|   r.
Nasze ATUTY
NOWOCZESNOŚĆ
• chmura edukacyjna Microsoft - Office 365 każdy nasz uczeń ma za darmo
• dziennik online - jako pierwsi w powiecie zastąpiliśmy tradycyjne dzienniki papierowe elektronicznym, z możliwością sprawdzania ocen i nieobecności przez internet
• rekrutacja przez internet - jesteśmy pierwszą i jedyną szkołą w powiecie, która od wielu już lat przeprowadza nabór do klas I przez internet

• wszystkie klasopracownie są wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny z dostępem do internetu
• tablice interaktywne
• jako pierwsi w powiecie wprowadziliśmy wybór rozszerzeń przez uczniów

BEZPIECZEŃSTWO
• 100% poczucie bezpieczeństwa
• cała szkoła, internat i teren wokół jest monitorowany kamerami
• monitoring kamer w centrum Sobolewa na ulicy i na przystankach
• posterunek policji nieopodal szkoły

WYSOKIE WYNIKI MATUR
• najwyższa w powiecie edukacyjna wartość dodana z języka polskiego (EWD)
• zdawalność przedmiotów obowiązkowych w naszej szkole jest wyższa od średniej zdawalności w kraju (CKE)
• tylko nieliczni absolwenci u nas nie przystępują do matury (w kraju ponad 30%)
• wyniki z przedmiotów obowiązkowych są wyższe od średnich dla liceów powiatowych

DYSPONUJEMY
• odnowionym i nowocześnie wyposażonym internatem (świetlica z nowymi komputerami, dostęp do INTERNETU poprzez sieć Wi-Fi)
• dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi
• halą sportową – największą w powiecie
• boiskiem wielofunkcyjnym
• siłownią
• nowoczesnymi pracowniami komputerowymi
• indywidualnymi szafkami dla uczniów
• biblioteką z centrum multimedialnym
• radiowęzłem
• stołówką (obiady dla wszystkich uczniów)
• świetlicą i kawiarenką
• strzelnicą do broni pneumatycznej

ZAPEWNIAMY
• profesjonalną, wysoko wykwalifikowaną i życzliwą kadrę pedagogiczną
• wysoki poziom pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
• dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych
• koła zainteresowań (dziennikarskie, przedmiotowe, teatralne, muzyczne, plastyczne, komputerowe)
• zajęcia sportowe (sekcje: siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, piłki ręcznej i nożnej)
• zajęcia aerobiku i inne zajęcia rekreacyjno-ruchowe
• wycieczki i współpracę z uczelniami wyższymi
• wyjazdy do kina, teatru, na basen i narty

     
Więcej filmów z życia szkoły na naszym kanale: LO Sobolew.