|   r.


Tygodniowy przydział godzin w klasach wielozawodowych
Tygodniowy przydział godzin w klasach Branżowej Szkoły I Stopnia przedstawia się następująco:

Plan nauczania oddziału I BS
wielozawodowego
PrzedmiotI klasaII klasaIII klasaSuma
Język polski222;1dyr6 [192]
Język ob. do wyb.122;1dyr5 [160]
Historia11 - 2 [64]
Wiedza o społeczeństwie - - 1 1 [32]
Podstawy przedsiębiorczości - 2 - 2 [34]
Geografia1 - - 1 [32]
Biologia1 - - 1 [32]
Chemia1 - - 1 [32]
Fizyka1 - - 1 [32]
Matematyka212;1dyr5 [160]
Informatyka1 - - 1 [32]
Wychowanie fizyczne3339 [288]
Edukacja dla bezpieczeństwa1 - - 1 [32]
Zajęcia z wychowawcą1113 [96]
Religia2226 [192]
Wychowanie do życia w rodzinie14R14R14R1,11 [42]
Kształcenie zawodowe teoretyczne44412 [384]
Zajęcia praktyczne8141638 [1216]
Doradztwo zawodowe5R5R - 0,26 [10]
tygodniowo30,5132,4933,3696,36 [3083,52]Tygodniowy przydział godzin w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej przedstawia się następująco:

Plan nauczania oddziałów II oraz III ZSZ
wielozawodowych
PrzedmiotI klasaII klasaIII klasaSuma
Język polski2215 [160]
Język ob. do wyb.34R*213,89 [130]
Historia11 - 2 [64]
Wiedza o społeczeństwie - 1 - 1 [32]
Podstawy przedsiębiorczości - 112 [64]
Geografia - 1 - 1 [32]
Biologia1 - - 1 [32]
Chemia - 1 - 1 [32]
Fizyka i astronomia1 - - 1 [32]
Matematyka234R13,89 [130]
Informatyka1 - - 1 [32]
Wychowanie fizyczne3398R8,58 [290]
Edukacja dla bezpieczeństwa1 - - 1 [32]
Godzina z wychowawcą1131R2,82 [95]
Religia2226 [192]
Wychowanie do życia w rodzinie14R14R14R1,11 [42]
Kształcenie zawodowe teoretyczne136R136R136R10,74 [408]
Zajęcia praktyczne12162452 [1664]
tygodniowo31,8435,8437,34105,03 [3463]
*) - R oznacza liczbę godzin rocznie.