r.
Harmonogram rekrutacji do klas I

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY - LO i BS
 1. 15 czerwca (poniedziałek) do 10 lipca (piątek) do godziny 15:00
  Rejestracja kandydatów
  i składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

 2. Od 26 czerwca (piątek)do 10 lipca (piątek) do godziny 15:00
  Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 3. od 31 lipca (piątek) do 4 sierpnia (wtorek) do godziny 15:00
  Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana szkół, do których kandyduje

 4. 12 sierpnia (środa)
  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 5. od 13 sierpnia (czwartek) do 18 sierpnia (wtorek) do godziny 15:00
  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez
  1. złożenie oryginału świadectwa,
  2. złożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 6. 19 sierpnia (środa), do godz. 14:00
  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Więcej w Komunikacie i Harmonogramie MEN:

Komunikat MEN

Harmonogram MEN