r.

Informacje do planu lekcji
28.08.2020|10:06:45


W zakładce plan lekcji została udostępniona wstępna wersja planu LO i BS do weryfikacji obecnych zapisów przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

Oznaczenia grup dla przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasach TRZECICH po gimnazjum są identyczne jak w poprzednim roku szkolnym (oznaczenia - duże litery).

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH po gimnazjum:
GEO zr - geografia- zakres rozszerzony
WOS zr - wos- zakres rozszerzony
POL1 zr,POL2 zr - j. polski - zakres rozszerzony
INFO zr - informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 zr, ANG2 zr - j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM zr - chemia- zakres rozszerzony
MAT1 zr, MAT2 zr- matematyka- zakres rozszerzony
BIOL1zr, BIOL2 zr - biologia- zakres rozszerzony
FIZ zr - fizyka- zakres rozszerzony

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach PIERWSZYCH (po szkole podstawowej):
MAT1 ZRP1, MAT2 ZRP1 - matematyka- zakres rozszerzony
GEO ZRP1 - geografia- zakres rozszerzony
WOS ZRP1 - wos- zakres rozszerzony
POL ZRP1 - j. polski - zakres rozszerzony
INFO ZRP1 - informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 ZRP1, ANG2 ZRP1, ANG3 ZRP1,ANG4 ZR1 - j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM ZRP1 - chemia- zakres rozszerzony
HIS ZRP1 – historia - zakres rozszerzony
BIOL1 ZRP1, BIOL2 ZRP1 - biologia- zakres rozszerzony
FIZ ZRP1 - fizyka- zakres rozszerzony

Oznaczenia grup z poszczególnych przedmiotów w klasach DRUGICH (po szkole podstawowej):
MAT1 ZRP2, MAT2 ZRP2 - matematyka- zakres rozszerzony
GEO ZRP2 - geografia- zakres rozszerzony
WOS ZRP2 - wos- zakres rozszerzony
POL ZRP2 - j. polski - zakres rozszerzony
INFO1 ZRP2,INFO2 ZRP2 - informatyka -zakres rozszerzony
ANG1 ZRP2, ANG2 ZRP2, ANG3 ZRP2, - j. angielski- zakres rozszerzony
CHEM ZRP2 - chemia- zakres rozszerzony
HIS ZRP2 – historia - zakres rozszerzony
BIOL1 ZRP12, BIOL2 ZRP2 - biologia- zakres rozszerzony
FIZ ZRP2 - fizyka- zakres rozszerzony

Skład grup z przedmiotów rozszerzonych w klasach drugich (po gimnazjum) oraz w klasach pierwszych (po szkole podstawowej) są wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie) oraz będą dostępne w dzienniku Librus po wprowadzeniu przez nauczycieli.
Skład grup wirtualnych z matematyki p. rozszerzony w klasach 2a,b,c LO ustalą nauczyciele prowadzący zajęcia.
Skład grup wirtualnych z j.angielskiego - grupa 3 i 4 p. rozszerzony w klasach 1a,b,c LO ustalą nauczyciele prowadzący zajęcia.
W klasach pierwszych LO podział uczniów na grupy z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz z informatyki w LO oraz BS przeprowadzą nauczyciele przedmiotów na pierwszych zajęciach.

Przypominamy o zachowaniu bezpiecznych odległości społecznych oraz noszeniu maseczek lub przyłbic w szkole.
Anna Tywanek

Skomentuj newsa
Nick:

Komentarz: