r.Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
31.08.2020|17:46:22
Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. T. Kościuszki w Sobolewie w okresie pandemii COVID-19:

Procedury bezpieczeństwa
w okresie pandemii COVID-19

Jarosław Zabielski
List Ministra Edukacji Narodowej na nowy rok szkolny 2020/2021
31.08.2020|17:30:04


Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski na rozpoczynający się nowy rok szkolny 2020/21 skierował list do uczniów, rodziców i nauczycieli
»treść listu

Jarosław Zabielski
Godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych
31.08.2020|11:30:13


Od 1 września wprowadzono zmiany w godzinach rozpoczęcia zajęć lekcyjnych:
lekcja - czas trwania
1. 8.10 – 8.55
2. 9.00 – 9.45
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.40 – 12.25
6. 12.45 – 13.30
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30
9. 15.35 – 16.20
10. 16.25 – 17.10

Anna Tywanek
Informacje do planu lekcji
28.08.2020|10:06:45


W zakładce plan lekcji została udostępniona wstępna wersja planu LO i BS do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

Oznaczenia grup dla przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasach TRZECICH po gimnazjum są identyczne jak w poprzednim roku szkolnym (oznaczenia - duże litery).

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH po gimnazjum:
GEO zr - geografia- zakres rozszerzony
WOS zr - wos- zakres rozszerzony
POL1 zr,POL2 zr - j. polski - zakres rozszerzony
INFO zr - informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 zr, ANG2 zr - j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM zr - chemia- zakres rozszerzony
MAT1 zr, MAT2 zr- matematyka- zakres rozszerzony
BIOL1zr, BIOL2 zr - biologia- zakres rozszerzony
FIZ zr - fizyka- zakres rozszerzony

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach PIERWSZYCH (po szkole podstawowej):
MAT1 ZRP1, MAT2 ZRP1 - matematyka- zakres rozszerzony
GEO ZRP1 - geografia- zakres rozszerzony
WOS ZRP1 - wos- zakres rozszerzony
POL ZRP1 - j. polski - zakres rozszerzony
INFO ZRP1 - informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 ZRP1, ANG2 ZRP1, ANG3 ZRP1,ANG4 ZR1 - j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM ZRP1 - chemia- zakres rozszerzony
HIS ZRP1 – historia - zakres rozszerzony
BIOL1 ZRP1, BIOL2 ZRP1 - biologia- zakres rozszerzony
FIZ ZRP1 - fizyka- zakres rozszerzony

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH (po szkole podstawowej):
MAT1 ZRP2, MAT2 ZRP2 - matematyka- zakres rozszerzony
GEO ZRP2 - geografia- zakres rozszerzony
WOS ZRP2 - wos- zakres rozszerzony
POL ZRP2 - j. polski - zakres rozszerzony
INFO1 ZRP2,INFO2 ZRP2 - informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 ZRP2, ANG2 ZRP2, ANG3 ZRP2, - j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM ZRP2 - chemia- zakres rozszerzony
HIS ZRP2 – historia - zakres rozszerzony
BIOL1 ZRP12, BIOL2 ZRP2 - biologia- zakres rozszerzony
FIZ ZRP2 - fizyka- zakres rozszerzony

Skład grup z przedmiotów rozszerzonych w klasach drugich (po gimnazjum) oraz w klasach pierwszych (po szkole podstawowej) są wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będą dostępne w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.
Skład grup wirtualnych z matematyki p. rozszerzony w klasach 2a,b,c LO ustalą nauczyciele prowadzący zajęcia.
Skład grup wirtualnych z j.angielskiego - grupa 3 i 4 p. rozszerzony w klasach 1a,b,c LO ustalą nauczyciele prowadzący zajęcia.
W klasach pierwszych LO podział uczniów na grupy z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz z informatyki w LO oraz BS przeprowadzą nauczyciele przedmiotów na pierwszych zajęciach.

