r.

Informacje dla Kandydatów
27.05.2020|12:27:02
Zgodnie z nowym Harmonogramem rekrutacji zdalna rejestracja Kandydatów do klas pierwszych rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 10 lipca.

W dziale Dla Kandydatów zamieścimy 15 czerwca link do systemu rekrutacji.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły - tel. (25) 682 50 49.

Więcej o rekrutacji można poczytać w dziale Dla Kandydatów.

Zapraszamy do naszej szkoły
Jarosław Zabielski
Informacja dla maturzystów
27.05.2020|9:50:26


Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą korzystać z przyłbicy, muszą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
Taka sytuacja, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
Anna Tywanek
Egzamin maturalny
21.05.2020|23:29:46


Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca.
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca 2020

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. T. Kościuszki w Sobolewie po zasięgnięciu pozytywnej opinii rady pedagogicznej ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
8.06.2020 (poniedziałek)
9.06.2020 (wtorek)
10.06.2020 (środa)
12.06.2020 (piątek)
.
Wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie CKE.
Najważniejsze informacje zostaną przekazane maturzystom poprzez dziennik Librus.
Anna Tywanek
Informacja
18.05.2020|21:32:27


Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość zostało przedłużone do 5 czerwca 2020
Od 18 maja rozpoczynają się zajęcia rewalidacyjne – informacje dostępne dla zainteresowanych
Od 1 czerwca możliwe jest organizowanie konsultacji dla wszystkich uczniów – szczegóły w dzienniku Librus

Anna Tywanek
Dyżur pedagoga
28.04.2020|14:34:50
W związku z przedłużającym się czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły pedagog szkolny pełni dyżur w dniach:
poniedziałek 8.00- 15.00
wtorek 11.30.- 17.30
czwartek 10.00 - 12.00
Kontakt przez dziennik Librus -wiadomości - adresat - pedagog szkolny

W dniach 4,5,6 maja 2020 - zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem lekcji
Anna Tywanek
Informacja
24.04.2020|13:54:57


Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość zostało przedłużone do 24 maja 2020.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca 2020

Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - uczniowie BS - potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca.


Harmonogram egzaminów jest dostępny na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Prosimy aby na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora szkoły.
Anna Tywanek
Gratulacje dla Absolwentów
24.04.2020|11:21:23


Gratulujemy Drogim Absolwentom
ukończenia naszego Liceum
i życzymy zdrowia, pokoju ducha,
udanych przygotowań do matury,
jak najlepszych wyników,
dostania się na wymarzony kierunek studiów
i powodzenia w dorosłym już życiu

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i cała społeczność szkolna


»film pożegnalny

Jarosław Zabielski
Informacja
23.04.2020|15:31:56


W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły nie odbędzie się oficjalne zakończenie roku szkolnego klas III LO i słuchaczy VI semestru LOD.
O rozdaniu świadectw i nagród poinformujemy w najbliższym terminie.
Anna Tywanek
Zmiana planu lekcji
20.04.2020|19:08:52


Od poniedziałku 27 kwietnia 2020 obowiązuje nowy plan lekcji(dostępny na stronie szkoły).
Proszę zapoznać się ze zmianami

Prosimy aby na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora szkoły.
Anna Tywanek
Informacja
15.04.2020|22:54:30


Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020
Klasyfikacja uczniów klas trzecich zgodnie z kalendarzem szkolnym.
Anna Tywanek