r.


Zmiana harmonogramu wywiadówki
05.03.2012|15:39:56
W związku z chorobą prelegenta nie będzie zebrania ogólnego tylko od razu o 17:00 spotkania rodziców w klasach z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy Rodziców
Jarosław Zabielski
Zebranie Rodziców i wywiadówka
01.03.2012|10:58:33
We wtorek 6 marca br. o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów Liceum i Szkoły Zawodowej.

Po zebraniu ogólnym zaplanowane są spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach.

Obecność Rodziców obowiązkowa.
Jarosław Zabielski
Styczniowo-lutowe wydanie gazetki N.A.S.
29.02.2012|18:12:33
Uprzejmie informuję, że pojawiło się nowe wydanie gazetki Nikomu Ani Słowa! Praca nad tym numerem trwała dość długo, ale mamy nadzieję, że wszystkim przypadnie do gustu.

Najnowsze wydanie możecie znaleźć [tutaj]!

Dodatkowo informuję, że osoby zainteresowane pracą nad naszą gazetką, nadal mają możliwość wstąpienia do naszej redakcji!
Zachęcam do komentowania, pisania uwag/propozycji zmian i nowych tematów!
Życzę miłego czytania!
Rafał Wiśnioch
Przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
28.02.2012|15:07:14
Dyrekcja Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sobolewie informuje, że Rada Powiatu Garwolińskiego w dniu 16 lutego 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XVII/93/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia 2 i 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Zmiana ta podyktowana jest reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Jarosław Zabielski
Przekształcenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
28.02.2012|15:03:59
Dyrekcja Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sobolewie informuje, że Rada Powiatu Garwolińskiego w dniu 16 lutego 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XVII/93/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sobolewie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sobolewie.

Zmiana ta podyktowana jest reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Jarosław Zabielski
Przeniesienie serwisu
23.02.2012|22:23
W dalszym ciągu trwają prace przywracające pełną funkcjonalność serwisu na nowym serwerze. Większość skryptów administracyjnych została już zaadaptowana do nowych warunków. Pozostało kilka - także tych działających po stronie użytkownika, np. umożliwiających dodawanie komentarzy. Prace potrwają jeszcze prawdopodobnie do końca tygodnia.

Prosimy o cierpliwość i przepraszamy za niedogodności.

Po zakończeniu procesu napiszę wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz kilka ciekawostek związanych z naszym serwisem.
Jarosław Zabielski
Pomóżmy Anecie (1% podatku)
20.02.2012|17:22:30
Aneta choruje na stwardnienie rozsiane i potrzebuje naszego wsparcia. Możemy Jej pomóc przekazując 1% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
Zobacz szczegóły na:
http://aneta.jeden.procent.w.interia.pl

Jarosław Zabielski
Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania
09.02.2012|12:24:47
Rada Pedagogiczna uchwaliła w dniu 8 lutego br. zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dotyczące punktowego systemu oceniania zachowania.

W szczególności w § 8. Sposób ustalania oceny z zachowania w punkcie I PUNKTY ZA ZACHOWANIE POZYTYWNE doprecyzowano ocenianie sukcesów w konkursach różnych szczebli nadając podpunktowi 3. następujące brzmienie:
3. Udział w konkursach:
      a. każdy udział w konkursie5 pkt
      b. etap szkolny – zajęcie miejsca I–III lub wyróżnienie10 pkt
      c. etap powiatowy – zajęcie miejsca I–III lub wyróżnienie15 pkt
      d. etap rejonowy lub wojewódzki – zajęcie miejsca I–III lub wyróżnienie20 pkt
      e. etap ogólnopolski – znaczący sukces 30 pkt

Ponadto w podpunktach 13. i 25. punktu II PUKTY ZA ZACHOWANIE NEGATYWNE zmniejszono ilość punktów ujemnych za opuszczenie terenu szkoły z -10 do -5 pkt, a zwiększono za niewłaściwy stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły z -5 do od -10 do -30 pkt.
Oprócz powyższych dokonano kilku czysto redakcyjnych zmian, nie mających wpływu na punktację.

Pełny tekst WSO z naniesionymi zmianami znajduje się w dziale Dokumenty. Zachęcamy uczniów i rodziców do ponownego zapoznania się z nim.
Jarosław Zabielski
Próbny powiatowy egzamin dojrzałości.
02.02.2012|8:17:31
Od dnia 31 stycznia wyłożono listy osób przystępujących do matury z poszczególnych przedmiotów.

1. Wszyscy uczniowie przystępujący do próbnej matury proszeni są
o przybycie do szkoły na godzinę 8.00.


2. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze:
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) wszystkie przedmioty. Linijka (matematyka) cyrkiel (matematyka) oraz dokument z numerem PESEL potrzebny do kodowania prac.

3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej:

• słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób - język polski
• wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego - matematyka

4. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych będące fakultatywnym (własnym) wyposażeniem zdającego:

• kalkulator prosty* - matematyka
*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

TERMINY:

7 lutego 2012 roku, godz. 8.30 – próbna matura z języka polskiego w zakresie podstawowym, czas trwania: 170 min; (Po 4 lekcji zajęcia dla klas III LO odbywają się zgodnie z planem)

8 lutego 2012 roku, godz. 8.30 – próbna matura z matematyki w zakresie podstawowym, czas trwania: 170 min; (Po 4 lekcji zajęcia dla klas III LO odbywają się zgodnie z planem)

9 luty 2012 roku, godz. 8.30 – próbna matura z języka angielskiego, francuskiego i rosyjskiego w zakresie podstawowym czas trwania: 120 min; (Po 3 lekcji zajęcia dla klas III LO odbywają się zgodnie z planem)Powodzenia
Paweł Kalbarczyk
Konkurs na najlepszą frekwencję - wyniki po I semestrze
26.01.2012|13:10:53
Aktualny ranking klas w konkursie na najlepszą frekwencję przedstawia się następująco:


Klasa
Frekwencja
uczniów
na zajęciach

PKT
Frekwencja
rodziców
na wywiadówkach

PKT
Średnia
liczba punktów
z zachowania

PKT

Suma
PKT

Miejsce
1a LO 90,15% 6 54,17% 4 145,56 5 15 7
1b LO 95,34% 10 86,27% 11 192,68 10 31 2
1c LO 93,59% 9 76,47% 9 167,06 9 27 3
2a LO 92,65% 8 66,67% 8 141,5 4 20 4
2b LO 95,61% 11 81,72% 10 194,71 11 32 1
2c LO 89,98% 5 51,11% 3 155,03 6 14 8
3a LO 87,87% 4 58,02% 7 159,63 7 18 6
3b LO 92,23% 7 57,29% 5 162,13 8 20 4
1a ZSZ 83,58% 3 36,84% 2 113,74 2 7 10
2a ZSZ 75,22% 2 57,89% 6 39,74 1 9 9
3a ZSZ 72,3% 1 29,41% 1 128,12 3 5 11

Przypominamy, że nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wycieczki klasowej.
Trzymamy kciuki za wszystkie rywalizujące klasy!
Jarosław Zabielski
<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78  |   >