r.


Termin poprawkowy egzaminu maturalnego
20.06.2017|8:24:36
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w/g nowej formuły może przystąpić absolwent, który:
 • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny
 • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony
 • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w/g starej formuły może przystąpić absolwent, który:
 • nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego w 2017 roku
 • ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe w latach 2012 - 2017
W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca 2017 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Termin egzaminu poprawkowego:
- w części ustnej między 23 a 25 sierpnia 2017 r
- w części pisemnej 22 sierpnia 2017 godz.9.00

Anna Tywanek
Ranking frekwencji
09.06.2017|13:15:34
Zgodnie z WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc maj 2017

I ZSZ - 94,31%
I B LO - 92,89%
I A LO - 92,46%
I C LO - 87,85%

Dla klasy I ZSZ - 13.06.2017 (wtorek)- dzień wolny od pytania i kartkówek. Gratulujemy!
Anna Tywanek
Czytamy w dzień dziecka!
31.05.2017|13:14:37
PILNE!

1 czerwca 2017r. o godzinie 10:00 postaramy się pobić rekord. Uczniowie z całej Polski zbiorą się w swoich szkołach i będą wspólnie czytać - każdy to, na co ma ochotę.

Nasza szkoła chciałaby dołączyć się do tego pomysłu. W związku z tym czekamy na Was wszystkich o godzinie 8:45 i 10.00 w hali sportowej. Zabierzcie ze sobą ulubioną książkę.

Obowiązuje biały t-shirt.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO WŁĄCZENIA SIĘ W NASZĄ AKCJĘ :)
Dorota Chojnacka
Wyniki I etapu rekrutacji - rejestracji Kandydatów
24.05.2017|17:16:22
Zakończył się I etap rekrutacji do klas pierwszych - rejestracja kandydatów i przyjmowanie wniosków. Czas więc na kilka informacji na ten temat.

Największym zainteresowaniem cieszy się klasa mundurowa, a nieznacznie mniejszym politechniczna i uniwersytecka.

Dziękujemy Kandydatom i przypominamy, że po zakończeniu roku szkolnego do dnia 28 czerwca należy złożyć świadectwa ukończenia gimnazjum oraz z egzaminów gimnazjalnych (lub ich kopie).

Osoby chętne będą miały możliwość samodzielnego wprowadzenia danych ze świadectw do systemu rekrutacji poprzez naszą stronę internetową. Dzięki temu od razu poznają liczbę uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

Teraz zachęcamy Kandydatów do sprawdzenia »poprawności rejestracji. Wszystkie wnioski papierowe zostały wprowadzone do systemu i powinny pozytywnie przejść sprawdzenie rejestracji.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły - tel. (25) 682 50 49.

Więcej o rekrutacji można poczytać w dziale Dla Kandydatów.

Dziękujemy Kandydatom za zaufanie do naszej Szkoły i zapraszamy ze świadectwami!
Jarosław Zabielski
Zebranie z rodzicami
23.05.2017|10:50:08
W dniu 30 maja 2017 (wtorek) o godz. 17:30 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i ZSZ

Obecność Rodziców na zebraniach obowiązkowa.
Anna Tywanek
Ranking frekwencji
16.05.2017|20:20:08
Zgodnie z WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc kwiecień 2017

I A LO - 92,04%
I B LO - 89,59%
I A ZSZ - 87,59%
I C LO - 86,03%


Dla klasy I A LO - 17.05.2017 (środa)- dzień wolny od pytania i kartkówek.


Anna Tywanek
REJESTRACJA Kandydatów do klas I-ych
08.05.2017|12:38:00

Do 19 maja (do godz. 15:00) trwa rejestracja Kandydatów do klas I-ych.

Informujemy, że Kandydaci niezdecydowani, jaką klasę wybrać, mogą zarejestrować się dwukrotnie do dwóch różnych klas. Pierwszy z tych zapisów będzie zapisem głównym, a drugi zapisem dodatkowym. W ten sposób ostateczną decyzję będzie można podjąć w terminie późniejszym, np. po ogłoszeniu wstępnych list 5 lipca.

Rejestracji można dokonać klikając w czerwony link rejestracji po lewej stronie.

Szczegóły naszej oferty edukacyjnej, w tym terminarz rekrutacji oraz wymagane dokumenty w późniejszym toku postępowania rekrutacyjnego, możesz znaleźć w dziale 'Dla Kandydatów'.

Serdecznie zapraszamy Kandydatów do naszej Szkoły!
Jarosław Zabielski
Życzenia dla Maturzystów
03.05.2017|14:10:06
Naszym drogim Maturzystom
samych dobrych natchnień,
pokoju ducha
podczas ostatnich przygotowań
i na samych egzaminach
oraz jak najlepszych wyników

życzy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i cała społeczność szkolna

Jarosław Zabielski
Pożegnanie Absolwentów
27.04.2017|14:05:13
W piątek 28 kwietnia pożegnamy tegorocznych Absolwentów.

Program uroczystości:
 • godz. 10:00 - Msza święta w starym kościele w intencji Absolwentów
 • godz. 11:30 - część szkolna uroczystości:
  • wręczenie nagród i świadectw
  • życzenia sukcesów
  • przekazanie sztandaru
  • pożegnanie przygotowane przez uczniów klas II, czyli tradycyjne Tadeuszki
Zapraszamy Absolwentów i ich bliskich na tę uroczystość!
Jarosław Zabielski
Ranking frekwencji
24.04.2017|13:48:37
Zgodnie z WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc marzec 2017

I B LO - 92,90%
I C LO - 92,05%
I A LO - 91,08%
I A ZSZ - 86,29%
II A LO - 85,93%

Dla klasy I B LO - 27.04.2017 (czwartek)- dzień wolny od pytania i kartkówek.


Anna Tywanek
<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78  |   >