Przypominamy o zachowaniu bezpiecznych odległości społecznych oraz noszeniu maseczek lub przyłbic w szkole.
Anna Tywanek
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
24.08.2020|12:07:56


W związku z trwającą pandemią COVID-19 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się w 2 grupach:

• 8.30 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla klas pierwszych LO i BS (patio przy hali sportowej)

• 8.50 Spotkania z wychowawcami uczniów klas pierwszych

Klasa Ia LO wych. B. Rutkowska sala nr - 9
Klasa Ib LO wych. P. Kalbarczyk sala nr - 7
Klasa Ic LO wych. K. Zduńczyk sala nr – 6
Klasa Iap BSI° wych. A. Ciesielska sala nr – 3

• 9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla klas drugich i trzecich LO i BS (patio przy hali sportowej)

• 9.20 Spotkania z wychowawcami uczniów klas drugich i trzecich

Klasa II a LO wych. E. Lewandowska sala nr - 13
Klasa II b LO wych. M. Pałysa sala nr - 8
Klasa II c LO wych. A. Dudziak sala nr – 11
Klasa II dp LO wych. E. Łapacz sala nr - 15
Klasa II ep LO wych. M. Głodała sala nr - 10
Klasa II fp LO wych. A.Rucińska sala nr - 12
Klasa II a BSI° wych. I. Seremak sala nr – 17
Klasa Iap BSI° wych. M. Trzmiel sala nr – 2

Klasa III b LO wych. I. Urawska sala nr - 16
Klasa III c LO wych. I. Karczmarczyk - sala nr - 4
Klasa III a BSI° wych. S. Cyrny sala nr – 5

• 9.45 Przejście z pocztem sztandarowym do kościoła pw. Św. Rodziny

• 10.00 Msza Święta

Przypominamy o zachowaniu bezpiecznych odległości społecznych oraz noszeniu maseczek lub przyłbic w szkole.
Anna Tywanek
Zjazdu Absolwentów nie będzie
20.08.2020|11:46:39

Informujemy Drogich Absolwentów, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o odwołaniu planowanego z okazji 75-lecia naszego Liceum Zjazdu Absolwentów.
Jarosław Zabielski
Informacja dla Rodziców
20.08.2020|11:40:58


Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i możliwość wzrostu ilości zachorowań na COVID-19 w okresie jesiennym być może nastąpi konieczność przejścia szkoły na nauczanie hybrydowe lub zdalne. Przypominamy Państwu o konieczności zapewnienia młodzieży łącza internetowego oraz odpowiedniego sprzętu (komputer, kamera, mikrofon lub laptop), aby mogli kontynuować naukę.
Anna Tywanek
Listy przyjętych do klas pierwszych
19.08.2020|12:56:17
Opublikowaliśmy długo oczekiwane listy klas pierwszych.
Są one dostępne na naszej stronie w dziale Dla Kandydatów oraz w szkole, na tablicy ogłoszeń.

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w Branżowej Szkole I Stopnia.

Gratulujemy przyjętym i zapraszamy!

Jarosław Zabielski
Informacje dla Kandydatów - wstępne listy klas
12.08.2020|12:01:27
Opublikowane listy klas są wstępnymi wynikami rekrutacji.

Miejsce na liście rezerwowej nie świadczy o odrzuceniu kandydata. Ostateczne rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi po dostarczeniu oryginałów świadectw najpóźniej do godz. 15:00 we wtorek 18 sierpnia.

Listy są dostępne w szkole oraz na naszej stronie internetowej.

Gratulujemy wyniku i zapraszamy z oryginałami dokumentów.
Jarosław Zabielski
Termin poprawkowy egzaminu maturalnego
05.08.2020|10:12:12


Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w/g nowej formuły może przystąpić absolwent, który:
  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony
  • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego
W terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 14 sierpnia 2020 roku) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7 1905), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Termin egzaminu poprawkowego:
- w części pisemnej 8 września 2020 (wtorek) godz.14.00

Anna Tywanek