziców do zapoznania się z tym materiałem.
Anna Tywanek
Zebranie z rodzicami
15.09.2022|11:56:53


W dniu 21 września 2022 (środa) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i BS
W programie:
*prelekcja pracownika Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie - " Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
*przedstawienie przez pedagoga szkolnego wniosków wynikających z ankiety "Zakres potrzeb rozwojowych uczniów, czynniki chroniące i czynniki ryzyka, zagrożenia z używaniem substancji psychoaktywnych"
*spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach na których zostaną wybrane Rady Klasowe Rodziców oraz delegaci do Szkolnej Rady Rodziców
- kl.I
*zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły i WZO
*instruktaż z obsługi Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (dziennik elektroniczny Synergia)
*informacja o WDŻWR
- kl. 2 i 3
* zapoznanie rodziców ze zmianami w Statucie szkoły
- kl. maturalne
* zapoznanie rodziców ze zmianami w Statucie szkoły
* zapoznanie Rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023
*spotkanie komitetu organizacyjnego Studniówki z Dyrektorem i wychowawcami klas trzecich
*spotkanie przedstawicieli Rodziców uczniów z Dyrektorem w celu wyboru Prezydium Rady Rodziców

Obecność Rodziców na zebraniach obowiązkowa.


Anna Tywanek
Regulamin korzystania z szafek szkolnych
01.09.2022|12:00:40


Regulamin korzystania z szafek szkolnych znajduje się w WZO i regulaminy w dziale Dokumenty.
Jarosław Zabielski
Informacje do planu lekcji
25.08.2022|22:50:59


W zakładce plan lekcji została udostępniona wstępna wersja planu LO i BS do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach drugich, trzecich i czwartych pozostają z poprzednich lat, zmieniamy tylko poziom np.:
POL1 ZR P4 - j. polski- grupa1 - zakres rozszerzony(klasa 4) --> POL ZRP3 - j. polski - zakres rozszerzony(klasa 3)

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach PIERWSZYCH:
MAT1 ZRP1, MAT2 ZRP1 - matematyka- zakres rozszerzony
GEO ZRP1 - geografia- zakres rozszerzony
WOS ZRP1 - wos- zakres rozszerzony
POL ZRP1 - j. polski - zakres rozszerzony
INFO1 ZRP1,INFO2 ZRP1, INFO3 ZRP1 - informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 ZRP1, ANG2 ZRP1, ANG3 ZRP1 j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM ZRP1 - chemia- zakres rozszerzony
HIS ZRP1 - historia - zakres rozszerzony
BIOL1 ZRP1, BIOL2 ZRP1 - biologia- zakres rozszerzony
FIZ ZRP1 - fizyka- zakres rozszerzony

Skład grup z przedmiotów na poziomie rozszerzonym w klasach pierwszych jest wywieszony w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będzie dostępny w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.

W klasach pierwszych LO podział uczniów na grupy z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz z informatyki w LO i BS przeprowadzą nauczyciele przedmiotów na pierwszych zajęciach.


Anna Tywanek
Harmonogram zajęć i plan LOD
25.08.2022|9:41:50
Zajęcia w LOD rozpoczynają się 3.09.2022 Harmonogram zjazdów oraz plan lekcji jest dostępny na stronie szkoły

Aktualności -> Harmonogram zajęć LOD
Plan lekcji -> plan LOD
Anna Tywanek
Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
25.08.2022|9:18:45
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 w dniu 01-09-2022:

*9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (hala sportowa)

*9.30 Spotkania z wychowawcami:

Klasa Ia LO wych. E.Lewandowska sala nr - 13
Klasa Ib LO wych. M.Pałysa sala nr - 8
Klasa Ic LO wych. I.Krupa sala nr - 11
Klasa Id LO wych. B.Kornas sala nr - 3
Klasa Iap BSI° wych. I.Seremak sala nr - 14

Klasa IIb LO wych. I.Urawska sala nr - 16
Klasa IIa,c LO wych. I.Karczmarczyk sala nr - 2
Klasa IIa BSI° wych. S.Cyrny sala nr - 5

Klasa IIIa LO wych. B. Rutkowska sala nr - 9
Klasa IIIb LO wych. P. Kalbarczyk sala nr - 7
Klasa IIIc LO wych. K. Zduńczyk sala nr - 6
Klasa IIIa BS wych. A. Liszewska sala nr - 15

Klasa IVdp LO wych. E.Łapacz sala nr - 4
Klasa IVep LO wych. M. Głodała sala nr - 10
Klasa IVfp LO wych. A. Rucińska sala nr - 12

*10.00 Msza Święta w kościele pw. Św. Rodziny


Anna Tywanek
Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych
28.07.2022|12:09:56
Listy klas pierwszych są dostępne w szkole na tablicy ogłoszeń. Wyniki rekrutacji można też sprawdzić tutaj. System rekrutacji nie wyświetla wszystkich uczniów przyjętych do szkoły.

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasie informatyczno - medialnej i Szkole Branżowej.

Gratulujemy przyjętym i zapraszamy do naszej szkoły!
Anna Tywanek
Informacja dla kandydatów - wstępne listy klas
18.07.2022|11:50:40
20 lipca 2022 zostaną opublikowane (system Nabór Vulcan i tablica ogłoszeń w szkole) listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas.
Opublikowane listy klas są wstępnymi wynikami rekrutacji. System może generować informacje, że nie zostaliście zakwalifikowani do wybranych klas - pomimo tego prosimy o uzupełnienie dokumentów:
- orginał świadectwa
- wynik egzaminu
do 27 lipca godz.14.00

Uczniowie, którzy dostarczyli orginały dokumentów, tym samym potwierdzili wolę nauki w ZSP Sobolew.
Ostateczne rozstrzygnięcie rekrutacji i publikacja list osób przyjętych w dniu 28 lipca 2022

Gratulujemy wyniku i zapraszamy z oryginałami dokumentów.

Anna Tywanek