r.


Życzenia na Dzień Kobiet
08.03.2022|12:06:05


Drogim Paniom,

pracującym i uczącym się w naszej Szkole

życzymy

pokoju, zdrowia, sukcesów

oraz nadziei na dobrą i spokojną przyszłość.

Jarosław Zabielski
Zebranie z rodzicami
07.03.2022|9:57:03


W dniu 24 marca 2022 (czwartek) o godz. 17:30 odbędzie się zebranie Rodziców uczniów LO i BS

Obecność Rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.
Anna Tywanek
Informacja dla rodziców
24.02.2022|22:25:53


Informujemy, że od 1 marca do 20 grudnia bieżącego roku w szkole będą prowadzone zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin.

Pomoc obejmie organizację zajęć:
korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.

Prosimy Państwa o rozpoznanie potrzeb w tym zakresie u własnych dzieci i zgłaszanie ich poprzez dziennik Librus do wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

Anna Zięba
Jarosław Zabielski
Zmiana planu lekcji
22.02.2022|12:11:58


W zakładce plan lekcji została udostępniona nowa wersja planu lekcji LO i BS obowiązująca od 28 lutego 2022.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami
Anna Tywanek
Nauka on-line
11.02.2022|15:08:20


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.26.01.2022 i decyzji z dnia 9 lutego 2022 zajęcia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. T. Kościuszki w Sobolewie w dniach:
14 - 20.02.2022
przeprowadzane będą przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość.
Szczegółowe informacje w dzienniku Librus


Anna Tywanek
Konkurs na najlepszą frekwencję - wyniki po pierwszym semestrze
10.02.2022|18:32:28
Aktualny ranking klas w konkursie na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2021/2022

Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie wycieczki klasowej.

Klasa% obecności
uczniów
na lekcjach
PKT% obecności
rodziców na wywiadówkach
PKTŚrednia liczba punktów
z zachowania
PKTSuma pkt.
miejsce -
w rankingu
1b LO83,411182,50141761338 - 2
1a/c LO91,051583,3015137535 - 4
2 a LO85,91 1256,7010157931 - 5
2 b LO90,181473,50131951441 - 1
2 c LO81,34948,2071651228 - 6
3 a LO81,15655,009151823 - 9
3 b LO81,30757,7011150725 - 8
3 c LO81,31834,503122415 - 13
3 d LO77,42461,80121621127 - 7
3 e LO89,441351,9082201536 - 3
3 f LO79,00542,305143616 - 12
1 BS p 75,60347,8061621120 - 10
2 BSp 74,20231,3029815 - 15
3 BSp82,001038,504114317 - 11
3 BS71,23111,10111435- 14

Przy tej samej ilości punktów o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen klasy.
Anna Tywanek
Ranking frekwencji
10.02.2022|1:04:52
Zgodnie z WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc styczeń 2022

III A BS - 90,25%
III E LO - 86,44%
II B LO - 85,76%
I B LO - 83,2%

Uczniowie klasy III A BS wybiorą dzień wolny od pytania i kartkówek.

Anna Tywanek
Nauka on - line
26.01.2022|15:08:39


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 stycznia 2022 zajęcia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. T. Kościuszki w Sobolewie w dniach:
27 - 28.01.2022
przeprowadzane będą przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość.
Szczegółowe informacje w dzienniku Librus


Anna Tywanek
Informacja dla maturzystów
19.01.2022|9:05:24


Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej mija
7 lutego 2022 roku.

Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2022 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
Anna Tywanek
Ranking frekwencji
17.01.2022|10:33:10
Zgodnie z WSO klasa o najlepszej frekwencji w danym miesiącu wybiera dzień wolny od pytania i kartkówek.

Ranking frekwencji za miesiąc grudzień 2021

II B LO - 91,18%
I B LO - 91,18%
III E LO - 90,00%
II A LO - 89,3%

Dla uczniów klasy I B LO 25.01.22 jest dniem wolnym od pytania i kartkówek.
Dla uczniów klasy II B LO 21.01.22 jest dniem wolnym od pytania i kartkówek.
Anna Tywanek