|   r.
Fotograf i zdjęcia klasowe
13.12.2012|11:41:51
W najbliższy wtorek (18 grudnia br.) od godziny 8:00 będą w naszej szkole robione przez profesjonalnego fotografa zdjęcia klasowe i indywidualne.

W związku z tym klasom mundurowym proponujemy przyjście w mundurach, a wszystkich prosimy o możliwie pełną frekwencję.

Zdjęcia indywidualne mogą wykonywać wszyscy - ich zakup nie będzie obowiązkowy.
Jarosław Zabielski
Zmiany w Statucie i WSO
01.12.2012|13:15:23
Rada Pedagogiczna na ostatnim posiedzeniu przyjęła uchwały w sprawie zmian w Statucie oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Przyjęte modyfikacje wynikają przede wszystkim ze zmian prawa oświatowego.

Zmieniono również niektóre oceny z zachowania, zwiększając m.in. liczbę punktów za udział i sukcesy sportowe oraz wprowadzono ocenę 'Pochwała dyrektora szkoły'.
Szczegółowe zasady oceniania zachowania można znaleźć w WSO.

Zaktualizowane wersje wspomnianych dokumentów zamieszczono w dziale Dokumenty.
Jarosław Zabielski
Wywiadówka
27.11.2012|14:26:27
We wtorek 4 grudnia o godz. 16:30 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i ZSZ.

Zapraszamy serdecznie wszystkich Rodziców!
Jarosław Zabielski
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
20.11.2012|14:11:35
20 listopada, przypada 53. Rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka oraz 23. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Deklaracja Praw Dziecka - zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, uchwalony 20 listopada 1959 roku na XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w rocznicę ustanowienia Dnia Dziecka. Jednym ze skutków uchwalenia Deklaracji był wzrost aktywności UNICEF-u, który od 1961 roku przeznacza środki finansowe na kształcenie dzieci i młodzieży.

Deklaracja składa z liczącej sześć ustępów preambuły oraz 10 zasad regulujących prawa dziecka. Ma on za zadanie przypominać, iż dzieci są ludźmi i także mają prawa.

„Ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepszego“ „szczęśliwe dzieciństwo i korzystanie, zarówno w jego interesie, jak i w interesie społeczeństwa, z praw i swobód.“
Magdalena Wiśniewska
Harmonogram Próbnej Matury 2012
06.11.2012|16:36:43
1. Wszyscy uczniowie przystępujący do próbnej matury proszeni są
o przybycie do szkoły zgodnie z planem zajęć, który będzie umieszczony na stronie szkoły w zakładce plan lekcji. Lecz nie później niż o godzinie 8.30.


2. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) wszystkie przedmioty. Linijka (matematyka, geografia) cyrkiel (matematyka) oraz dokument z numerem PESEL potrzebny do kodowania prac.

3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

• słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób - język polski
• karta wybranych tablic chemicznych – dla każdego zdającego - chemia
• karta wybranych wzorów i stałych fizycznych – dla każdego zdającego - fizyka i astronomia
• wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego - matematyka

4. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych będące fakultatywnym (własnym) wyposażeniem zdającego:

• linijka - biologia, chemia, fizyka i astronomia
• kalkulator prosty* - chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka
• lupa - geografia, historia
*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

TERMINY:

20 listopada 2012 roku, godz. 9.00 – próbna matura z języka polskiego w zakresie podstawowym, czas trwania: 170 min; (Po 5 lekcji zajęcia dla klas III LO odbywają się zgodnie z planem)

21 listopada 2012 roku, godz. 9.00 – próbna matura z matematyki w zakresie podstawowym, czas trwania: 170 min; (Po 5 lekcji zajęcia dla klas III LO odbywają się zgodnie z planem)

22 listopada 2012 roku, godz. 9.00 – próbna matura z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego w zakresie podstawowym (czas trwania: 120 min) i rozszerzonym od godziny 11.15 (czas trwania: 120 min część I i 70 min część II);

• Od 5 lekcji zajęcia dla osób zdających tylko poziom podstawowy będą odbywać się zgodnie z planem.

23 listopada 2012 roku, godz. 9.00 – próbna matura w zakresie rozszerzonym z matematyki i języka polskiego (czas trwania: 180 min) oraz przedmiotów dodatkowych: WOS-u( poziom podstawowy 120 min, rozszerzony 180 min) i biologii ( poziom podstawowy 120 min, rozszerzony 150min) od godziny 12.15 z: historii, chemii, geografii, fizyki i astronomii w zakresie podstawowym (czas trwania: 120 min) i rozszerzonym (czas trwania: 180 min – historia, 150 min – pozostałe przedmioty);

Proszę o kontakt osobisty lub za pośrednictwem LIBRUSA wszystkie osoby które mają problem z wyborem języka w czwartek lub przedmiotu dodatkowego w piątek. Albo zmieniły deklaracje od dnia w którym przedstawiciele samorządu klasowego tworzyli listy z waszymi wyborami maturalnymi. Jeśli będzie to organizacyjnie możliwe postaramy się zorganizować dodatkową salę i komisje egzaminacyjną by umożliwić jak najszerszy udział uczniów w egzaminach dodatkowych.

• Listy zdających po skonsultowaniu waszych wątpliwości na początku przyszłego tygodnia.

• Odpowiedzi zostaną opublikowane w dniu następnym po każdym z egzaminów na stronach www.operon.pl/matura, www.edulandia.pl oraz w Gazecie Wyborczej .

