r.


31.08.2021|13:20:29


Na stronie szkoły dostępna jest ostateczna wersja planu lekcji.

Poprzez dziennik Librus zostały przesłane wiadomości dotyczące:
- procedur bezpieczeństwa na terenie ZSP
- zajęć wspomagających dla uczniów
- organizacji szczepień dla uczniów

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:
- I tydzień września (1.09-5.09) tydzień informacyjny lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym
- II tydzień września (6.09-12.09) tydzień przygotowania do szczepienia zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci
- III tydzień września (13.09-19.09) tydzień szczepień

Punkt szczepień - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Maciejowicach ul. Piramowicza 5

Konferencja on-line dla zainteresowanych rodziców, dotycząca szczepień dzieci od 12 roku życia będzie dostępna od 3 września br. od godz. 18.00, pod linkiem: https://youtu.be/dv6RCNwlYKk.

Informujemy również, że od 25 sierpnia br. działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl na który rodzice i opiekunowie uczniów mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami.
Anna Tywanek
Informacje do planu lekcji
27.08.2021|20:27:21


W zakładce plan lekcji została udostępniona wstępna wersja planu LO i BS do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
Oznaczenia grup dla przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasach TRZECICH po gimnazjum są identyczne jak w poprzednim roku szkolnym
(oznaczenia - małe litery) np. ANG1- zr.

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach drugich i trzecich (po szkole podstawowej) pozostają z poprzednich lat, zmieniamy tylko poziom np.:
GEO ZRP1 - geografia- zakres rozszerzony (klasa 1) --> GEO ZRP2 - geografia- zakres rozszerzony (klasa 2)
lub
POL ZRP2 - j. polski - zakres rozszerzony(klasa 2) --> POL ZRP3 - j. polski - zakres rozszerzony(klasa 3)

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach PIERWSZYCH (po szkole podstawowej):
MAT1 ZRP1, MAT2 ZRP1 - matematyka- zakres rozszerzony
GEO ZRP1 - geografia- zakres rozszerzony
WOS ZRP1 - wos- zakres rozszerzony
POL ZRP1 - j. polski - zakres rozszerzony
INFO ZRP1 - informatyka -zakres rozszerzony
ANG2 ZRP1, ANG3 ZRP1 j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM ZRP1 - chemia- zakres rozszerzony
HIS ZRP1 ? historia - zakres rozszerzony
BIOL ZRP1 - biologia- zakres rozszerzony
FIZ ZRP1 - fizyka- zakres rozszerzony

Skład grup z przedmiotów na poziomie rozszerzonym w klasach pierwszych jest wywieszony w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będzie dostępny w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.

W klasach pierwszych LO podział uczniów na grupy z języka angielskiego, niemieckiego oraz z informatyki w LO i BS przeprowadzą nauczyciele przedmiotów na pierwszych zajęciach.

Przypominamy o zachowaniu bezpiecznych odległości społecznych oraz noszeniu maseczek w szkole.
Anna Tywanek
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
27.08.2021|20:02:37


Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w dniu 01-09-2021:

*9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (hala sportowa)

*9.30 Spotkania z wychowawcami:

Klasa Ib LO wych. I.Urawska sala nr - 16
Klasa Ia,c LO wych. I.Karczmarczyk sala nr - 2
Klasa Iap BSI° wych. S.Cyrny sala nr - 5

Klasa IIa LO wych. B. Rutkowska sala nr - 9
Klasa IIb LO wych. P. Kalbarczyk sala nr - 7
Klasa IIc LO wych. K. Zduńczyk sala nr - 5
Klasa IIa BS wych. A. Ciesielska sala nr - 15

Klasa IIIa LO wych. E. Lewandowska sala nr - 13
Klasa IIIb LO wych. M. Pałysa sala nr - 8
Klasa IIIc LO wych. A. Dudziak sala nr ? 11
Klasa IIIdp LO wych. E. Łapacz sala nr - 4
Klasa IIIep LO wych. M. Głodała (J. Bienko) sala nr - 10
Klasa IIIfp LO wych. A. Rucińska sala nr - 12
Klasa IIIa BSI° wych. I. Seremak sala nr 3
Klasa IIIap BSI° wych. I. Seremak sala nr 3

*10.00 Msza Święta w kościele pw. Św. Rodziny

Przypominamy o zachowaniu bezpiecznych odległości społecznych oraz noszeniu maseczek w szkole.
Anna Tywanek
Listy przyjętych do klas pierwszych
02.08.2021|13:46:16
Listy klas pierwszych są dostępne w szkole na tablicy ogłoszeń.

