|   r.

Narodowe Święto Niepodległości
04.11.2019|22:00:45


12.11.2019 o godz.11.45 (hala sportowa) zapraszamy na uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości.

Anna Tywanek
Próbny egzamin maturalny
04.11.2019|21:55:13


W dniach 19.11 - 22.11.2019 odbędzie się próbny egzamin maturalny dla uczniów klas trzecich.

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie).


Anna Tywanek
Informacja dla uczniów i nauczycieli
30.10.2019|14:29:33
Dnia 31.10.19 zajęcia lekcyjne skrócone do 30 minut i przerwy lekcyjne do 5 minut.
Przerwa obiadowa 11.25 - 11.50.
Szczegółowe informacje w dzienniku Librus
Anna Tywanek
Ranking frekwencji
28.10.2019|20:49:42
Zgodnie z WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc wrzesień 2019

I C LO - 96,54%
I A LO - 96,34%
I F LO - 96,29%
I E LO - 95,22%

Dla uczniów klasy I C LO - 30.10.2019 (środa)- dzień wolny od pytania i kartkówek.

Anna Tywanek
Zbiórka nieużywanych telefonów
19.10.2019|21:12:24
Od poniedziałku 21 października 2019 roku w naszej szkole odbywać się będzie zbiórka nieużywanych telefonów bez baterii. Stare urządzenia można przynosić do sorki I.Krupy. Akcja będzie trwała do 15 listopada bieżącego roku.
Faustyna Zabielska
Szkolne obchody Dnia Patrona i Dnia Edukacji
07.10.2019|22:40:33
W piątek 11.10.2019 o godz.12.00 zapraszamy na uroczyste obchody Dnia Patrona i Dnia Edukacji Narodowej

Harmonogram uroczystości:
11.45 - przejście na halę sportową uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
12.00 - część oficjalna
- ślubowanie klas pierwszych
- awans klas mundurowych
- wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia taktyczno-wojskowego dla klas mundurowych
- wręczenie nagród za konkurs wiedzy o Patronie Szkoły - T.Kościuszce
- wręczenie "czeku" na dofinansowanie wycieczki klasowej w konkursie na najlepszą frekwencje w roku szkolnym 2018/2019

- część artystyczna
- ognisko integracyjne klas pierwszych


Anna Tywanek
Bezpłatna infolinia Ministerstwa Edukacji Narodowej
02.10.2019|14:45:18
Została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN
Jarosław Zabielski
Akcja Honorowego Krwiodawstwa
26.09.2019|17:15:00
W środę 2 października 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Krew będzie można oddać w ambulansie do poboru krwi w godzinach od 9.00 do 13.00. Ambulans będzie znajdował się obok wejścia do szkoły od strony hali, przy ul. O. Błachnio.

Aby wziąć udział w akcji trzeba spełnić określone warunki oraz odpowiednio się przygotować:
• należy mieć ukończone 18 lat
• konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
• ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg
• osoba oddająca krew nie może być pod wpływem środków odurzających
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
• trzeba koniecznie spożyć lekkie śniadanie (i wypić więcej płynu, co zapewni łatwiejsze pobieranie krwi)
• należy ograniczyć palenie papierosów

Do udziału w akcji serdecznie zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów naszej szkoły, pracowników oraz mieszkańców Sobolewa i okolic.
Mateusz Skoczek
Deklaracje maturalne
26.09.2019|12:05:21
Dnia 30.09.2019 (poniedziałek) mija termin składania przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemnej wstępnej deklaracji dotyczącej obowiązkowych egzaminów z:
- języka polskiego
– wyboru języka obcego nowożytnego
– matematyki
- przedmiotów zdawanych dodatkowo
- środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania wybranych z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE, w przypadku wyboru informatyki jako przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci deklaracje ostateczną mogą złożyć do 7.02.2020
Anna Tywanek
Opieka stomatologiczna
20.09.2019|10:57:00
Od 12 września 2019 roku obowiązuje ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Według niej każda szkoła musi mieć do dyspozycji dentystę oraz pielęgniarkę lub higienistkę.

Gabinet stomatologiczny SPZOZ w Garwolinie, ul. Staszica 18 będzie świadczyć opiekę stomatologiczną nad uczniami naszej szkoły w dniach:
- poniedziałek 12.30 - 15.30
- wtorek 9.30 - 13.00
- środa 8.30 - 11.30
- czwartek 10.30 - 13.00

Uczniowie pełnoletni i rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich będą musieli w gabinecie złożyć druk wyrażenia zgody na objęcie ucznia świadczeniem ogólnostomatologicznym (wzór druku w sekretariacie szkoły).
Po ustaleniu przez Dyrektora szkoły z kierownictwem gabinetu zasad korzystania z usługi, rozpocznie się świadczenie opieki stomatologicznej.

O terminie jej rozpoczęcia poinformujemy na stronie szkoły.
Anna Tywanek