r.Plan lekcji
29.08.2018|8:55:20


Plan lekcji obowiązujący od poniedziałku 3.09.2018 znajduje się w zakładce Aktualności -> Plan lekcji

Zajęcia lekcyjne dla LOD semestru III oraz V rozpoczną się 15.09.2018
Anna Tywanek
Informacje do planu lekcji
29.08.2018|8:42:27
W zakładce plan lekcji została udostępniona wstępna wersja planu LO, ZSZ oraz BS do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

Oznaczenia grup dla przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasach trzecich są identyczne jak w poprzednim roku szkolnym.

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH:
geor - geografia- zakres rozszerzony
wosr - wos- zakres rozszerzony
polr1, polr2 - j. polski - zakres rozszerzony
infor - informatyka -zakres rozszerzony
angr1, angr2 - j. angielski- zakres rozszerzony
chemr - chemia- zakres rozszerzony
matr1, matr2- matematyka- zakres rozszerzony
biolr1,biolr2 - biologia- zakres rozszerzony
fizr - fizyka- zakres rozszerzony
rosr - j.rosyjski- zakres rozszerzony

Składy grup z przedmiotów rozszerzonych w klasach drugich oraz z informatyki w klasach pierwszych są wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będą dostępne w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.

W klasach pierwszych podział uczniów na grupy z języka angielskiego,niemieckiego i rosyjskiego przeprowadzą nauczyciele przedmiotów po testach diagnozujących 3.09.18 :)


Anna Tywanek
Podręczniki
19.07.2018|13:28:24
W dziale Dokumenty znajduje się aktualna lista podręczników na nowy rok szkolny.

Zalecamy jednak ostrożność, a najlepiej wstrzymanie się z zakupami do pierwszej lekcji ze swoim nauczycielem przedmiotu, który wskaże podręcznik dla danej klasy bądź grupy. Dotyczy to szczególnie podręczników do klas I z języków obcych, gdzie ważny jest poziom nauczania języka obcego.

Przy okazji informujemy, że nasza szkoła tradycyjnie w pierwszym tygodniu nauki organizuje kiermasz książek używanych, gdzie można będzie sprzedać lub kupić podręczniki od innych uczniów.
Jarosław Zabielski
Listy przyjętych do klas pierwszych
12.07.2018|15:57:26
Opublikowaliśmy długo oczekiwane listy klas pierwszych.
Są one dostępne na naszej stronie po podaniu peselu Kandydata oraz w szkole, na tablicy ogłoszeń.

Osoby z klasy uniwersyteckiej zostaną dołączone do klasy Ic jako podgrupa niemundurowa i nie będą uczestniczyły w zajęciach pierwszej pomocy, formacji porządku publicznego i samoobrony.
Jeżeli w rekrutacji uzupełniającej będą dodatkowi kandydaci, to zostanie utworzona osobna klasa uniwersytecka.

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasie uniwersyteckiej oraz w Branżowej Szkole.

Gratulujemy przyjętym i zapraszamy do naszej szkoły!

Jarosław Zabielski
Harmonogram egzaminów poprawkowych
12.07.2018|10:55:48
Egzaminy poprawkowe odbędą się we wtorek 28 sierpnia 2018 r. według poniższego harmonogramu:
PrzedmiotGodz.KomisjaLiczba uczniów
matematyka8.00Ru B, Ka P, Za J7
historia8.00Ru A, Du A1
chemia8.00Ty A, Sk E1
j. angielski10.00Zd K, Cy S2

Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów
06.07.2018|15:07:53
W sobotę, 7 lipca, w godzinach 8.00 - 13.00 będzie czynny sekretariat szkoły. Można więc będzie w sobotę przynieść oryginały świadectw.

Jednocześnie przypominamy Kandydatom, że zgodnie z harmonogramem rekrutacji, oryginały świadectw należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w czwartek 12 lipca do godziny 10.00.

Zapraszamy!
Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów - wstępne listy klas
06.07.2018|12:03:40
Opublikowane listy klas są wstępnymi wynikami rekrutacji.

Ze względu na niż demograficzny prawdopodobnie wszyscy kandydaci, którzy złożą oryginały dokumentów zostaną przyjęci do szkoły.

Odległe miejsce na liście w klasie IB i IC nie świadczy o odrzuceniu kandydata. Ostateczne rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi po dostarczeniu oryginałów świadectw najpóźniej do godz. 12:00 w czwartek, 12 lipca.

Listy są dostępne w szkole oraz na naszej stronie internetowej (zahasłowane peselem), na której można też sprawdzić liczbę uzyskanych punktów.

Gratulujemy wyniku i zapraszamy!
Jarosław Zabielski
Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
02.07.2018|10:17:36
Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Więcej informacji w dziale Dla Kandydatów oraz tutaj.

Zapraszamy wszystkich chętnych!
Jarosław Zabielski
Wakacyjne życzenia
02.07.2018|10:10:29

Droga Młodzieży!!!

Dziękując za cały rok szkolny pełen wrażeń i sukcesów,
życzymy Wam słonecznych, bezpiecznych wakacji,
udanego wypoczynku, wspaniałych przygód,
spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu niezapomnianych przeżyć.

Do zobaczenia we wrześniu!

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

Jarosław Zabielski
Termin poprawkowy egzaminu maturalnego
28.06.2018|12:21:54
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w/g nowej formuły może przystąpić absolwent, który:
  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony
  • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego
W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 10 lipca 2018 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Termin egzaminu poprawkowego:
- w części pisemnej 21 sierpnia 2018 godz.9.00

Anna Tywanek
<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78  |   >