• pierwsza połowa stycznia 2013 roku – przekazanie szkołom raportów podsumowujących wyniki Próbnej Matury z OPERONEM.
Paweł Kalbarczyk
Październikowe wydanie gazetki "Nikomu Ani Słowa"
31.10.2012|17:38:30
Uprzejmie informuję, że pojawiło się nowe wydanie gazetki Nikomu Ani Słowa! Praca nad tym numerem trwała dość długo, ale mamy nadzieję, że wszystkim przypadnie do gustu.

Najnowsze wydanie możecie znaleźć [tutaj] !

Dodatkowo informuję, że osoby zainteresowane pracą dziennikarza /fotografa/, technika składu, nadal mają możliwość wstąpienia do redakcji!
Zachęcam do komentowania, pisania uwag oraz propozycji zmian i nowych tematów!
Życzę miłego czytania!
Rafał Wiśnioch
ZSP Sobolew i Akcja Krew Dla Karola w Internecie
24.10.2012|22:09:34
Mówi się o nas! Od środy w okolicznych mediach coraz więcej słychać o naszej szkolnej akcji "Karol - jesteśmy z Tobą!" Wszystko nabiera coraz większego rozpędu, co cieszy nie tylko organizatorów, ale i samego zainteresowanego - Karola.

Artykuły o akcji:
[Twój Głos]
[podlasie24]
[wirtualny garwolin]
[dziennik wschodni]

Akcję Krew Dla Karola można znaleźć także na facebooku [facebook]

Hymnem akcji stał się utwór naszych absolwentów - Kasi Parzyszek i J.M., czyli duetu mc0-KaEs, którego posłuchać można [tutaj]

Wszystkim zaangażowanym dziękujemy!
Natalia Wójcik
Akcja Honorowego Krwiodawstwa
11.10.2012|21:20:18
Bez wątpienia - krew to życie. Jak wielkim dobrem jest uratowanie czyjegoś życia!
Już niedługo każdy pełnoletni uczeń naszej szkoły, a także każdy mieszkaniec Sobolewa i okolic będzie mógł zostać superbohaterem! Dzięki staraniom naszych nauczycieli, ZSP w Sobolewie po raz kolejny przystępuje do akcji Honorowego Krwiodawstwa.

W środę 17 października 2012 roku w godzinach 9 - 13 przy wejściu do hali na ulicy Błachnio, będzie znajdował się ambulans do poboru krwi. Takie ułatwienie nie zdarza się często, warto więc z niego skorzystać.

Aby wziąć udział w akcji nie trzeba wiele. Oto podstawowe warunki oddania krwi:
  • ukończone 18 lat
  • przyniesienie dowodu tożsamości
Ponadto konieczne jest, aby waga ciała krwiodawcy przekraczała 50 kg i aby jego stan zdrowia był dobry. Uczestnik nie może być pod wpływem środków odurzających.

Jak przygotować się do oddania krwi?
  • wyspać się
  • zjeść lekkie śniadanie
  • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić około 2 litry płynów.
W środę każdy kto spełnia warunki, będzie mógł wesprzeć potrzebujących darem swojej krwi. Jak cenny to dar wiedzą szczególnie ci, którzy potrzebowali krwi, żeby przeżyć. Jest większą wartość od pieniędzy. Warto poświęcić swój czas, aby uratować życie.

Zachęcajcie swoich rodziców, znajomych i rodzeństwo. Niech w słusznej sprawie poleje się krew! Każdy krwiodawca zostanie nagrodzony ośmioma tabliczkami czekolady!
Natalia Wójcik
Zebranie Rodziców
21.09.2012|15:08:38
W dniu 26 września (środa) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i ZSZ poświęcone m.in. szkoleniu Rodziców z dziennika elektronicznego.

Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami.

Dla Rodziców uczniów klas III będzie to jednocześnie zebranie organizacyjne Studniówki 2013.

Zapraszamy serdecznie wszystkich Rodziców!
Jarosław Zabielski
Regulamin konkursu na klasę z najlepszą frekwencją w szkole
17.09.2012|8:02:48
1. Nagroda – dofinansowanie przez Radę Rodziców kosztów wycieczki w wysokości 100zł dla każdego ucznia.

2. Okres – konkurs obejmuje okres od 3 września 2012 do 26 kwietnia 2013 (w przypadku wygranej klasy III) lub do 27 czerwca 2012.

3. Sposób wyłonienia zwycięzcy – konkurs wygrywa klasa, która uzyska po przeliczeniu na punkty najwyższą notę za najlepszą frekwencję w systemie kontroli frekwencji i postępów w nauce oraz najlepszą frekwencję rodziców na wywiadówkach i najwyższą średnią liczbę punktów z zachowania.

4. Punktacja
I m – 13 pkt
II m – 12 pkt
III m – 11 pkt
IV m – 10 pkt
V m – 9 pkt
VI m – 8 pkt
VII m – 7 pkt
VIII m – 6 pkt
IX m - 5 pkt
X m - 4 pkt
XI m - 3 pkt
XII m - 2 pkt
XIII m - 1 pkt


5. W przypadku jednakowej liczby punktów klas decyduje średnia ocen klasy.

6. W sytuacjach nie objętych zapisami regulaminu decyzje podejmuje dyrektor szkoły.
Paweł Kalbarczyk