r.Bezpłatna infolinia Ministerstwa Edukacji Narodowej
02.10.2019|14:45:18
Została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN
Jarosław Zabielski
Akcja Honorowego Krwiodawstwa
26.09.2019|17:15:00
W środę 2 października 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie odbędzie się pierwsza w tym roku szkolnym Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Krew będzie można oddać w ambulansie do poboru krwi w godzinach od 9.00 do 13.00. Ambulans będzie znajdował się obok wejścia do szkoły od strony hali, przy ul. O. Błachnio.

Aby wziąć udział w akcji trzeba spełnić określone warunki oraz odpowiednio się przygotować:
• należy mieć ukończone 18 lat
• konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
• ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg
• osoba oddająca krew nie może być pod wpływem środków odurzających
• w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)
• trzeba koniecznie spożyć lekkie śniadanie (i wypić więcej płynu, co zapewni łatwiejsze pobieranie krwi)
• należy ograniczyć palenie papierosów

Do udziału w akcji serdecznie zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów naszej szkoły, pracowników oraz mieszkańców Sobolewa i okolic.
Mateusz Skoczek
Deklaracje maturalne
26.09.2019|12:05:21
Dnia 30.09.2019 (poniedziałek) mija termin składania przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemnej wstępnej deklaracji dotyczącej obowiązkowych egzaminów z:
- języka polskiego
– wyboru języka obcego nowożytnego
– matematyki
- przedmiotów zdawanych dodatkowo
- środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania wybranych z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE, w przypadku wyboru informatyki jako przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci deklaracje ostateczną mogą złożyć do 7.02.2020
Anna Tywanek
Opieka stomatologiczna
20.09.2019|10:57:00
Od 12 września 2019 roku obowiązuje ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Według niej każda szkoła musi mieć do dyspozycji dentystę oraz pielęgniarkę lub higienistkę.

Gabinet stomatologiczny SPZOZ w Garwolinie, ul. Staszica 18 będzie świadczyć opiekę stomatologiczną nad uczniami naszej szkoły w dniach:
- poniedziałek 12.30 - 15.30
- wtorek 9.30 - 13.00
- środa 8.30 - 11.30
- czwartek 10.30 - 13.00

Uczniowie pełnoletni i rodzice/opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich będą musieli w gabinecie złożyć druk wyrażenia zgody na objęcie ucznia świadczeniem ogólnostomatologicznym (wzór druku w sekretariacie szkoły).
Po ustaleniu przez Dyrektora szkoły z kierownictwem gabinetu zasad korzystania z usługi, rozpocznie się świadczenie opieki stomatologicznej.

O terminie jej rozpoczęcia poinformujemy na stronie szkoły.
Anna Tywanek
Zebranie z rodzicami
18.09.2019|12:03:49


W dniu 24 września 2019 (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i BS
W programie:
*spotkanie z p.Iwoną Kurowską - vicestarostą Powiatu Garwolińskiego
*prelekcja pracownika Komendy Powiatowej Policji „Wartość rodziny i uwarunkowania prawne opieki rodzicielskiej”:
*spotkania Rodziców z wychowawcami w poszczególnych klasach na których zostaną wybrane Rady Klasowe Rodziców oraz delegaci do Szkolnej Rady Rodziców
- kl.I
*zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły i WSO
*instruktaż z obsługi Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce (dziennik elektroniczny Synergia)
*informacja o WDŻWR
- kl.III
* zapoznanie Rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020
*spotkanie komitetu organizacyjnego Studniówki z wychowawcami klas trzecich
*spotkanie Szkolnej Rady Rodziców z Dyrektorem

Obecność Rodziców na zebraniach obowiązkowa.
Anna Tywanek
Piesza Pielgrzymka do Górek
18.09.2019|10:35:13
W czwartek 19 września 2019 o godzinie 8:00 sprzed budynku naszej szkoły wyruszy VI Szkolna Piesza Pielgrzymka do Górek.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami w planie lekcji.
Anna Tywanek
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
16.09.2019|21:00:45
Po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie ustalił w roku szkolnym 2019/2020 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2.01.20
3.01.20
4.05.20 (matura)
5.05.20 (matura)
6.05.20 (matura)
12.06.20
Anna Tywanek
Informacje o wychowaniu do życia w rodzinie
16.09.2019|20:17:52
W prezentacji poniżej znajdują się niezbędne dla rodziców informacje o zajęciach wychowanie do życia w rodzinie.

Prezentacja o wdżr
Zachęcamy rodziców do zapoznania się z tym materiałem.
Anna Tywanek
Życzenia Ministra Edukacji Narodowej na nowy rok szkolny 2019/2020
06.09.2019|13:01:38


Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski na rozpoczynający się nowy rok szkolny 2019/20 skierował najlepsze życzenia do uczniów
»treść listu do uczniów
oraz list do nauczycieli
»treść listu do nauczycieli

Jarosław Zabielski
Informacja dla słuchaczy LOD
03.09.2019|17:56:10


Zajęcia w klasie II oraz III LOD rozpoczynają się 14.09.2019

Harmonogram zjazdów oraz plan lekcji jest dostępny na stronie szkoły

Aktualności -> Terminy zajęć LOD
Plan lekcji —> plan LOD
Anna Tywanek
<   |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78  |   >