|   r.

Zebranie z rodzicami
10.12.2015|22:10:50
W dniu 16 grudnia 2015 (środa) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i ZSZ

W programie:
* szkolenie dla nauczycieli i rodziców dotyczące:
- szkodliwości zażywania dopalaczy, środków psychoaktywnych
- bezpieczeństwa w internecie, zagrożenia cyberprzemocą i skutki prawne cyberprzemocy
*spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach
*omówienie w kl.3 wyników przeprowadzonych matur próbnych

Obecność Rodziców na zebraniu obowiązkowa.
Anna Tywanek
Nowości w bibliotece szkolnej
18.11.2015|9:45:39

Dawid Filipowicz
Ranking frekwencji
17.11.2015|13:10:40
Zgodnie z WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc październik 2015

I B LO - 95,86%
I C LO - 93,73%
II B LO - 93,16%
I A LO - 91,55%
II C LO - 90,37%

Dla klasy I B LO 25.11.2015 (środa) jest dniem wolnym od pytania i kartkówek.

Zwycięskiej klasie gratulujemy.
Anna Tywanek
Stypendia dla uczniów LO i ZSZ
27.10.2015|23:26:22
Tylko do 30 października 2015 r. trwa rejestracja wniosków stypendialnych w projektach Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Mazowsze - stypendia dla uczniów” i „Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Więcej informacji:
~ Stypendia dla licealistów: oeiizk.waw.pl/stypendia
~ Stypendia dla uczniów szkół zawodowych: oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania stypendiów i wzięcia udziału w tych programach.
Jarosław Zabielski
Konkurs filmowy
27.10.2015|22:03:46
Konkurs filmowy- realizowany na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią Izabelą Wiśniewską.
Karolina Bielecka
Akcja Honorowego Krwiodawstwa październik 2015 r.
08.10.2015|21:29:54
Ambulans do poboru krwi z pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Garwolinie będzie gościł w Sobolewie.

W środę 21 października 2015 r.w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Krew będzie można oddać
w ambulansie do poboru krwi w godzinach od 9.00 do 13.00. Ambulans będzie znajdował się obok wejścia do szkoły od strony hali, przy ul. O. Błachnio.

Aby wziąć udział w akcji trzeba spełnić określone warunki oraz odpowiednio się przygotować:
• należy mieć ukończone 18 lat
• konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
• ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg
• osoba oddająca krew nie może być pod wpływem środków odurzających
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
• należy być wyspanym
• trzeba spożyć lekkie śniadanie
• należy ograniczyć palenie papierosów

Każdy dawca po oddaniu krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4.500 kcal – 8 tabliczek czekolady.

Do udziału w Honorowym Krwiodawstwie zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców Sobolewa i okolic.

Renata Bany
Ranking frekwencji
08.10.2015|10:06:42
Zgodnie z WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc wrzesień 2015

I B LO - 95,50%
II A LO - 95,28%
I C LO - 95,03%
II B LO - 93,73%
I A LO - 93,62%

Dla klasy I B LO 22.10.2015 (czwartek) jest dniem wolnym od pytania i kartkówek.

Zwycięskiej klasie gratulujemy.
Anna Tywanek
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
02.10.2015|12:40:47

Dawid Filipowicz
Projekt „Oblicza dialogu”
28.09.2015|14:12:57
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna III edycję projektu cyklicznego „Oblicza dialogu”, w nadchodzącym roku szkolnym pod hasłem: Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii.

Termin zgłoszenia do 20 października 2015 r.

Więcej informacji na:
http://idmjp2.pl/index.php/pl/1116-oblicza-dialogu-iii-edycja
http://obliczadialogu.pl/2015na16/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym całorocznym programie edukacyjnym.
Jarosław Zabielski
Zebranie z rodzicami
23.09.2015|8:32:51
W dniu 29 września 2015 (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i ZSZ
W programie:
*instruktaż z obsługi Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (dziennik elektroniczny Synergia)
*spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach na których zostaną wybrane Rady Klasowe Rodziców oraz delegaci do Szkolnej Rady Rodziców
*spotkanie Rodziców uczniów klas III z Dyrekcją w sprawie organizacji studniówki.

Obecność Rodziców na zebraniach obowiązkowa.
Anna Tywanek