r.


Informacje dla Kandydatów - wstępne listy klas
16.07.2019|11:58:43
Opublikowane listy klas są wstępnymi wynikami rekrutacji.

Odległe miejsce na liście w klasie nie świadczy o odrzuceniu kandydata. Ostateczne rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi po dostarczeniu oryginałów świadectw najpóźniej do godz. 10:00 w środę, 24 lipca.

Listy są dostępne w szkole oraz na naszej stronie internetowej (zahasłowane peselem), na której można też sprawdzić liczbę uzyskanych punktów.

Gratulujemy wyniku i zapraszamy!
Jarosław Zabielski

Skomentuj newsa
Nick:

Komentarz: