r.


Nasze ATUTY
NOWOCZESNOŚĆ
• chmura edukacyjna Microsoft (Teams) - Office 365) każdy nasz uczeń ma za darmo
• dziennik online - jako pierwsi w powiecie zastąpiliśmy tradycyjne dzienniki papierowe elektronicznym, z możliwością sprawdzania ocen i nieobecności przez internet
• rekrutacja przez internet - byliśmy pierwszą szkołą w powiecie, która od wielu już lat przeprowadzała nabór do klas I przez internet

• wszystkie klasopracownie są wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny z dostępem do internetu
• tablice i monitory interaktywne
• jako pierwsi w powiecie wprowadziliśmy wybór rozszerzeń przez uczniów

BEZPIECZEŃSTWO i KOMUNIKACJA
• 100% poczucie bezpieczeństwa
• cała szkoła, internat i teren wokół jest monitorowany kamerami
• mieścimy się centrum Sobolewa
• posterunek policji nieopodal szkoły
• stacja PKP i przystanek autobusowy minuta od szkoły

WYSOKIE WYNIKI MATUR
• wysoka edukacyjna wartość dodana(EWD)
• zdawalność przedmiotów obowiązkowych w naszej szkole jest wyższa od średniej zdawalności w kraju (CKE)
• tylko nieliczni absolwenci u nas nie przystępują do matury

DYSPONUJEMY
• odnowionym i nowocześnie wyposażonym internatem (świetlica z nowymi komputerami, dostęp do INTERNETU poprzez sieć Wi-Fi)
• dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi
• halą sportową największą w powiecie
• boiskiem wielofunkcyjnym
• siłownią
• nowoczesnymi pracowniami komputerowymi
• indywidualnymi szafkami dla uczniów
• biblioteką z centrum multimedialnym
• radiowęzłem
• stołówką (obiady dla wszystkich uczniów)
• świetlicą i kawiarenką
• strzelnicą do broni pneumatycznej

ZAPEWNIAMY
• profesjonalną, wysoko wykwalifikowaną i życzliwą kadrę pedagogiczną
• wysoki poziom pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
• dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych
• koła zainteresowań (dziennikarskie, przedmiotowe, teatralne, muzyczne, plastyczne, komputerowe)
• zajęcia sportowe (sekcje: siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, piłki ręcznej i nożnej)
• zajęcia aerobiku i inne zajęcia rekreacyjno-ruchowe
• wycieczki i współpracę z uczelniami wyższymi
• wyjazdy do kina, teatru, na basen i narty


Więcej filmów z życia szkoły na naszym kanale: LO Sobolew.