|   r.
Formularz deklaracji maturalnej
Poniżej zamieszczamy formularz deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku 2024.

Po wypełnieniu formularza należy wydrukować dwustronnie 5 pierwszych stron (bez ostatnich stron opisu), podpisać własnoręcznie i dostarczyć do sekretariatu w terminie ustalonym w Terminarzu organizacji egzaminu maturalnego.Deklaracja maturalna
Formularz
deklaracji maturalnej