r.Informacja dla LOD
16.09.2016|16:51:50
Z przyczyn organizacyjnych rok szkolny 2016/2017 dla słuchaczy II i III klasy LOD rozpocznie się dnia 24.09.2016
Anna Tywanek
Informacja dla LOD
16.09.2016|12:21:41
Z przyczyn organizacyjnych decyzja o rozpoczęciu zajęć w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zostanie podjęta w dniu dzisiejszym ok. godziny 16.00

Termin rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 może być przesunięty na 24.09.2016

Prosimy o sprawdzenie informacji na stronie szkoły po godz.16.00
Anna Tywanek
Akcja Honorowego Krwiodawstwa wrzesień 2016 r.
07.09.2016|21:04:11
Ambulans do poboru krwi z pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Garwolinie będzie gościł w Sobolewie już we wrześniu.

W środę 21 września 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie odbędzie się już trzynasta, a pierwsza w tym roku szkolnym Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Krew będzie można oddać w ambulansie do poboru krwi w godzinach od 9.00 do 13.00. Ambulans będzie znajdował się obok wejścia do szkoły od strony hali, przy ul. O. Błachnio.

Aby wziąć udział w akcji trzeba spełnić określone warunki oraz odpowiednio się przygotować:
• należy mieć ukończone 18 lat
• konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
• ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg
• osoba oddająca krew nie może być pod wpływem środków odurzających
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
• należy być wyspanym
• trzeba spożyć lekkie śniadanie
• należy ograniczyć palenie papierosów

Każdy dawca po oddaniu krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4.500 kcal – 8 tabliczek czekolady.

Do udziału w akcji zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców Sobolewa i okolic.

Renata Bany
Harmonogram zajęć w Liceum dla Dorosłych
07.09.2016|11:41:25
W dziale Aktualności opublikowaliśmy harmonogram zajęć w Liceum dla Dorosłych w roku szkolnym 2016/2017.
Jarosław Zabielski
Informacje do planu
29.08.2016|10:07:45
W zakładce plan lekcji została udostępniona wstępna wersja planu do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

Oznaczenia grup dla przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasach trzecich są identyczne jak w poprzednim roku szkolnym.

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH:
gr1, gr2 - geografia- zakres rozszerzony
wr1,wr2 - wos- zakres rozszerzony
pr - j. polski - zakres rozszerzony
ir - informatyka -zakres rozszerzony
ar1, ar2 - j. angielski- zakres rozszerzony
chr - chemia- zakres rozszerzony
mr1, mr2- matematyka- zakres rozszerzony
br1, br2 - biologia- zakres rozszerzony


Składy grup klas drugich są wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będą dostępne w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.

W klasach pierwszych podział uczniów na grupy z języka angielskiego,niemieckiego i rosyjskiego przeprowadzą nauczyciele przedmiotów po testach diagnozujących 1.09.16 :)

Z informatyki w klasie 1b podział na grupy przeprowadzi wychowawca klasy 1.09.16.
Anna Tywanek
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego
29.08.2016|9:56:45
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17 w dniu 01-09-2016:

• 9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (na patio lub na hali sportowej)

• 9.30 Spotkania z wychowawcami:
Klasa Ia LO wych. E. Lewandowska sala nr - 16
Klasa Ib LO wych. B. Kornas sala nr - 3
Klasa Ic LO wych. I. Karczmarczyk sala nr - 13
Klasa Ia ZSZ wych. I. Wiśniewska sala nr –15

Klasa IIa LO wych. E. Łapacz sala nr - 4
Klasa IIb LO wych. I. Urawska sala nr - 9
Klasa IIc LO wych. A. Dudziak - sala nr - 11
Klasa IIa ZSZ wych. A. Chmielak sala nr - 6

Klasa III a LO wych. M.Trzmiel sala nr - 10
Klasa IIIb LO wych. M.Pałysa sala nr - 8
Klasa III c LO wych. A.Rucińska sala nr - 12
Klasa III d LO wych. K.Zduńczyk sala nr - 5
Klasa III a ZSZ wych. A.Chmielak sala nr - 6

• 9.45 Przejście z pocztem sztandarowym do kościoła pw. Św. Rodziny
• 10.00 Msza Święta
• Po Mszy Świętej uczniowie klas pierwszych wracają do szkoły w celu napisania testu z języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego warunkującego podział na grupy ze względu na stopień zaawansowania.
Anna Tywanek
Listy przyjętych do klas pierwszych
29.07.2016|00:07:32
Opublikowaliśmy długo oczekiwane listy klas pierwszych.
Są one dostępne na naszej stronie po podaniu peselu Kandydata oraz w szkole, na tablicy ogłoszeń.

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasach uniwersyteckiej i mundurowej oraz w ZSZ.

Gratulujemy przyjętym i zapraszamy do naszej szkoły!

Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów
28.07.2016|10:31:34
Przypominamy Kandydatom, że zgodnie ze zmienionym harmonogramem rekrutacji, jutro rano opublikujemy na stronie internetowej (zahasłowane peselem) oraz na tablicy ogłoszeń w szkole długo oczekiwane listy klas pierwszych.

Jednocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w klasie mundurowej i uniwersyteckiej oraz w ZSZ.

Zapraszamy!
Jarosław Zabielski
Harmonogram egzaminów poprawkowych
26.07.2016|23:01:46
Egzaminy poprawkowe odbędą się we wtorek 23 sierpnia według następującego porządku:
PrzedmiotGodzinaKomisja
matematyka9:00P. Kalbarczyk, J. Zabielski
wych. fizyczne9:00I. Urawska, A. Chmielak
j. polski11:00A. Dudziak, E. Łapacz
historia i społeczeństwo 11:00A. Rucińska, A. Dudziak
j. angielski13:00S. Cyrny, M. Głodała, K. Zduńczyk
matematyka LOD13:00B. Rutkowska, P. Kalbarczyk

Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów - zmiana terminów rekrutacji
25.07.2016|9:32:06
Informujemy, że Mazowiecki Kurator Oświaty zmienił w ostatnich dniach termin publikacji list klas pierwszych na piątek 29 lipca. Wydłużeniu uległ również termin składania oryginałów dokumentów do piątku 29 lipca do godz. 12:00.

Jednocześnie uspokajamy, że ze względu na niż demograficzny prawdopodobnie wszyscy Kandydaci, którzy złożyli oryginały dokumentów, zostaną przyjęci do naszej szkoły.

Zmieniony szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się w dziale Dla Kandydatów.

Zapraszamy!
Jarosław Zabielski
<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78  |   >