|   r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
02.10.2018|22:27:11
Po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie ustalił w roku szkolnym 2018/2019 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2.11.18
29.04.19
30.04.19
2.05.19
6.05.19 (matura)
7.05.19 (matura)
8.05.19 (matura)

Anna Tywanek
Zebranie z Rodzicami
13.09.2018|10:17:30


W dniu 21 września 2018 (piątek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO, ZSZ i BS
W programie:
*prelekcja pracownika Komendy Powiatowej Policji "Pułapki chemiczne - dopalacze i narkotyki" :
*spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach na których zostaną wybrane Rady Klasowe Rodziców oraz delegaci do Szkolnej Rady Rodziców
- kl.I
*zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły i WSO
*instruktaż z obsługi Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (dziennik elektroniczny Synergia)
*informacja o WDŻWR
- kl.III
* zapoznanie Rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019
*spotkanie komitetu organizacyjnego Studniówki z wychowawcami klas trzecich
*spotkanie Szkolnej Rady Rodziców z Dyrektorem

Obecność Rodziców na zebraniach obowiązkowa.
Anna Tywanek
Informacje o wychowaniu do życia w rodzinie
13.09.2018|10:13:29
W prezentacji poniżej znajdują się niezbędne dla rodziców informacje o zajęciach wychowanie do życia w rodzinie.

Prezentacja o wdżr
Zachęcamy rodziców do zapoznania się z tym materiałem.
Anna Tywanek
Informacja dla LOD
11.09.2018|8:38:31


Zajęcia w klasie II oraz III LOD rozpoczynają się 15.09.2018

Harmonogram zjazdów oraz plan lekcji jest dostępny na stronie szkoły

Aktualności -> Terminy zajęć LOD
Plan lekcji —> plan LOD
Anna Tywanek
Listy Minister Edukacji Narodowej na nowy rok szkolny
03.09.2018|8:20:34


Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska na rozpoczynający się nowy rok szkolny 2018/19 skierowała list do rodziców i uczniów
»treść listu do rodziców
oraz dyrektorów szkół i nauczycieli
»treść listu do nauczycieli

Jarosław Zabielski
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
29.08.2018|9:03:12
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 w dniu 03-09-2018:

• 9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (hala sportowa)

• 9.30 Spotkania z wychowawcami:
Klasa Ib LO wych. I.Urawska sala nr - 16
Klasa Ic LO wych. A.Chmielak sala nr - 4
Klasa Ia BSI° wych. S. Cyrny sala nr – 5

Klasa IIa LO wych. B. Rutkowska sala nr - 9
Klasa IIb LO wych. P. Kalbarczyk sala nr - 7
Klasa IIc LO wych. A. Rucińska - sala nr - 12
Klasa IIa BSI° wych. K. Zduńczyk sala nr - 6

Klasa IIIa LO wych. E. Lewandowska sala nr - 11
Klasa IIIb LO wych. M. Pałysa sala nr - 8
Klasa IIIc LO wych. I. Karczmarczyk sala nr - 13
Klasa IIIa ZSZ wych. I. Krupa sala nr - 15

• 9.45 Przejście z pocztem sztandarowym do kościoła pw. Św. Rodziny
• 10.00 Msza Święta
• Po Mszy Świętej uczniowie klas pierwszych wracają do szkoły w celu napisania testu z języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego warunkującego podział na grupy ze względu na stopień zaawansowania.
Anna Tywanek
Plan lekcji
29.08.2018|8:55:20


Plan lekcji obowiązujący od poniedziałku 3.09.2018 znajduje się w zakładce Aktualności -> Plan lekcji

Zajęcia lekcyjne dla LOD semestru III oraz V rozpoczną się 15.09.2018
Anna Tywanek
Informacje do planu lekcji
29.08.2018|8:42:27
W zakładce plan lekcji została udostępniona wstępna wersja planu LO, ZSZ oraz BS do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

Oznaczenia grup dla przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasach trzecich są identyczne jak w poprzednim roku szkolnym.

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH:
geor - geografia- zakres rozszerzony
wosr - wos- zakres rozszerzony
polr1, polr2 - j. polski - zakres rozszerzony
infor - informatyka -zakres rozszerzony
angr1, angr2 - j. angielski- zakres rozszerzony
chemr - chemia- zakres rozszerzony
matr1, matr2- matematyka- zakres rozszerzony
biolr1,biolr2 - biologia- zakres rozszerzony
fizr - fizyka- zakres rozszerzony
rosr - j.rosyjski- zakres rozszerzony

Składy grup z przedmiotów rozszerzonych w klasach drugich oraz z informatyki w klasach pierwszych są wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będą dostępne w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.

W klasach pierwszych podział uczniów na grupy z języka angielskiego,niemieckiego i rosyjskiego przeprowadzą nauczyciele przedmiotów po testach diagnozujących 3.09.18 :)


Anna Tywanek
Podręczniki
19.07.2018|13:28:24
W dziale Dokumenty znajduje się aktualna lista podręczników na nowy rok szkolny.

Zalecamy jednak ostrożność, a najlepiej wstrzymanie się z zakupami do pierwszej lekcji ze swoim nauczycielem przedmiotu, który wskaże podręcznik dla danej klasy bądź grupy. Dotyczy to szczególnie podręczników do klas I z języków obcych, gdzie ważny jest poziom nauczania języka obcego.

Przy okazji informujemy, że nasza szkoła tradycyjnie w pierwszym tygodniu nauki organizuje kiermasz książek używanych, gdzie można będzie sprzedać lub kupić podręczniki od innych uczniów.
Jarosław Zabielski
Listy przyjętych do klas pierwszych
12.07.2018|15:57:26
Opublikowaliśmy długo oczekiwane listy klas pierwszych.
Są one dostępne na naszej stronie po podaniu peselu Kandydata oraz w szkole, na tablicy ogłoszeń.

Osoby z klasy uniwersyteckiej zostaną dołączone do klasy Ic jako podgrupa niemundurowa i nie będą uczestniczyły w zajęciach pierwszej pomocy, formacji porządku publicznego i samoobrony.
Jeżeli w rekrutacji uzupełniającej będą dodatkowi kandydaci, to zostanie utworzona osobna klasa uniwersytecka.

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasie uniwersyteckiej oraz w Branżowej Szkole.

Gratulujemy przyjętym i zapraszamy do naszej szkoły!

Jarosław Zabielski