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w Szkole Branżowej.

Gratulujemy przyjętym i zapraszamy do naszej szkoły!

Iwona Seremak
Informacje dla kandydatów - wstępne listy klas
22.07.2021|12:38:58


Listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych klas są dostępne w szkole na tablicy opłoszeń. Kandydaci mogą także sprawdzić przydział na swoim koncie w systemie Nabór Vulcan.

Opublikowane listy klas są wstępnymi wynikami rekrutacji. Ostateczne rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi po
dostarczeniu oryginałów świadectw i zaświadczeń najpóźniej do godz. 15:00 w piątek 30 lipca .

Gratulujemy wyniku i zapraszamy z oryginałami dokumentów.
Iwona Seremak
Bardzo dobre wyniki matur!
06.07.2021|10:07:02

Drodzy Maturzyści!!!

Cała społeczność szkolna,
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
gratuluje Wam bardzo dobrych wyników matur
- osiągniętych w tak trudnych warunkach nauki zdalnej - oraz życzy dalszych sukcesów w ubieganiu się na studia
i w całym dorosłym życiu!

Dziękujemy i powodzenia!


Jarosław Zabielski
Podręczniki
05.07.2021|9:24:59
W dziale Dokumenty znajduje się aktualna lista podręczników na nowy rok szkolny.

Zalecamy jednak ostrożność, a najlepiej wstrzymanie się z zakupami do pierwszej lekcji ze swoim nauczycielem przedmiotu, który wskaże podręcznik dla danej klasy bądź grupy.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, możemy spodziewać się w pierwszym tygodniu nauki tradycyjnego kiermaszu książek używanych, gdzie można będzie sprzedać lub kupić podręczniki od innych uczniów.
Jarosław Zabielski
Warsztaty laboratoryjne z chemii
01.07.2021|12:11:53
W dniach 2 - 4 lipca 2021 roku w naszej szkole odbędą się wstępne warsztaty laboratoryjne z chemii dla przyszłych wolontariuszy fundacji "Przyszłość w nauce".
Fundacja "Przyszłość w nauce" zajmuje się przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach lub Gminnych Ośrodkach Kultury całej Polski.
W 2018 roku dwukrotnie gościliśmy wolontariuszy fundacji, którzy przygotowali i przeprowadzili dla uczniów naszej szkoły wiele niesamowitych doświadczeń fizykochemicznych pokazując siłę nauki i jej zastosowania.

W najbliższy weekend przyszli wolontariusze odbędą swoje zajęcia praktyczne przygotowujące do pracy w fundacji, tak aby zdobytą wiedzę i miłość do chemii przekazywać innym.

W niedzielę 4 lipca w godzinach 9.30 - 12.00 zapraszamy wszystkich chętnych na otwarte mini pokazy chemiczne do naszego Liceum - parking szkoły.

Anna Tywanek
Termin poprawkowy egzaminu maturalnego
29.06.2021|13:59:06


Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w/g nowej formuły może przystąpić absolwent, który:
  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny
  • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego
W terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu
(nie później niż 12 lipca 2021 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Termin egzaminu poprawkowego:
- w części pisemnej 24 sierpnia 2021 (wtorek) godz.9.00

Anna Tywanek
Odbiór świadectw maturalnych
29.06.2021|13:50:24


Wydawanie świadectw maturalnych rozpocznie się w dniu
5 lipca 2021 r. (poniedziałek) od godz. 9:30.
Świadectwa należy odbierać osobiście lub poprzez osobę z pisemnym upoważnieniem.
Osoby odbierające świadectwa maturalne zobowiązane są do:
- zachowania bezpiecznej odległości społecznej
- dezynfekcji rąk
- założenia maseczki zakrywającej nos i usta
- podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem

Wyniki można sprawdzić od 5 lipca przez internet pod adresem:
https://hermes.oke.waw.pl/egzaminy
Aby się zalogować, należy wpisać jako login swój pesel oraz otrzymane wcześniej hasło.
Anna Tywanek