|   r.

Formularze wniosków i wzory wypełnienia
FORMULARZ WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY - LO, BS I st.

W wypadku gdybyś nie rejestrował się na stronie szkoły poprzez formularz rejestracyjny, tutaj możesz pobrać druk wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.


Wniosek do LO 3-letniego
(po gimnazjum)

Wniosek do LO 4-letniego
(po podstawowej)

Wniosek do BS
(po gimnazjum i po podstawowej)

Wzór wypełnienia
do LO 3-letniego
(po gimnazjum)

Wzór wypełnienia
do LO 4-letniego
(po podstawowej)

Wzór wypełnienia do BS
(po gimnazjum i po podstawowej)

Uwaga!
1. Wnioski składają tylko te osoby, które nie rejestrują się przez Internet.
2. Składając dokumenty należy przestrzegać terminów określonych w terminarzu rekrutacji.


FORMULARZ WNIOSKU DO INTERNATU

Jeśli nie rejestrujesz się przez Internet, tutaj możesz pobrać do wydrukowania formularz wniosku o przyjęcie do internatu.

Pobierz formularz wniosku (w formacie .pdf):


Wniosek do Internatu.pdf
Uwaga!
1. Wnioski składają tylko te osoby, które nie rejestrują się przez Internet.


FORMULARZ WNIOSKU DO LICEUM DLA DOROSŁYCH - LOD

Tutaj możesz pobrać do wydrukowania formularz wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Wypełniony i podpisany druk wniosku należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście lub poprzez zaprzyjaźnioną osobę.

Pobierz formularz wniosku (w formacie .pdf):


Wniosek do LOD.pdf

Uwaga!
Składając dokumenty należy przestrzegać terminów określonych w terminarzu rekrutacji.