|   r.


Zebranie z Rodzicami
10.12.2018|22:13:17


W dniu 20 grudnia 2018 (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO, ZSZ, BS

Obecność Rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.
Anna Tywanek
Plan lekcji
30.11.2018|13:24:23


Od poniedziałku 3.12.2018 obowiązuje nowy plan lekcji.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.


Anna Tywanek
Mikołajki
23.11.2018|11:14:45
6 grudnia do naszej szkoły zawita święty Mikołaj. Z tego powodu zachęcamy do założenia czapki mikołajkowej bądź ubrania się czerwone barwy .

Za zgodą Rady Pedagogicznej osoba która skorzysta z tej opcji nie będzie pytana i wolna od kartkówek tego dnia. Pozdrawiamy Samorząd uczniowski:)
Izabela Krupa
Próbny egzamin maturalny
16.11.2018|23:33:52


W dniach 20 - 23.11.18 odbędzie się próbny egzamin maturalny dla uczniów klas trzecich.

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w planie lekcji.
Anna Tywanek
Akcja Honorowego Krwiodawstwa
09.11.2018|20:08:47
W środę 14 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Krew będzie można oddać w ambulansie do poboru krwi w godzinach od 9.00 do 13.00. Ambulans będzie znajdował się obok wejścia do szkoły od strony hali, przy ul. O. Błachnio.

Aby wziąć udział w akcji trzeba spełnić określone warunki oraz odpowiednio się przygotować:
• należy mieć ukończone 18 lat
• konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
• ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg
• osoba oddająca krew nie może być pod wpływem środków odurzających
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
• trzeba koniecznie spożyć lekkie śniadanie
• należy ograniczyć palenie papierosów

Każdy dawca po oddaniu krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 kcal – 8 tabliczek czekolady.

Oddanie „kropli krwi” to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu wiary - często traconej w wyniku choroby; to niejednokrotnie nadzieja na wyleczenie. Przy Caritas Diecezji Siedleckiej rozpoczyna działalność Klub Krwiodawstwa Caritas. Chętni Krwiodawcy mogą przystąpić do grona klubowiczów.

Zasady przystąpienia do klubu:
• Należy wypełnić wewnętrzny kwestionariusz Caritas (załącznik), jako deklarację przystąpienia do Klubu Krwiodawstwa Caritas (będzie dostępny w czasie akcji).
• Każdy zainteresowany otrzyma informację potwierdzającą zapisanie do Klubu.
• Lista członków Klubu zostanie umieszczona na stronie internetowej Caritas.
• Krew można oddawać w dowolnym punkcie krwiodawstwa. Następnie należy podać datę oddanej krwi i jej ilość, poprzez informację mailową lub SMS. Będzie to niezbędne do dalszej promocji i statystyki.

Do udziału w akcji serdecznie zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów naszej szkoły, pracowników oraz mieszkańców Sobolewa i okolic.
Mateusz Skoczek
Akcja "Rekord dla Niepodległej"
08.11.2018|14:18:13

Nasza szkoła bierze udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Rekord dla Niepodległej".

Celem „Rekordu dla Niepodległej” jest wspólne zaśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli w kraju i za granicą.

Akcja odbędzie się w piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11.
Jarosław Zabielski
Narodowe Święto Niepodległości
07.11.2018|8:44:25


W piątek 9.11.2018 o godz.10.40 zapraszamy na uroczystość
100 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Harmonogram:

10.40 - przejście na halę sportową uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
- część oficjalna
- ślubowanie klas pierwszych
- awans klas mundurowych
- przekazanie zaświadczeń ukończenia kursu pierwszej pomocy

11.11 – zaśpiewanie hymnu narodowego w ramach akcji "Rekord dla Niepodległej"

- wręczenie "czeku" na dofinansowanie wycieczki klasowej w konkursie na najlepszą frekwencje w roku szkolnym 2017/2018
- część artystyczna
- ognisko integracyjne klas pierwszych

Anna Tywanek
Szkoła w barwach biało-czerwonych
06.11.2018|17:20:42
Samorząd uczniowski przypomina wszystkim uczniom i pracownikom szkoły o zachowaniu tradycji i ubranie się w piątek (9.11.2018 r.) w kolory flagi polski.
Izabela Krupa
Dzień wolny od pracy
25.10.2018|11:51:37
Dzień 12 listopada 2018 Sejm RP uchwalił jako wolny od pracy z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Anna Tywanek
Ranking frekwencji
09.10.2018|10:43:41
Zgodnie z WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc wrzesień 2018

I C LO - 96,26%
I B LO - 94,61%
II B LO - 93,26%

Dla uczniów klasy I C LO - 12.10.2018 (piątek)- dzień wolny od pytania i kartkówek.

Anna Tywanek