r.


Tygodniowy przydział godzin w klasach wielozawodowych
Tygodniowy przydział godzin w klasach Branżowej Szkoły I Stopnia po szkole podstawowej przedstawia się następująco:

Klasa 1a BS
Rok szkolny 2020/21 2021/22 2022/23 Razem tygodniowo Efektywna liczba godzin
Rok nauki 1 2 3
Liczba tygodni 36,4 37,8 37,6
Efektywna liczba tygodni 36 36 36
j.polski 2 2 2 6 216
j.angielski 2 2 1 5 180
historia 1 1 1 3 108
wos - - 1 1 36
przedsięb. 2 - - 2 72
geografia 1 1 1 3 108
biologia 1 1 1 3 108
matematyka 2 2 1 5 180
informatyka 1 - - 1 36
wf 3 3 3 9 324
e_dla_bezp 1 - - 1 36
kszt. zaw. t [zt] 4 4 4 12 432
zaj.prak. [zp] 8 14 16 38 1368
godz.wych 1 1 1 3 108
religia 2 2 2 6 216
wych.rodz. 14r 14r 14r 1,13 42
doradz. zaw. 3r 3r 4r 0,27 10
mat. w pr. - - 1;1dyr 1 36
ang. w zaw. - - 1;1dyr 1 36
pol. w zaw. - - 1;1dyr 1 36
Razem 31,47 33,45 37,48 102,4 3686,4Tygodniowy przydział godzin w klasach po gimnazjum Branżowej Szkoły I Stopnia przedstawia się następująco:

Plan nauczania oddziału I BSwielozawodowego
PrzedmiotI klasaII klasaIII klasaSuma
Język polski222;1dyr6 [192]
Język ob. do wyb.122;1dyr5 [160]
Historia11 - 2 [64]
Wiedza o społeczeństwie - - 1 1 [32]
Podstawy przedsiębiorczości - 2 - 2 [34]
Geografia1 - - 1 [32]
Biologia1 - - 1 [32]
Chemia1 - - 1 [32]
Fizyka1 - - 1 [32]
Matematyka212;1dyr5 [160]
Informatyka1 - - 1 [32]
Wychowanie fizyczne3339 [288]
Edukacja dla bezpieczeństwa1 - - 1 [32]
Zajęcia z wychowawcą1113 [96]
Religia2226 [192]
Wychowanie do życia w rodzinie14R14R14R1,11 [42]
Kształcenie zawodowe teoretyczne44412 [384]
Zajęcia praktyczne8141638 [1216]
Doradztwo zawodowe5R5R - 0,26 [10]
tygodniowo30,5132,4933,3696,36 [3083,52]


*) - R oznacza liczbę godzin rocznie.