|   r.


Zmiana planu lekcji
22.04.2021|22:50:07


Od poniedziałku 3 maja 2021 obowiązuje nowy plan lekcji(dostępny na stronie szkoły).
Proszę zapoznać się ze zmianami
Anna Tywanek
Nauczanie zdalne - zmiany dla uczniów kl.3 BS
16.04.2021|22:16:17


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 kwietnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. T. Kościuszki w Sobolewie pozostaje ograniczone
do 25 kwietnia 2021

Zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W szkole, dla uczniów klas maturalnych mogą odbywać się konsultacje indywidualne lub w małych grupach. W ramach konsultacji, mogą być zorganizowane w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Od 19 kwietnia br. uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Prosimy aby na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora szkoły.
Anna Tywanek
Egzaminy VI semestru LOD
16.04.2021|18:39:50
Harmonogram egzaminów odbywających się dniach 17 - 18.04.2021 dla słuchaczy VI semestru LOD został udostępniony w dzienniku Librus oraz w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie szkoły
Anna Tywanek
Kontynuacja zdalnego nauczania
11.04.2021|13:55:09


Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. T. Kościuszki w Sobolewie zostaje ograniczone
od 11 kwietnia 2021 roku do 18 kwietnia 2021.
Zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Anna Tywanek
Świąteczne życzenia
02.04.2021|22:56:36


Z okazji Świąt Wielkiejnocy
- w tym wyjątkowym czasie -
życzymy wszystkim związanym z naszą szkołą
oraz czytającym te życzenia
przede wszystkim zdrowia,
dobrych przeżyć duchowych,
rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole
oraz pokoju i nadziei
ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Jarosław Zabielski
Nauczanie zdalne - zmiany dla uczniów BS
27.03.2021|22:57:51


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. T. Kościuszki w Sobolewie pozostaje ograniczone do 11 kwietnia 2021

Zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W szkole, dla uczniów klas maturalnych mogą odbywać się konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

W ramach konsultacji, mogą być zorganizowane w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Prosimy aby na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez Dyrektora szkoły.
Anna Tywanek
Zebranie z rodzicami
19.03.2021|23:47:31


W dniu 8 kwietnia 2021 (czwartek) o godz. 18:00 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i BS z wychowawcami
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły zebrania odbędą się poprzez platformę Teams, Zoom lub inny komunikator ustalony przez wychowawców klas.
Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy poprzez dziennik Librus.

Zachęcamy Rodziców do kontaktu z nauczycielami poprzez dziennik Librus.
Anna Tywanek
Kontynuacja zdalnego nauczania
19.03.2021|23:45:02


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. T. Kościuszki w Sobolewie zostaje ograniczone
od 22 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021.
Zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Anna Tywanek
Kontynuacja zdalnego nauczania
14.03.2021|18:42:06


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - stacjonarne funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. T. Kościuszki w Sobolewie zostaje ograniczone
od 15 marca 2021 roku do 28 marca 2021.
Zajęcia edukacyjne w tym czasie będą realizowane na dotychczasowych zasadach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Anna Tywanek
Życzenia na Dzień Kobiet
08.03.2021|13:53:21


Drogie Panie,

uczące się i pracujące w naszej Szkole

oraz czytające te słowa

życzymy

Wam i Waszym bliskim zdrowia,

zawsze pogodnych

i pełnych radości dni.

Jarosław Zabielski